Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: THE503
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 5
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA326

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις39
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (THE504)
Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε: (THE602), AVA640
    Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής
Mέγεθος: 202.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Η κινηματογραφική σκηνοθεσία αφορά την δημιουργική κατασκευή μιας αφήγησης με εικόνες και ήχο. Παρουσιάζεται διεξοδικά η ανάλυση των δομικών στοιχείων μιας κινηματογραφικής αφήγησης καθώς και η τεχνική σύνθεσης της κινηματογραφικής εικόνας. Εξετάζονται οι βασικές εργασίες που αναλαμβάνει ένας σκηνοθέτης από την στιγμή που παραλαμβάνει ένα σενάριο στα χέρια του μέχρι την προβολή της ταινίας στον κινηματογράφο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των συστατικών στοιχείων ώστε το τελικό έργο να αποτελεί μια άρρηκτη και ενδιαφέρουσα κατασκευή. Τέλος επιχειρείται η δημιουργία του φακέλου προπαραγωγής μιας ταινίας, ενός ολοκληρωμένου φακέλου που εμπεριέχει αναλυτικά την προετοιμασία του κινηματογραφικού έργου σε επίπεδο τέτοιο που δυνάται να κατατεθεί σαν πρόταση προς χρηματοδότηση σε αρμόδιο ίδρυμα.

Σεμινάρια Υποκριτικής:

Δίνεται έμφαση στην πολύ αρχάρια και βασική εκπαίδευση του σώματος και της φωνής επάνω στις υποκριτικές δυνατότητες των ατόμων που συμμετάσχουν. Κυρίως με μέθοδο ομαδικής εκγύμνασης οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη συνθήκη ενός χορού κατά τα πρότυπα του αρχαίου θεάτρου σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους σωματικού θεάτρου όπως διδάχθηκαν στη σχολή του Jacques Lecoq. Εκπαίδευση πιο συγκεκριμένα επάνω στην αντίληψη του χώρου, του σώματος μέσα στον χώρο, της φωνής και της θέσης της φωνής μέσα σε ένα σύνολο φωνών, τις δυνατότητες μιας δράσης εν χορώ σε αντιδιαστολή με την δράση κατά μόνας.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

To μάθημα "Στοιχεία Σκηνοθεσίας & Υποκριτικής" είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο Ε' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην κινηματογραφική σκηνοθεσία και στην έννοια κυρίως της προπαραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου, του σταδίου δηλαδή που ξεκινά από το σενάριο και φθάνει μέχρι πριν την κινηματογράφηση. Ο σκοπός του μαθήματος επεκτείνεται ακόμη στην εισαγωγή της εκπαίδευσης ενός ατόμου ως προς τις υποκριτικές του δεξιότητες. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της σημασίας και η δυνατότητα σύνθεσης ενός φακέλου προπαραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • μπορεί να μεταφέρει ένα κείμενο σε κινηματογραφική αφήγηση,
  • μετασχηματίσει την κινηματογραφική αφήγηση σε σενάριο καθώς επίσης και να αναλύσει τους χαρακτήρες του έργου αυτού,
  • σχεδιάσει το decoupage ενός σεναρίου,
  • σχεδιάσει ένα storyboard (μια αφήγηση του σεναρίου σε σειρά εικόνων όπου καταγράφεται η δράση - κίνηση των ηθοποιών - και της κάμερας μαζί με τον βασικό ήχο) 
  • δημιουργήσει ένα moodboard ή concept art (μια σύνθεση εικόνας μέσα στην οποία προσεγγίζεται αισθητικά το κινηματογραφικό έργο που προτείνει),
  • συντάξει ένα κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη μέσα στο οποίο καταγράφει τον σκοπό  και το νόημα του έργου του.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή στα στοιχεία σκηνοθεσίας και στα στάδια της κινηματογραφικής προπαραγωγής και παραγωγής που ξεκινούν από ένα οποιοδήποτε κείμενο και φτάνουν μέχρι το σημείο της προβολής του έργου στην κινηματογραφική αίθουσα. Χρήση του παραδείγματος “Το μοιρολόγι της φώκιας” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ως αρχικό παραδειγματικό κείμενο. 


2η Εβδομάδα

 Εύρεση κειμένων από τους φοιτητές που πρόκειται να αποτελέσουν τα εναρκτήρια της εργασίας τους και τα βασικά στοιχεία της μελέτης τους.


3η Εβδομάδα

ύνθεση μιας αφήγησης προερχόμενης από τα κείμενα που επιλέχθηκαν. Παρουσίαση και σχολιασμός των εργασιών στο μάθημα. Παρουσίαση παραδειγμάτων σεναρίων.


4η Εβδομάδα

Σύνθεση σεναρίου που προέρχεται από την αφήγηση που προηγήθηκε. Παρουσίαση και σχολιασμός στο μάθημα.


5η Εβδομάδα

Ανάλυση τεχνικών όρων του κινηματογράφου (βαρύτητα στην κάμερα, στο κινηματογραφικό συνεργείο, ανάλυση των ρόλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα κινηματογραφικό γύρισμα), ανάλυση και επεξήγηση των κινηματογραφικών πλάνων με παραδείγματα. 


6η Εβδομάδα

Μεταφορά του σεναρίου σε decoupage. Παρουσίαση και ανάλυση των εργασιών των φοιτητών στην τάξη. Σημασιολογική ανάλυση των πλάνων που χρησιμοποιούνται και αυτής της πρώτης μορφής σκηνοθεσίας.


7η Εβδομάδα

Παρουσίαση παραδειγμάτων και ανάλυση μιας κινηματογραφικής αφήγησης μέσω storyboard. Παρουσίαση της ανάλυσης των χαρακτήρων του έργου.

8η Εβδομάδα

Δημιουργία storyboard βασισμένου στο decoupage που προηγήθηκε. Παρουσίαση και ανάλυση των εργασιών των φοιτητών στην τάξη. Δημιουργία μιας λεκτικής αφήγησης που ακολουθεί την εικόνα του storyboard.

9η Εβδομάδα

Η έννοια και η τεράστια σημασία του σημειώματος προθέσεων του σκηνοθέτη. Ανάλυση παραδειγμάτων. Αναφορά του ζητήματος της έσω και έξω έρευνας σχετικής με το έργο που έχει επιλεχθεί. Σύνθεση ενός σημειώματος προθέσεων για κάθε έργο που επέλεξαν οι φοιτητές και παρουσίαση στην τάξη.


10η Εβδομάδα

Concept Art / Moodboard. Βάσει της σκηνοθετικής πρόθεσης γίνεται η σύνθεση ενός συνόλου εικόνων που φανερώνουν την αισθητική προσέγγιση του έργου (χρώμα, φωτισμός, συνολική αίσθηση της εικόνας)


11η Εβδομάδα

Παρουσίαση των ολοκληρωμένων εργασιών σαν παραδείγματα στην τάξη. Εισαγωγή στην υποκριτική και αφήγηση αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων.


12η Εβδομάδα

1ο σεμινάριο υποκριτικής, άσκηση των συμμετεχόντων σε ομάδα φωνητικά και σωματικά.


13η Εβδομάδα

2ο σεμινάριο υποκριτικής, άσκηση των συμμετεχόντων σε ομάδα φωνητικά και σωματικά. Απόσπαση ατόμων από την ομάδα με σκοπό να αναγνωριστεί ο ρόλος και η δύναμη του συνόλου και να παρατηρηθεί από κάθε συμμετέχοντα εξωτερικά.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Steven D. Katz, Film directing shot by shot: visualizing from concept to screen, Εκδόσεις MICHAEL WIESE PRODUCTIONS, ISBN-13 978-0-941188-10-4 

S. Field, Tο Σενάριο: Η τέχνη και η Τεχνική, Εκδόσεις ΚΑΛΒΟΣ, ISBN: 978-000-705-024-6

J. Lecoq, Το Ποιητικό Σώμα: Μια διδασκαλία της θεατρικής πράξης, Εκδόσεις ΚΟΑΝ, ISBN: 960-7895-51-7


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Ανά στάδιο εξέλιξης της μιας και βασικής εργασίας εξαμήνου των φοιτητών παρουσιάζονται παραδείγματα προτύπων προερχόμενα εκ της βιβλιογραφίας και βιντεογραφίας κατά τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε στάδιο. Τα στάδια προετοιμάζονται από τους φοιτητές στο σπίτι και παρουσιάζονται στην τάξη, διορθώνονται και χρησιμοποιούνται παραδειγματικά προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Καθώς μικρό μέρος της σκηνοθεσίας έγκειται σε αντικειμενικά κριτήρια ενώ το μεγαλύτερο στην υποκειμενική ματιά του μελλοντικού δημιουργού, παράλληλα με την εξέταση της κάθε εργασίας ενισχύεται το κλίμα συνεργατικότητας και κοινής αντίληψης στην τάξη. 

 


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξέταση του μαθήματος γίνεται εξολοκλήρου με παράδοση εργασίας που αποτελείται από τον φάκελο προπαραγωγής ενός έργου όπως αυτός παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η παρουσία και η απόδοση στα δύο σεμινάρια υποκριτικής δεν βαθμολογείται παρά μόνο συμβάλει στην ενίσχυση της αντίληψης των συμμετεχόντων σε θέματα υποκριτικής.


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31