Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019
(Ενημέρωση: 28/11/2018 - Αρχείο .pdf 141 Kb)
-Προγράμματα προηγούμενων ετών είναι διαθέσιμα στο τέλος της σελίδας-

Course Browser
Ανάπτυξη: Γιώργος Μηλιώτης

Ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μονάδων ECTS και τον σχεδιασμό προσωποποιημένου προγράμματος σπουδών με βάση τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Οδηγίες χρήσης και σύνδεσμος για να κατεβάσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας υπάρχουν στη σελίδα του project.


Εφαρμογή Εικονοποίησης Δεδομένων
σχετικών με το
Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΤΗΕ

Ανάπτυξη: Εμμανουήλ - Φωτεινός Ιωαννίδης

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ατομικής εργασίας με επιβλέποντα τον αναπλ. καθηγητή κ. Ιωάννη Ζάννο. Οδηγίες χρήσης υπάρχουν στους κύκλους κάτω αριστερά στην οθόνη.

Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units - ECTS).

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών, οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων και ιδιαίτερα η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα στην Τέχνη.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο:

Θεωρία + Τεχνολογία + Τέχνη

Η οργανωτική δομή του Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα και έχει τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις (Ήχου, Εικόνας, Ήχου & Εικόνας).

Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία.

Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων, την Πληροφορική και τις εφαρμογές της.

Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του προγράμματος σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, όπως π.χ. Επαγγελματική Φωτογραφία, Ηλεκτρονική Μουσική, Γραφικές-Γραφιστικές Τέχνες, Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου και Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα, Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα, Τέχνη Ήχου και Τέχνη Διαδικτύου, Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων, Εικονογράφηση του Κόμικ, Βίντεο Τέχνη κ.λπ.

Τα περισσότερα μαθήματα του Θεματικού Τομέα της Τέχνης είναι επιλογής (ειδικά στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και των υπόλοιπων Τμημάτων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω των FRE μαθημάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το πρόγραμμα σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν δυναμικά μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία, αν και άτυπη, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών επιπλέον περιλαμβάνει και μια σειρά μαθημάτων παιδαγωγικής / διδακτικής κατεύθυνσης. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών οδηγεί στην λήψη πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει ήδη αιτηθεί την πιστοποίηση αυτή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την έναρξη της χορήγησης της ανωτέρω πιστοποίησης.

Κατά το τελευταίο (10ο) εξάμηνο Σπουδών, οι φοιτητές εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (πρακτικές και θεωρητικές), παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε πραγματικούς χώρους ή στο διαδίκτυο. Επίσης, μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν οι ημερίδες, το ετήσιο φεστιβάλ, το πρόγραμμα ομιλιών και σεμιναρίων, στο πλαίσιο των οποίων έρχονται οι φοιτητές σε επαφή με προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η διδακτική δραστηριότητα υποβοηθείται και συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της και προσφέροντας ένα ισχυρό μέσο ανταλλαγής πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών.

Συνημμένα αρχεία προηγούμενων ετών: