Θεωρία της Επικοινωνίας


Διδάσκων/ουσα: Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: THE302, (THE607)
gr  pdf.png  Θεωρία της Επικοινωνίας
Mέγεθος: 195.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αναλύεται η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση διά της εισαγωγής της σε ένα εύρη διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει θέματα από τη γνωσιακή επιστήμη, τις θεωρίες συνείδησης καθώς και τις θεωρίες συγκίνησης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας, η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία, η αντίληψη και η ακρόαση, οι συγκινησιακές εκφράσεις και η σημασία τους στις ανθρώπινες σχέσεις, η πολιτισμική κατανόηση των συγκινήσεων με προεκτάσεις και στις οπτικοακουστικές τέχνες.

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται βιωματικό εργαστήριο με σκοπό την γνωριμία με το σώμα, τη σημασία της αναπνοής, την ιδιοδεκτικότητα και πως η σχέση με το σώμα συνδέεται με την ικανότητα να επικοινωνούμε με τον άλλον. Ασκήσεις εμπιστοσύνης και αυτοσχεδιασμοί, έμφαση στη δύναμη της ομάδας για την επίτευξη των στόχων.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης φαινομένων της επικοινωνίας και να εξοικειωθούν με βασικά σημεία αναφοράς της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- γνωρίζουν τα είδη της ανθρώπινης επικοινωνίας

- γνωρίζουν την αντιληπτική διαδικασία και οι διαδικασίες που την επηρεάζουν

- χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε ό,τι αφορά το νόημα της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας

- αναγνωρίζουν τις βασικές συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου σε σχέση με τις ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη της συναισθηματικότητας.


Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα#1: Στοιχεία, αρχές και χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
Εβδομάδα#2: Ακρόαση, πολιτισμός και φύλο.
Εβδομάδα#3: Ο Εαυτός στην διαπροσωπική επικοινωνία.
Εβδομάδα#4: Λεκτική επικοινωνία.
Εβδομάδα#5: Μη λεκτική επικοινωνία. Το βλέμμα.
Εβδομάδα#6: Συγκινήσεις και κοινωνικοποίηση. Πολιτισμική κατανόηση των συγκινήσεων.
Εβδομάδα#7: Ορισμοί και παραδείγματα συγκινήσεων. Συναισθηματική ανάπτυξη. Η συνειδητοποίηση της συγκίνησης στη λογοτεχνία, στις καλές τέχνες και στο θέατρο.
Εβδομάδα#8: Ρόλος, όψη, δραματική πραγμάτωση, εξιδανίκευση.
Εβδομάδα#9: Διατήρηση του εκφραστικού ελέγχου, παραποίηση, φενακισμός, πραγματικότητα και μεθόδευση.
Εβδομάδα#10: Συνεργατικές ομάδες, περιοχές.
Εβδομάδα#11: Δημόσιος στον ιδιωτικός χώρος. Η νομαδική επικοινωνία.
Εβδομάδα#12: Παρουσίαση της τελικής εργασίας (μέρος Α)
Εβδομάδα#13: Παρουσίαση της τελικής εργασίας (μέρος Β)


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Darwin, Charles, Η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και τα ζώα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017.

Oatley, Keith και Jennifer M. Jenkins, Συγκίνηση, Αθήνα: Παπαζήσης, 2004.

Goffman, Erving, Η Παρουσίαση του Εαυτού στην Καθημερινή Ζωή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006.

Υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα e-class.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις.
Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι.

Βιωματικό εργαστήριο.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση.
Τελική γραπτή εργασία.
Προφορική παρουσίαση της τελικής γραπτής εργασίας.


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 21-03-2023
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας