Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο


Διδάσκων/ουσα: Κομιανός Βασίλης
Κωδικός Μαθήματος: AVA942
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 9
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA310

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις13
Εργαστηριακό26
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (AVA341)
    Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο
Mέγεθος: 196.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα περιγράφει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης σύγχρονων παιχνιδιών βίντεο. Παρουσιάζονται διάφορα παιχνίδια και πλατφόρμες με έμφαση σε νέες παιχνιδικές εμπειρίες σε μέσα όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα. Εξετάζει θέματα υποβάθρου όπως η διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε παιχνιδική εμπειρία, τις διαδικασίες σχεδιασμού της παιχνιδικής βάσης, της θεωρίας, των κανόνων του σκόρ και των μέσων που συνοδεύουν την παραγωγή. Παρουσιάζονται θέματα εμβύθισης του χρήστη στη δράση, περιγραφής της παιχνιδικής εμπειρίας από την απόκτηση του παιχνιδιού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης εξετάζονται ειδικές κατηγορίες παιχνιδιών σε σχέση με εφαρμογές του πραγματικού κόσμου (κρυπτογραφία) αλλά και παιχνίδια που χρησιμοποιούν μεικτά μέσα και πολλαπλές μορφές διάδρασης. 


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση του μαθήματος θα γνωρίζουν να υλοποιούν τα παρακάτω: ανάλυση των χαρακτηριστικών των παιχνιδιών, την περιγραφή των στόχων, τον προγραμματισμό-σχεδιασμό της δράσης και την επιλογή της πλατφόρμας υλοποίησης, να σχεδιάζουν ένα νέο παιχνίδι, να δημιουργούν το περιβάλλον του χρήστη, την παραμετροποίηση του χαρακτήρα, το σχεδιασμό του σκορ και της παιχνιδικής εμπειρίας, την δημιουργία ενός δοκιμαστικού παιχνιδιού με βάση τις προγραμματιστικές τους ικανότητες σε περιβάλλοντα: MIT Scratch, Unity3D, Unreal Engine ή άλλα.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή
2η Εβδομάδα: Παιχνίδια στην πράξη - παίζοντας χωρίς τον υπολογιστή
3η Εβδομάδα: Τύποι παιχνιδιών υπολογιστή, παραδείγματα
4η Εβδομάδα: Παίζοντας παιχνίδια - Δοκιμή AR - VR παιχνιδιών στην τάξη, καταγραφή χαρακτηριστικών (Α)
5η Εβδομάδα: Περιγράφοντας την παιχνιδική εμπειρία
6η Εβδομάδα: Παίζοντας παιχνίδια - Δοκιμή AR - VR παιχνιδιών στην τάξη, καταγραφή χαρακτηριστικών (Β)
7η Εβδομάδα: Σχεδιασμός Παιχνιδιού - Προτάσεις Φοιτητών
8η Εβδομάδα: Από την Ιδέα στα Χαρακτηριστικά (μετατρέποντας μια ιστορία σε παιχνίδι)
9η Εβδομάδα:  Επιλέγοντας την Κατάλληλη Πλατφόρμα
10η Εβδομάδα: Παρουσίαση Εργαλείων
11η Εβδομάδα: Δημιουργία Περιεχομένου ή Μετατροπή Άλλου Παιχνιδιού
12η Εβδομάδα: Δημιουργία Μέσων
13η Εβδομάδα: Παρουσίαση Παιχνιδιού


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Μιχάλης Λυγκιάρης & Γιάννης Δεληγιάννης: Ανάπτυξη Παιχνιδιών, Σχεδιασμός Διαδραστικής Αφήγησης, Θεωρίες, Τάσεις και Παραδειγματα, Fagotto Books, 2017. 


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα παρουσιάζεται μέσα από διάλεξη και εργαστήριο. Η διάλεξη εξετάζει το θεωρητικό μέρος παρέχοντας παραδείγματα και αναλύει τις καλές και τις κακές πρακτικές σχεδιασμού. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν κατά την διάλεξη περιγράφοντας τις ιδέες και τις εμπειρίες τους στη χρήση, σχεδιασμό και αξιολόγηση παιχνιδικών συστημάτων. 

Το πρακτικό μέρος ολοκληρώνεται σε μορφή εργαστηριακού μαθήματος κατά το οποίο οι φοιτητές ολοκληρώνουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές είναι κυρίως ατομικές με μοναδικό θέμα για κάθε φοιτητή, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να οριστούν και ομαδικές αλλά με διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος της ομάδας.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η πρόοδος στο μάθημα αξιολογείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με την ποιοτική υλοποίηση και την έγκαιρη κατάθεση των ζητούμενων εργασιών και τη συμμετοχή στις δράσεις του μαθήματος (παρουσιάσεις, επισκέψεις, εργασίες, πειραματισμούς). Οι εργασίες βαθμολογούνται ως προς την ποιότητα και το εύρος της υλοποίησης, τη χρήση σωστής μορφοποίησης και την πληρότητα της παρουσίασης που συχνά ζητείται να υλοποιηθεί από τους φοιτητές προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελεσμάτων της έρευνας τους στα πλαίσια της διάλεξης. Εργασίες που στέλνονται εκπρόθεσμα μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας όπως e-mail, social media μηδενίζονται. Οι φοιτητές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις εαν δεν κατανοούν τις εργασίες και να λύνουν τις απορίες τους στο εργαστήριο του μαθήματος. Οι φοιτητές για να λάβουν βαθμό θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση πως οι εργασίες έχουν γίνει από τους ίδιους, δεν εμπεριέχουν αντιγραφή ή λογοκλοπή και να υπογράψουν στη φόρμα εξέτασης την ημέρα που έχει οριστεί από το πρόγραμμα της εξεταστικής. 

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει το μάθημα ή αποτύχει σε αυτό, μπορεί να ολοκληρώσει και να παραδώσει τις εργασίες του πιο πρόσφατου μαθήματος στην επόμενη διαθέσιμη εξεταστική. Καθώς το μάθημα εξελίσσεται από έτος σε έτος, θα πρέπει να κατατίθονται πάντα οι τελευταίες εργασίες όπως περιγράφονται στο e-class, κατά την περίοδο κατάθεσης μέσα στην εξεταστική και ο φοιτητής θα πρέπει να υπογράψει στη φόρμα εξέτασης για να αξιολογηθεί η προσπάθεια του και να λάβει τον τελικό βαθμό. 


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr