Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας


Διδάσκων/ουσα: Τσιρίδου Τάνια
Κωδικός Μαθήματος: AVA445
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας48
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 4)100

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA540), AVA643, (AVA941), AVA944
gr  pdf.png  Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
Mέγεθος: 208.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του ψηφιακού μοντάζ καθώς και στο σύνολο των τεχνικών σύζευξης των πλάνων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις εστιάζουν σε τεχνικές και τρόπους που αφορούν τόσο σε κλασσικές αφηγηματικές φόρμες όσο και σε εναλλακτικά συστήματα σύνδεσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη νοηματική, αφηγηματική αλλά και ψυχολογική σημασία του μοντάζ, καθώς και  στην αισθητική του διάσταση. Με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού αναλύονται τα δομικά στοιχεία ενός έργου (είτε πρόκειται για κινηματογραφική ταινία είτε για έργο βίντεο-τέχνης) για να γίνει κατανοητή η συμβολή του μοντάζ στο τελικό αποτέλεσμα.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ορολογία, η εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, αλλά και η κατανόηση των κανόνων της επιλογής των πλάνων και των σχέσεων μεταξύ τους. Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και κατανόησης σε ζητήματα αισθητικής αλλά και στην εξοικείωση με τις βασικές προσεγγίσεις και θεωρίες της αισθητικής του μοντάζ.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Συνοπτική περιγραφή των κεντρικών θεματικών του μαθήματος, των στόχων του και παρουσίαση των εργασιών του μαθήματος. Ορισμοί και θεωρητικές διασαφηνίσεις (μοντάζ / editing, το καρέ, το πλάνο η σεκάνς κ.α.) Συνοπτική ιστορική αναδρομή του μοντάζ της κινούμενης εικόνας. Παρουσίαση σκηνών - παραδειγμάτων. Το μοντάζ στο φιλμ και στο ψηφιακό βίντεο. Γραμμικό και μη γραμμικό Μοντάζ. Εργαστήριο: Χαρακτηριστικά του ψηφιακού βίντεο (Ανάλυση (video resolution), χωρική ανάλυση (spatial resolution), Βάθος χρώματος (color depth), Αριθμός πλαισίων (frame rate), Χρονική διάρκεια (duration), Λόγος εικόνας (aspect ratio), Ρυθμός μετάδοσης bit (bit rate - bit per sec (bit/s ή Mbit/sec), Συμπίεση (compression. Μετατροπείς ψηφιακού βίντεο (video converters) (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο)


2η Εβδομάδα

Το στάδιο του μοντάζ και της μετά – παραγωγής στην αλυσίδα της οπτικοακουστικής παραγωγής και ο δυναμικός ρόλος του μοντέρ Η φάση λήψης/ ψηφιοποίησης, επιθεώρησης, αρχειοθέτησης και εφαρμογής στη διαδικασία του μοντάζ. Εργαστήριο:Συσκευές αναπαραγωγής  ψηφιακού βίντεο. Διαδεδομένα αρχεία ψηφιακού βίντεο.  Παρουσίαση  και σύγκριση δύο λογισμικών επεξεργασίας βίντεο: FINAL CUT PRO και ADOBE PREMIERE 

3η Εβδομάδα

Ο ρόλος του μοντάζ στην απόδοση νοήματος και στη δραματουργία και την αφήγηση στην κινούμενη εικόνα.

Το μοντάζ συνέχειας

 • χωρική συνέχεια
 • νοηματική συνέχεια
 • συναισθηματική συνέχεια
 • το συνεχές της μορφής και τις ατμόσφαιρας


4η Εβδομάδα

Ο χρόνος στις κινηματογραφικές ταινίες. Η διάρκεια του πλάνου.Ο ρυθμός στο μοντάζ και η ταχύτητα της δράσης. (Παρουσίαση παραδειγμάτων από προεπιλεγμένες σκηνές). Εργαστήριο:Διαδεδομένα αρχεία ψηφιακού βίντεο και ήχου. H διαδικασία ψηφιοποίησης βίντεο (capture) και το logging. Εισαγωγή υλικών βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, animationσε λογισμικό επεξεργασίας βίντεο. Επανασυναρμολόγηση σκηνής από ταινία.  Πειραματισμός  με το Χρόνο. (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο)


5η Εβδομάδα

Το μοντάζ ασυνέχειας, Το μοντάζ συσχετισμού ιδεών, Το μεταφορικό μοντάζ, Το ποιητικό και αλληγορικό μοντάζ, Το διανοητικό μοντάζ. Εργαστήριο:Τεχνικές editing: jump cut, cross cut κ.α. Η Εισαγωγή και επεξεργασία ψηφιακών οπτικών εφέ (special effects)  και μεταβάσεων (transition) σε λογισμικό επεξεργασίας βίντεο. (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο) Παρακολούθηση εργασιών εξαμήνου και λύση προβλημάτων. 


6η Εβδομάδα

Ο μουσικός και  διακοσμητικός ρυθμός  της εναλλαγής πλάνων Οι διαστάσεις του κινηματογραφικού μοντάζ:

 • Γραφιστικές σχέσεις μεταξύ των πλάνων
 • Ρυθμικές σχέσεις μεταξύ των πλάνων
 • Χωρικές σχέσεις μεταξύ των πλάνων
 • Χρονικές σχέσεις μεταξύ των πλάνων

  Η  ροή εργασίας με υψηλής ευκρίνειας βίντεο (High Definition)

  Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο, παρακολούθηση εργασιών εξαμήνου και λύση προβλημάτων.

  Ηχητική επεξεργασία στο Final Cut Pro.

  (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο).


7η Εβδομάδα

Το φιλμ πριν το μοντάζ και οι σημαντικότερες σταθμοί στα πρώτα στάδια εμφάνισης του.

Το μοντάζ του σοβιετικού κινηματογράφου (μέρος 1ο)

 • Lev Kuleshov: Το συντακτικό μοντάζ
 • Vsevolod Pudovkin: Το αφηγηματικό μοντάζ (Παρουσίαση παραδειγμάτων)

Εργαστήριο:To blue box και τεχνικές του key effect. Σύνθεση κινούμενης εικόνας (compositing) Εισαγωγή τίτλων.  (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο).


8η Εβδομάδα

Το μοντάζ του σοβιετικού κινηματογράφου (μέρος 2ο)

 • Dziga Vertov: Το ρητορικό μοντάζ
 • Σεργκέι Αϊζενστάιν
 • Η διαλεκτική προσέγγιση της κινηματογραφικής μορφής
 • Η θεωρία της Σύγκρουσης /Αντίστιξης των πλάνων
 • Τα είδη μοντάζ  για τον  Αϊζενστάιν


9η Εβδομάδα

Ο ήχος στο μοντάζ. (Παρουσίαση παραδειγμάτων)

Άσκηση στο εργαστήριο: Μελέτη και επανασυναρμολόγηση συγκεκριμένης σκηνής από κινηματογραφική ταινία. Συζήτηση και συμπεράσματα.


10η Εβδομάδα

Το μοντάζ στις αφηγηματικές ταινίες μεγάλου μήκους. Το μοντάζ  αφηγηματικές ταινίες μικρού μήκους. Το μοντάζ στην μουσικών κομματιών  ( video clip) (Παρουσίαση παραδειγμάτων και συζήτηση). Τεχνικές και εργαλεία διόρθωσης του χρώματος  (color correction) (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο)


11η Εβδομάδα

Το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ Ι (Παρουσίαση παραδειγμάτων και συζήτηση) Εργαστήριο: Προετοιμασία του υλικού για εγγραφή και εξαγωγή αρχείων από ο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (export media):

 • για τη δημιουργία video dvd
 • για το διαδίκτυο
 • ως αρχεία μεταφοράς  (Άσκηση και δοκιμές στο εργαστήριο)


12η Εβδομάδα

Το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ ΙΙ. Το μοντάζ στα διαφημιστικά σποτ. Εργαστήριο: Παρουσίαση λογισμικού δημιουργίας dvd: Dvd Studio Pro /  Adobe Encore. Επιφάνεια εργασίας. Δημιουργία μενού. Εισαγωγή κεφαλαίων. Εισαγωγή υποτίτλων και ξένων γλωσσών.Τελικοί έλεγχοι (υπολογισμός bit rate και χωρητικότητας δίσκου, έλεγχος σωστής λειτουργίας κουμπιών κ.α.). Το τελικό προϊόν: video dvd 

13η Εβδομάδα

Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Το μοντάζ. Σ. Μ. Αϊζενστάιν, Μπέλα Μπάλαζ, Λεβ Κουλέσοφ, Τζίγκα Βερτόφ, Ζαν Μιτρί, Αντρέ Μπαζέν, Νοέλ Μπερς, Πιερ Πάολο Παζολίνι, Βασίλης Ραφαηλίδης, Τάκης Δαυλόπουλος, Δημήτρης Γκουζιώτης, κ.ά.μετάφραση: Ίκαρος Μπαμπασάκης, Γιώργος Τσακνάκης, Μάκης Μωραΐτης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Μοσχοβάκης, Κώστας Σφήκας, Ανδρέας Βελισσαρόπουλος, Βασίλης Μωυσίδης, Σώτη Τριανταφύλλου. Επιμέλεια Γιάννης Σολδάτος.2003. 

Το μοντάζ. Vincent Pinel, 2006


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, παρακολούθηση αποσπασμάτων - σκηνών και κριτική ανάλυση τους αλλά και μέσω εργαστηριακών ασκήσεων.

Ενημέρωση: 16-04-2018

Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας