Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων


Διδάσκων/ουσα: Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: AVA643
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 5

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις39
Φροντιστηριακές Διαλέξεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας71
Εξάσκηση και Προετοιμασία39
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (THE200), VIS230, (AUD321), AUD323, (VIS431), (AVA444), AVA445
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA946)
gr  pdf.png  Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων
Mέγεθος: 202.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά στην Προπαραγωγή ταινιών κινούμενων σχεδίων (αναλογικό, 2D, 3D). Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνεται, σε θεωρητικό επίπεδο, η γνωριμία με την ιστορία και τις σχολές της Σχεδιοκίνησης ανά τον κόσμο. Εστιάζει στην μελέτη και την ανάλυση του έργου δημιουργών (animators) που έπαιξαν ή παίζουν σημαντικό ρόλο στο χώρο της εμψύχωσης. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές/τριες οφείλουν να εμβαθύνουν στην εκμάθηση της κλασικής μεθοδολογίας γραμμής οργάνωσης για την Προπαραγωγή (Preproduction) κινηματογραφικών ψηφιακών ταινιών εμψύχωσης: moodboard, φυλλοσκόπιο, σενάριο, storyboard, animatic. Παράλληλα στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα εκτελούνται ασκήσεις για την σύνοψη και συγγραφή σεναρίου. Επίσης θα πραγματοποιούνται ασκήσεις εφαρμογής σε ψηφιακό περιβάλλον υπολογιστή με λογισμικά ζωγραφικής και σχεδίου (2D, 3D) με σκοπό την ενσωμάτωση και το συνδυασμό υλικών εικόνας και ήχου (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό προσώπων, αντικειμένων και χώρων και με τη βασική απόδοση κίνησης και ήχου μέσω της αλληλουχίας στατικών εικόνων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Το εργαστήριο εμπλουτίζεται με διαλέξεις από καλεσμένους δημιουργούς, συζητήσεις, κριτική και παρουσιάσεις από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. 

(Ιδανικές) προϋποθέσεις εξοπλισμού από τους φοιτητές η κατοχή κάμερας, φορητού υπολογιστή, ψηφιοπινακίδας, καταγραφέα ήχου.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Απόκτηση γνώσης για τα είδη και τις σχολές σχεδιοκίνησης

Ικανότητα θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης έργων σχεδιοκίνησης

Εκμάθηση των τεχνικών και μεθόδων της Προπαραγωγής, χειρισμός των σχεδιαστικών προγραμμάτων

Δημιουργία και παρουσίαση των σταδίων της Προπαραγωγής: moodboard, φυλλοσκόπιου, σεναρίου, storyboard, animatic.

Εδραίωση προσωπικού σχεδιαστικού/καλλιτεχνικού λεξιλογίου

Περιεχόμενο (Syllabus):

Παραγόμενα στάδια:

1. Πινάκες (moodboard)
2. Flipbook 
3. Αρχές κινηματογραφικής γλώσσας
4. Σύνοψη Σεναρίου 
5. Σενάριο (Script)
6. Κατακερµατισµός Σεναρίου (Script Breakdown)
7. Σχεδιασμός ήχου (Sound Design)
8. Σχεδίαση χαρακτήρων (Character Design).
9. Σχεδίαση Ατμόσφαιρας (Production Design)
10. Εικονογράφηση Σεναρίου (Storyboard)
11. Προϋπολογισµός (Budgeting)
12. Χρονοδιάγραµµα (Scheduling)

13. Animatic

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωριμία με τα είδη εμψύχωσης – Προτεινόμενη βιβλιογραφία, ιστογραφία, ειδικό λογισμικό

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Παρουσίαση σημαντικών σταθμών στην ιστορία της εμψύχωσης – Δημιουργία αναλογικού Flipbook

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Κατανομή ειδών εμψύχωσης και εφαρμογή στο λογισμικό – Μέθοδοι για τη δημιουργία πινάκων Χαρακτήρα και Περιβάλλοντος (moodboard)

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Αρχές κινηματογραφικής γλώσσας

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Σύνοψη Σεναρίου – Εφαρμογές δοκιμών σεναριακών μορφών για το animation – Η γέννηση της ιδέας

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Παρουσιάσεις Σεναρίων (Script) και ανατροφοδότηση - Κατακερµατισµός Σεναρίου (Script Breakdown)

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Σχεδίαση χαρακτήρων (Character Design)- Ανάλυση σχεδιαστικών μορφών ανά κατηγορία σχεδιοκίνησης

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εικονογράφηση Σεναρίου (Storyboard)- Μέθοδοι, τεχνικές, παραδείγματα

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Σχεδιασμός ήχου (Sound Design)

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Χρονοδιάγραµµα (Scheduling) - Προϋπολογισµός (Budgeting)

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Σχεδίαση Ατμόσφαιρας (Production Design)

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:  Παραδείγματα Animatic – Προσαρμογή των storyboard στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Εποπτική ανάλυση και ανασκόπηση των εργασιών

 

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βαλούκος, Στάθης. Το σενάριο, Αιγόκερως, 2006

Βασιλειάδης, Γιάννης. ANIMATION Ιστορία και Αισθητική του Κινούμενου Σχεδίου, Αιγόκερως, 2006

Μούρη, Ελένη, FRAME BY FRAME, NEXUS PUBLICATIONS, 2009

Deleuze, Gilles. Η εικόνα – κίνηση, Καπόλα Παγώνα, 2009

Harryhausen, R. & Dalton, T. A Century of Model Animation: From Méliès to Aardman. London: Aurum, 2008

Jones, Angie & Oliff, Jamie. Thinking Animation: Bridging the Gap Between 2D and CG, Thomson Course Technology, 2006

McKee, Robert. Το σενάριο. Ουσία, δομή, ύφος και βασικές αρχές, Πατάκης, 2017

Mori, Haruji (Author), Tezuka, Osamu(Illustrator),Cook, Caleb D.(Translator). Osamu Tezuka: Anime & Manga Character Sketchbook, Udon Entertainment, 2015

Selby, A. Animation.  London: Laurence King, 2013

Wellins, Mike. Storytelling through Animation, Charles River Media, 2005

Williams, Richard. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical Computer Games, Stop Motion and Internet Animators, Farrar, Straus and Girroux, 2012

 

ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

https://core.ac.uk/download/pdf/38105967.pdf

http://www.greekanimation.com/guides-for-animation/idea/

Lighting for Digital Video & Television John Jackman Paperback, 272 σελίδες, Έκδοση: Focal Press, Πρώτη έκδοση: June 30th 2002

(read online)

Writing for Animation, Comics, and Games, Christy Marx, Paperback, 226 σελίδες, Έκδοση: Focal Press, 1 Οκτωβρίου 2006

(read online)

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
  • Διαλέξεις 
  • Έρευνα διαδικτυακή και βιβλιογραφική
  • προβολές
  • εφαρμογές ασκήσεων in situ
  • εκμάθηση 2D, 3D τεχνικών
  • κειμενικές ασκήσεις
  • παρουσίαση και ανατροφοδότηση πάνω στις εβδομαδιαίες ασκήσεις
  • τεχνικές παρουσιάσεων
  • δημιουργία πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση υπολογιστών και ψηφιοπινακίδας, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων και αυτών με τους διδάσκοντες μέσω opencourses, πολυμεσικά εργαλεία/ οπτικοκοακουστικό υλικό, διαδικτυακή έρευνα. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Παρουσιάσεις διαδρομών έρευνας και σκέψης (mindmaps, moodboards, lapbook)

Παραγωγή θεωρητικών κειμένων εννοιολογικής υποστήριξης του ψηφιακού έργου

Αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία σε στάδια και παραγωγή τελικού προϊόντος μέσα από τη διαδικασία της ομαδικής παρουσίασης και ανατροφοδότησης

 


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 12-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας