Τέχνη της Επιτέλεσης


Διδάσκων/ουσα: Μητσάνη Χριστίνα, Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη)
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας60
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (THE200), (AVA232)
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA448), (AVA542)
gr  pdf.png  Τέχνη της Επιτέλεσης
Mέγεθος: 208.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εξετάζει την έννοια της performance/επιτέλεσης μέσα από την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, το πειραματικό θέατρο, την performance art, την πολυμεσική παράσταση, τις εικαστικές εγκαταστάσεις. Η ιστορία της performance συνδιαλέγεται με τις άλλες τέχνες προσφέροντας μια πλούσια περιοχή στην οποία αναδεικνύονται οι πολιτισμικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της εμπειρίας της performance. Η διερεύνηση της performance σε σχέση με την ταυτότητα, την αυτενέργεια, το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, την αισθητική καθορίζει τη σχέση μεταξύ performer και κοινού και φανερώνει την αξία της performance ως μέσο για στοχασμό, κριτική, ανατροπή, πρόκληση και πρόσκληση.

Το μάθημα εστιάζει α) στη γνωριμία και την εξοικείωση με σημαντικά έργα και καλλιτέχνες, β) στην εισαγωγή στα θεωρητικά, αισθητικά και θεατρικά στοιχεία του μέσου, και γ) στη δημιουργική και βιωματική διαδικασία παραγωγής ενός τέτοιου έργου. Το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις, θεωρητική/ιστορική έρευνα και βιωματικά εργαστήρια. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα δουλέψουν πρακτικά σε ομαδικές και ατομικές πρακτικές εργασίες με σκοπό να αναπτύξουν ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογία κατά τη διερεύνηση, τη λειτουργία και την καταγραφή της δημιουργικής διαδικασίας. Μέσω της ανάλυσης και της πρακτικής ενδυναμώνεται η κατανόηση της βιωματικής εμπειρίας τόσο από τη μεριά του τελεστή όσο και του κοινού, και αναδεικνύεται η αξία της επιτέλεσης στη σύγχρονο κοινωνικό και καλλιτεχνικό τοπίο.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
 • Κατανόηση βασικών ορισμών και χρήσεις της performance, όπως έχουν εφαρμοστεί ιστορικά, αλλά και τη δυνάμει εξέλιξή του, καθώς και τα όρια και τη σχέση του με άλλα μέσα
 • Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας ώστε να συνδεθεί το καλλιτεχνικό έργο και η δημιουργική διαδικασία με τη θεωρία που το υποστηρίζει
 • Διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων και πρακτικών μεθοδολογιών που οδηγούν στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
 • Εξοικείωση με τη χρήση του σώματος ως πρώτη ύλη για την έκφραση ιδεών & εννοιών, συναισθημάτων και εικόνων (π.χ. του σώματος ως ηχείου, ως προς τη σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο (ταύτισης ή αντίθεσης), ως προς τη σχέση του με το θεατή, ως ‘εργαλείου’ κίνησης κ.λ.π.)
 • Διερεύνηση διαφορετικών τρόπων με τους οποίους η επιτέλεση (performance) μπορεί να συνδυαστεί με και να υποστηριχθεί από τις νέες τεχνολογίες
 • Εξοικείωση με τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση μιας performance

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή στις μεθόδους, στις βασικές ιδέες και στους στόχους του μαθήματος, ζητούμενα εργασιών

2η Εβδομάδα

Το σώμα στην πράξη: το σώμα ως εργαλείο στην performance. Ανάλυση μεθόδων και νοημάτων της σωματικής έκφρασης στην performance

3η Εβδομάδα

Προσεγγίζοντας την performance μέσω της αυτοβιογραφίας, της γραφής, των εικαστικών τεχνών και του αυτοσχεδιασμού. Μεθοδολογικές πρακτικές

4η Εβδομάδα

Η έννοια της τελετουργίας και η σχέση της με την performance. Ανάλυση και προβολή επιλεγμένων έργων καλλιτεχνών

5η Εβδομάδα

Χώρος και δραματουργικές πρακτικές. Ανάλυση του χώρου (σκηνή, site-specific performance, gallery, πόλη, κοινωνικοπολιτικός χώρος) σε σχέση με την performance

6η Εβδομάδα

Η σημασία του αρχείου στην performance. Προβολή βίντεο και παραδείγματα καλλιτεχνών

7η Εβδομάδα

Performance και τεχνολογία. Σύγχρονη οπτικοακουστική και υπολογιστική τεχνολογία, VR, AI. Δημιουργικές χρήσεις στην performance και διερεύνηση πρακτικής εφαρμογής

8η Εβδομάδα

Επιλογή και διαμόρφωση των τελικών ιδεών για τις performances που θα παρουσιατούν ως τελική εργασία. Γραπτή περιγραφή των προτάσεων και ερωτημάτων προς διερεύνηση

9η Εβδομάδα

Παρουσιάσεις της θεωρητικής έρευνας πάνω στις προτάσεις και ανατροφοδότηση. Ανάλυση της δυναμικής σχέσης με το κοινό

10η Εβδομάδα

Επεξεργασία του υλικού και των ερωτημάτων του κάθε project. Παραδείγματα καλλιτεχνών

11η Εβδομάδα

Παρουσίαση των πρακτικών εργασιών, ανατροφοδότηση και καθοδήγηση

12η Εβδομάδα

Παρουσίαση των τελικών αναθεωρημένων εργασιών

13η Εβδομάδα

Ανακεφαλαίωση βασικών αρχών και εννοιών του μαθήματος. Καθοδήγηση για τις γραπτές εργασίες


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Allain, Paul, and Jen Harvie. The Routledge Companion to Theatre and Performance. London: Routledge, 2005.

Culler, Jonathan. Λογοτεχνική Θεωρία Μια Συνοπτική Εισαγωγή. ΠΕΚ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ), 2013.

Etchells, Tim. Certain Fragments:  Contemporary Performance and Forced Entertainment. London: Routledge, 1999.

Goldberg, Roselee. Performance Art: From Futurism to Present. London: Thames Hudson, 1979.

Nick Kaye, Site-specific art: performance, place and documentation. London: Routledge, 2000.

Rancière, Jacques. ‘The Emancipated Spectator’, Artforum, March 2007: 271-80.

Schechner, Richard. Η Θεωρία της Επιτέλεσης. Μτφ. Νάνσυ Κουβαράκου. Αθήνα: Τέλεθρον, 2011

Westcott, James. When Marina Abramovic Dies. Cambridge: MIT Press (MA), 2008.

--
Ιστογραφία

Artsadmin, http://www.artsadmin.co.uk/home/

Live Art Development Agency, http://www.thisisliveart.co.uk/

Media Art Web, http://mediaartnet.org

UbuWeb, http://www.ubu.com/resources/


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
 • Βιωματικά εργαστήρια, ασκήσεις, πρακτική, μελέτη, έρευνα
 • Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού και συζήτηση/ανάλυση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
 • Καταγραφή καλλιτεχνικής διαδικασίας και τελικού έργου
 • Ολοκλήρωση και παρουσίαση της τελικής performance/επιτέλεσης (Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών AVfest)
 • Πρακτικές και γραπτές εργασίες

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Συμμετοχή στα πρακτικά εργαστήρια, σεμινάρια, εργασίες και παρουσιάσεις – συνεχής αξιολόγηση
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση της τελικής performance
 • Γραπτή εργασία πάνω στο τελικό καλλιτεχνικό project

Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 25-03-2023
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας