Ηχητική Επένδυση Εικόνας


Διδάσκων/ουσα: Λουφόπουλος Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: AUD820
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA322

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας48
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 4)100

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA941), (TEC999)
gr  pdf.png  Ηχητική Επένδυση Εικόνας
Mέγεθος: 198.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Εξοικείωση των φοιτητών με την ηχητική επένδυση σε διαφορετικές μορφές οπτικής τέχνης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ιστορική αναφορά στον ήχο στον κινηματογράφο και τις τεχνολογίες συγχρονισμού και συνδυασμού ήχου και εικόνας, καθώς και στις τάσεις αισθητικής και εξέλιξη ηχητικών μέσων και διαδικασιών. Ήχος και θέατρο, κινηματογράφος, κινούμενα σχέδια, πολυμέσα, βιντεοτέχνη. Πρακτική εξοικείωση με διαδικασίες ηχητικής επένδυσης (ηχογράφηση, ηχητική μίξη, επεξεργασία μέσω η/υ) μέσα από ατομικές εργασίες. Πρακτική των τεχνικών foley και δημιουργία ηχητικών δειγμάτων για την καλλιτεχνική επένδυση εικόνας.

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάθεση εργασιών ηχητικής δημιουργίας και πρακτικής ηχητικής ενσωμάτωσης σε video/animation, κινηματογραφικές σκηνές και βιντεοτέχνη .

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργική χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα ως προς τον ήχο σε εφαρμογές ηχητικής επένδυσης διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων. Οι διαδικασίες συγχρονισμού, μίξης, οι τεχνικές foley κ.α., αλλά και οι αισθητικές που αφορούν την επένδυση σε συνάρτηση με το συντακτικό της εικόνας, εξερευνούνται μέσα από διαφορετικές τέχνες και διαφορετικά στύλ, σε πειραματικά και εφαρμοσμένα καλλιτεχνικά πεδία, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τελειώνοντας το εξάμηνο, ο φοιτητής έχει έρθει πρακτικά σε επαφή με μία ολοκληρωμένη διαδικασία ηχητικής επένδυσης (ηχητικός σχεδιασμός και δημιουργία ηχητικών εφφέ, underscoring - μουσική μίξη, ηχητική σύνθεση για βιντεοτέχνη) μέσω δημιουργικών εργασιών που επιβλέπονται στο μάθημα.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή μαθήματος. Περιγραφή περιεχομένου, μαθησιακών στόχων. Επεξήγηση ορολογίας (ηχητική επένδυση, κινηματογράφος και άλλες τέχνες, foley, scoring, ηχητικά εφφέ), εφαρμογές και διαδικασίες: γενική περιγραφή. Γνωριμία με τους φοιτητές.

2η εβδομάδα: Ιστορική Αναδρομή (Α): θεατρο και ζωντανή ηχητική επένδυση, αναφορά στις τεχνικές foley, ηχητική ερμηνεία με βάση την εικόνα.

3η εβδομάδα: Ιστορική Αναδρομή (Β): Κινηματογράφος: ιστορία συστημάτων καταγραφής και συγχρονισμού ήχου & εικόνας (kinetophone, phonofilm, vitaphone, photophone, movietone) και η επιρροή της τεχνολογικής εξέλιξης στην ηχητική-μουσική δόμηση.

4η εβδομάδα: Ιστορική Αναδρομή (Γ) Κινηματογράφος και μουσική αναδρομή. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής μουσικής σε σχέση με τις ανάγκες ηχητικής περιγραφής. Musical scoring και ηχητικά εφφέ, soundtrack, underscoring, mickey-mousing, παραδείγματα.

5η εβδομάδα: Cartoons: τότε και σήμερα. Τεχνικές Foley, ηχητικές κατασκευές, ζωντανή ερμηνεία, overdubbing. Η τεχνολογική εξέλιξη και η σημερινή εποχή. Προβολή έργων και εργασιών.

6η εβδομάδα: Ηχητική επένδυση σε άλλα μέσα: Τηλεόραση, video games, πολυμέσα. Σύγκριση τεχνικών και καλλιτεχνικών στόχων. Fixed-interactive mediums.

7η εβδομάδα: Συστήματα surround, ιστορική εξέλιξη, πολυκαναλική μίξη και ηχητική εμβύθιση ως προς τις ανάγκες της εικόνας.

8η εβδομάδα: Ήχος και βιντεοτέχνη. Παραδείγματα έργων, παρουσίαση καλλιτεχνών - ακρόαση. Ηλεκτροακουστική μουσική και ηχητικός σχεδιασμός σε συνάρτηση με την εικόνα (ηχητικά-οπτικά σχήματα και μουσική διαμόρφωση)

9η εβδομάδα: Επίβλεψη εργασιών προόδου

10η εβδομάδα: Παρουσιάσεις φοιτητών (Α): Επίβλεψη εργασιών εξαμήνου, ανταλλαγή ιδεών, ελεύθερη συζήτηση.

11η εβδομάδα: Παρουσιάσεις φοιτητών (Β): Επίβλεψη εργασιών εξαμήνου, ανταλλαγή ιδεών, ελεύθερη συζήτηση.

12η εβδομάδα: Γενική επανάληψη ύλης.

13η εβδομάδα: Τελική παρουσίαση/προβολή έργων των φοιτητών σε μορφή καλλιτεχνικού δρώμενου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Λώτης, Θ., Διαμαντόπουλος, Τ., 2015. Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4920

Κυριακουλάκος, Π., Καλαμπάκας, Ε. 2015. Ήχος και ηχητικός σχεδιασμός. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Κυριακουλάκος, Π., Καλαμπάκας, Ε. 2015. Η οπτικοακουστική κατασκευή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 8. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5716

Καρακάσης, Α., Γούσιος, Χ., Κεφάλας, Κ. 2015. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Καρακάσης, Α., Γούσιος, Χ., Κεφάλας, Κ. 2015. Εφόδιο για νέους ντοκιμαντερίστες. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 6. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3876

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το υλικό του μαθήματος αφορά θεωρητικές και πρακτικές ενότητες. Οι θεωρητικές ενότητες γίνονται μέσω πολυμεσικών παρουσιάσεων (power point presentations, οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο) και διατίθενται μέσω της πλατφόρμας e-class. Οι πρακτικές ενότητες αφορούν εργασίες, οι οποίες είναι ατομικές και επιβλέπονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω παρουσίασης στην τάξη και συζήτησης (peer-to-peer knowledge exchange), και αφορούν ηχητική επένδυση σε animation, κινηματογράφο και video art.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω τελικής εργασίας (3 ηχητικες δημιουργίες πάνω σε προϋπάρχον βίντεο, σε ψηφιακό αρχείο), η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικό κείμενο περιγραφής της διαδικασίας. Η εργασία κρατείται για ένα έτος και οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να το συζητήσουν με τον καθηγητή σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς την αξιολόγησή της. Παράλληλα συνεκτιμάται η ενεργή παρουσία του φοιτητή στο μάθημα μέσα από την πρακτική των εργασιών, και η πρόοδός του δημιουργικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 16-07-2024
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας