Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων


Διδάσκων/ουσα: Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς
Κωδικός Μαθήματος: TEC310
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA158/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας60
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (TEC410), (AVA846)
gr  pdf.png  Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων
Mέγεθος: 198.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού ως Μέσου διανομής υπερκειμενικού περιεχομένου, στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δικτυακών τόπων, με αναλυτική αναφορά στις γλώσσες σήμανσης περιεχομένου και τις τεχνικές σχεδιασμού. Σε πρακτικό επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων (HTML) και των συνοδευτικών τεχνολογιών όπως τα φύλλα στυλ (CSS) και οι γλώσσες σεναρίου στην πλευρά του πελάτη (Javascript). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, καθώς και στα πρότυπα του Ιστού (Web Standards). Αναλύονται ο σχεδιασμός, η δομική οργάνωση και η υλοποίηση στατικών δικτυακών τόπων, με βασικούς μαθησιακούς στόχους αφενός την κατανόηση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών και υπερκειμένων και αφετέρου την ικανότητα ανάπτυξης δικτυακών τόπων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένων ΗTML, καθώς και τις εντολές διάταξης και μορφοποίησης με χρήση φύλλων στυλ, και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αξιολογούν, στηριζόμενοι στις παραπάνω γνώσεις, δικτυακούς τόπους, ως προς την εγκυρότητα του κώδικα, την αισθητική, την πλογησιμότητα και τα πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού.
Επιθυμητός διδακτικός στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες να μπορούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν έναν απλό δικτυακό τόπο, καθώς και να αξιολογούν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των δικτυακών τόπων με βάση ένα σύνολο από κατασκευαστικά και επικοινωνιακά κριτήρια.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα#1: Εισαγωγικό μάθημα: Επισημάνσεις σχετικά με την παράδοση του μαθήματος και τις απαιτήσεις του. Εισαγωγικές έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Εβδομάδα#2: Βασικά Στοιχεία HTML: Ο Παγκόσμιος Ιστός ως μέσο διάδοσης πληροφορίας, αρχικός σχεδιασμός.

Εβδομάδα#3: Βασική Δομή Σελίδων: Δημιουργία ενός HTML αρχείου, περιγραφή και εφαρμογή βασικών προδιαγραφών μορφοποίησης σε ΗΤΜL.

Εβδομάδα#4: Φύλλα Στυλ & Χρώμα: Ορισμός φύλλων στυλ σε ένα HTML αρχείο, δημιουργία της πρώτης σελίδας ενός δικτυακού τόπου.

Εβδομάδα#5: Ανάπτυξη Περιεχομένου για Web: Οργάνωση ενοτήτων κειμένου, διασφάλιση της αναγνωσιμότητας του κειμένου στην οθόνη, βελτιστοποίηση κειμένου.

Εβδομάδα#6: Συνδέσεις: Προσθήκη, μορφοποίηση και προσαρμογή συνδέσεων.

Εβδομάδα#7: Εικόνες, Πολυμέσα, Γραφικά: Χρήση εικόνων και μορφοποίησή τους, προσθήκη πολυμέσων σε μια ιστοσελίδα, μορφές αρχείων γραφικών για Web, αποθήκευση γραφικών.

Εβδομάδα#8: Λίστες, Πινάκες, Πλαίσια: Χρήση αριθμημένων και μη-αριθμημένων λιστών σε ιστοσελίδες, δημιουργία μιας απλής δομής πινάκα, δημιουργία απλής σελίδας πλαισίων και μορφοποίηση πλαισίων.

Εβδομάδα#9: Φόρμες: Χρήσεις φορμών, δημιουργία απλής φόρμας, καθορισμός τρόπου επεξεργασίας, μορφοποιήσεις φορμών με φύλλα στυλ.

Εβδομάδα#10: Τοποθέτηση Στοιχείων στη Σελίδα: Χρήσεις φύλλων στυλ για τη διάταξη σελίδων, χρήση εξωτερικών φύλλων στυλ.

Εβδομάδα#11: Δυναμικό Περιεχόμενο: Σημασία και χρήσεις της Javascript, δείγματα σεναρίων στην πλευρά του πελάτη.

Εβδομάδα#12: Δημοσίευση στον Ιστό: Επιλογή ονόματος domain για δικτυακό τόπο, υπηρεσίες φιλοξενίας, βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης.

Εβδομάδα#13: Ανασκόπηση μαθήματος. Θέματα σχετικά με τις εργασίες (δικτυακοί τόποι).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Castro, E., Hyslop, B. (2013), HTML 5 και CSS 3 με εικόνες, (Έβδομη Έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος
  • Lemay, L. , Colburn, R. (2011), Πλήρες εγχειρίδιο της HTML και CSS. Αθήνα: Γκιούρδας.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
  • Διαφάνειες παρουσιάσεων
  • Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό σε e-class
Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • 65% Τελικές γραπτές εξετάσεις
  • 35% Ατομική εργασία - Θέμα εργασίας: Ανάπτυξη δικτυακού τόπου. Το προτεινόμενο αντικείμενο για τον δικτυακό τόπο της εργασίας είναι η προσωπική ιστοσελίδα, αλλά θα γίνουν δεκτές, κατόπιν συνεννόησης, και εργασίες με δικτυακούς τόπους για άλλα αντικείμενα

Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας