Ηλεκτρονική Μουσική


Διδάσκων/ουσα: Λουφόπουλος Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: AUD823
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 5
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA292

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο39
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία39
Αυτοτελής Μελέτη71
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

gr  pdf.png  Ηλεκτρονική Μουσική
Mέγεθος: 201.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Νέες μουσικές τάσεις μετά το 1950, η τεχνολογική εξέλιξη και η ηλεκτρονική μουσική. Μαγνητοταινία και αναλογικοί συνθετητές. Πρωτοπόροι συνθέτες και μουσικά ρεύματα σε Ευρώπη και Αμερική, δεκαετία '50: musique concrete, electronic music, tape music, computer music. Ο ήχος ως ηχητικό σχήμα. Μορφολογία και γραφικές παρτιτούρες. Τεχνικές μαγνητοταινίας και μεταφορά στο ψηφιακό μέσο. Φασματο-μορφολογία, συστήματα ηχητικής περιγραφής και ανάλυσης. Φόρμα, δυναμική διαμόρφωση, μικροδομή-μακροδομή, συσχετισμός με άλλα μουσικά είδη. Προχωρημένες τεχνικές σύνθεσης και διαχείρισης δειγμάτων μέσω η/υ, ειδικά λογισμικά ηχητικής σύνθεσης και επεξεργασίας. Ο παράγοντας χώρος στην ηλεκτρονική μουσική: εσωτερικός, εξωτερικός, συντεθειμένος χώρος, χώρος ακρόασης και ζωντανή ηχοχωροθέτηση. Στερεοφωνική και πολυκαναλική ηχητική διάχυση. Live electronics, ηλεκτρονική μουσική και οπτικές τέχνες. Πολύτεχνα, επένδυση εκθέσεων, εγκαταστάσεις, ηχητική ενσωμάτωση σε κινούμενη εικόνα (sound art - video art).

To μάθημα περιλαμβάνει εργαστήριο όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται πρακτικά στη σύνθεση και εκτέλεση ατομικών έργων ως τελικές εργασίες: ηχογράφηση, επεξεργασία, ζωντανή ηχητική διάχυση, ανοιχτή ακρόαση, συζήτηση.

 


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές κατανοούν τις ανάγκες ανάπτυξης νέας μουσικής γλώσσας μέσα απο τις ιστορικές συνθήκες της σύγχρονης εποχής, και την επιρροή της ηλεκτρονικής μουσικής ιστορικά, σε άλλα μουσικά είδη, μέσα απο την καινοτόμο ηχητική/μουσική της αισθητική. Σε πρακτικό επίπεδο εφαρμόζουν τις μουσικές, τεχνικές, σχεδιαστικές τους γνωσεις ως προς τον ήχο στο ιδίωμα της ηλεκτρονικής μουσικής, που αποτελεί ένα ανοιχτό κι ελεύθερο πεδίο ηχητικής έκφρασης και μουσικού πειραματισμού. Πέρα από την ανάπτυξη της ατομικής αισθητικής / μουσικής γλώσσας που επιτυγχάνεται μέσω των ατομικών εργασιών και της ελευθερίας των καλλιτεχνικών επιλογών, οι φοιτητές αναπτύσσουν τεχνικές γνώσεις ως προς τα μέσα καταγραφής, επεξεργασίας και ηχητικής αναπαραγωγής, αλλά ειδικά ως προς την ψηφιακή επεξεργασία και την εξερεύνηση πολλαπλών δυνατοτήτων του ψηφιακού μέσου, με στόχο την δημιουργική ηχητική δόμηση. Το μάθημα επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη προσωπικής ηχητικής δημιουργικής γλώσσας, ως προς τη σύνθεση και ενσωμάτωση του ήχου σε οπτικές τέχνες (video, animation)


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή μαθήματος. Περιγραφή περιεχομένου, μαθησιακών στόχων. Επεξήγηση ορολογίας. Γνωριμία με τους φοιτητές.

2η εβδομάδα: Ιστορική Αναδρομή: Οι νέες μουσικές τάσεις μετά το 1950, η τεχνολογική εξέλιξη και η ηλεκτρονική μουσική. Μαγνητοταινία και αναλογικοί συνθετητές, υπολογιστικά συστήματα και μουσική οργάνωση, πειραματικά μέσα ηχητικής διάχυσης.

3η εβδομάδα: Πρωτοπόροι συνθέτες και μουσικά ρεύματα σε Ευρώπη και Αμερική, δεκαετία '50: musique concrete, electronic music, tape music, computer music.

4η εβδομάδα: Pierre Shaeffer, και GRM group. Ο ήχος ως ηχητικό σχήμα. Μέθοδοι και ορολογίες περιγραφής. Μορφολογία και γραφικές παρτιτούρες. Τεχνικές μαγνητοταινίας και μεταφορά στο ψηφιακό μέσο. Ακρόαση και ανάλυση έργων.

5η εβδομάδα: Denis Smalley: φασματο-μορφολογία και ηχητικά σχήματα. Συστήματα ηχητικής περιγραφής και ανάλυσης. Φόρμα, δυναμική διαμόρφωση, μικροδομή-μακροδομή, συσχετισμός με άλλα μουσικά είδη. Ακρόαση έργων.

6η εβδομάδα: Ο παράγοντας χώρος στην ηλεκτρονική μουσική. Εσωτερικός, εξωτερικός, συντεθειμένος χώρος, Χώρος ακρόασης και ζωντανή ηχοχωροθέτηση. Στερεοφωνική και πολυκαναλική ηχητική διάχυση.

7η εβδομάδα: Πρωτογενείς ήχοι, field recording, εφαρμοσμένες και εναλλακτικές μορφές ηχογράφησης Ηχογράφηση πρωτογενών ήχων, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (πρακτικά παραδείγματα).

8η εβδομάδα: Προχωρημένες τεχνικές σύνθεσης και διαχείρισης δειγμάτων μέσω η/υ, βασιζόμενες σε: sampling, granular synthesis, additive synthesis, sybtractive synthesis, fm synthesis/modulation.

9η εβδομάδα: Ειδικά λογισμικά ηχητικής σύνθεσης και επεξεργασίας. Σύνθεση και επεξεργασία μέσω γραφημάτων. Αναφορά στην "πολυαγωγία" του Γ. Ξενάκη και μεταφορά στο ψηφιακό μέσο, σύγχρονα μέσα διεπαφής.

 

10η εβδομάδα: Live electronics: ελεύθερος και δομημένος αυτοσχεδιασμός, συνδυαστική ζωντανή ερμηνεία (καλλιτεχνικά σύνολα), solo ερμηνεία, διαδραστικά μέσα, ψηφιακοί ελεγκτές.

Επαναληπτικές ασκήσεις, πρακτικές δράσεις (ηχογράφηση, επεξεργασία, μίξη)

11η εβδομάδα: Ηλεκτρονική μουσική και οπτικές τέχνες. Πολύτεχνα, επένδυση εκθέσεων, εγκαταστάσεις, ηχητική ενσωμάτωση σε κινούμενη εικόνα (sound art - video art). Ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα

Επαναληπτικές ασκήσεις, πρακτικές δράσεις (ηχογράφηση, επεξεργασία, μίξη)

12η εβδομάδα: Παρουσιάσεις εργασιών. Συζήτηση.

13η εβδομάδα: Τελική παρουσίαση εργασιών σε συνθήκες καλλιτεχνικού δρώμενου (συναυλία ηλεκτροακουστικής μουσικής).


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δαλιανούδη, Ε., 2018, Η Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής από την Αρχαιότητα ως Σήμερα, ιστορικό μουσικολογικό ντοκυμαντέρ, εκπομπή 46 (σε ηχητική μορφή): ηλεκτροακουστική μουσική Λώτης-Λουφόπουλος. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 82158653. Διαθέσιμο στο: https://service.eudoxus.gr/search/#s/Η%20ιστορία%20της%20μουσικής/0

Λώτης, Θ., Διαμαντόπουλος, Τ., 2015. Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4920

Πολίτης, Δ., 2007. Γλώσσες και Διεπαφές στρη Μουσική Πληροφορική. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Στο εργαστήριο πραγματοποιoύνται δράσεις ηχητικής καταγραφής, επεξεργασίας και σύνθεσης ηχητικών έργων μέσω η/υ. Σε εβδομαδιαία βάση επιβλέπονται οι ατομικές εργασίες εξαμήνου φοιτητών, οι οποίες τίθενται σε συνολική ακρόαση απο όλη την τάξη και σε ελεύθερη συζήτηση. Επίσης, πραγματοποιείται ηχητική διάχυση με πολλαπλά ηχεία (stereo - surround projection).

Το θεωρητικό σκέλος αναπτύσσεται μέσα από πολυμεσικές παρουσιάσεις, οι οποίες διατίθενται μέσω της πλατφόρμας e-class, και οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούνται τίθενται σε συζήτηση ως προς την αισθητική και την πρακτική ανάπτυξη των εργασιών που παρουσιάζονται στο μάθημα.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω τελικής εργασίας (ηχητική δημιουργία σε ψηφιακό αρχείο), η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικό κείμενο περιγραφής της διαδικασίας. Η εργασία κρατείται για ένα έτος και οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να το συζητήσουν με τον καθηγητή σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς την αξιολόγησή της. Παράλληλα συνεκτιμάται η ενεργή παρουσία του φοιτητή στο μάθημα μέσα από την πρακτική των εργασιών, και η πρόοδός του δημιουργικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ενημέρωση: 11-10-2021

Επιστροφή
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 19-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας