Επιστημονική Μεθοδολογία


Διδάσκων/ουσα: Ασλανίδη Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: THE102
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA121/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: PRO050, PRO750
gr  pdf.png  Επιστημονική Μεθοδολογία
Mέγεθος: 203.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Η επιστημονική μεθοδολογία αναφέρεται στην εκπαίδευση των φοιτητών στη συγγραφή εκτενών δοκιμίων βασισμένων σε τεκμηριωμένη έρευνα. Το μάθημα εστιάζει επίσης, στον πληροφοριακό γραμματισμό, ενώ ειδικότερα εστιάζει α) στις δεξιότητες αναφορικά με την αποτελεσματική πρόσβαση, αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας και β) στις δεξιότητες της ανάλυσης επιστημονικών κειμένων σε ακροατήριο, κριτικής ανάγνωσης και σκέψης και συγγραφής για επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις διαθέσιμες πηγές και ερευνητικές μεθόδους, μέσω των οποίων θα κατανοήσουν και θα μάθουν: α. να χρησιμοποιούν τις πηγές της βιβλιοθήκης και τις διαδικτυακές πηγές, β. να αξιολογούν, να ανακτούν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες, γ. να συνθέτουν γραπτά κείμενα επιστημονικού λόγου δ. να αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία και ε. να χρησιμοποιούν ορθώς τα πρότυπα σύνταξης αναφορών.

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 1. Να διαμορφώνουν σύνθετες στρατηγικές αναζήτησης για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα
 2. Να χρησιμοποιούν διάφορες και διαφορετικές μορφές και υλικούς φορείς αποθήκευσης της μουσικής και οπτικοακουστικής πληροφορίας
 3. Να εκτελούν σύνθετες αναζητήσεις σε βιβλιογραφικές και μετα-βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
 4. Να εφαρμόζουν σύνθετες δεξιότητες αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός ερευνητικού ζητήματος, τη δομή και την οργάνωση μιας επιστημονικής εργασίας, την αξιολόγηση των πηγών τους και την απόδειξη και την τεκμηρίωση των θέσεών τους
 5. Να εφαρμόζουν δεξιότητες σύνθεσης επιστημονικής εργασίας
 6. Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης αναφορών
 7. Να αποκτούν πρόσβαση σε πηγές άλλων ιδρυμάτων και επιστημονικών φορέων
 8. Να βρίσκουν επιστημονικές πηγές σχετικές με τις τέχνες του ήχου και της εικόνας στον παγκόσμιο ιστό
 9. Να αξιοποιούν τη σχολιασμένη βιβλιογραφία στην έρευνα
 10. Να αξιολογούν τις πληροφοριακές πηγές με βάση την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα, τον σκοπό, την επικαιρότητα, τη συνάφεια κ.λπ.
 11. Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία των πρωτογενών πηγών στην έρευνα
 12. Να κατανοούν έννοιες και όρους που σχετίζονται με την πρόσβαση, τη διανοητική ιδιοκτησία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τη λογοκλοπή κ.λ.π.
 13. Να συντάσσουν βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιώντας κάποια από τα γνωστά πρότυπα σύνταξης αναφορών, π.χ., APA, MLA, Chicago, Harvard, κ.λπ.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Οργάνωση της Γνώσης και την Πληροφορία.

2η εβδομάδα: Βασικές έννοιες και φορείς αποθήκευσης πληροφορίας - Θεωρία

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την οργάνωση και δομή μιας επιστημονικής εργασίας
 2. Εισαγωγή στα είδη πηγών: πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς. Ορισμοί
 3. Τύποι περιεχομένου, τύποι μέσων μετάδοσης, τύποι φορέων αποθήκευσης
 4. Πηγές άντλησης πληροφοριών για τη σύνταξη αναφορών
 5. Παραδείγματα
 6. Ασκήσεις στην τάξη
 7. Ανάθεση εργασίας

3η εβδομάδα: Δεξιότητες πρόσβασης, αναζήτησης κ.λπ. - Θεωρία

 1. Πρόσβαση, αναζήτηση και ανάκτηση πηγών. Γενικά
 2. Αναγνώριση των πηγών
 3. Αξιολόγηση πηγών/πόρων. Γενικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες
 4. Εισαγωγή στις πηγές και τις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Ι.Π. Παραδείγματα (π.χ., OPAC Ι.Π., HeaL-Link, Project Muse, Jstor κ.λπ.)
 5. Στρατηγικές αναζήτησης
 6. Παραδείγματα
 7. Ασκήσεις στην τάξη
 8. Συζήτηση εργασίας

4η εβδομάδα: Ειδικά ζητήματα επιστημονικής εργασίας - Θεωρία

 1. Εισαγωγή στα είδη έρευνας/επιστημονικής μελέτης
 2. Διαμόρφωση ερευνητικού ζητήματος και ερευνητικής διαδικασίας - Γενικά
 3. Σύνθετες στρατηγικές αναζήτησης, π.χ., τελεστές εγγύτητας
 4. Πρόσβαση, αναζήτηση και ανάκτηση πηγών επιστημονικού περιεχομένου.
 5. Αξιολόγηση πηγών/πόρων. Ειδικά χαρακτηριστικά
 6. Απόδειξη/Τεκμηρίωση. Σύνταξη αναφορών
 7. Παραδείγματα
 8. Ασκήσεις στην τάξη
 9. Ανάθεση εργασίας

5η εβδομάδα: Δεξιότητες: διάκριση περιεχομένου περιοδικών δημοσιευμάτων

 1. Αναγνώριση/κατάταξη περιοδικών δημοσιευμάτων (π.χ. επιστημονικά vs εμπορικά)
 2. Αξιολόγηση περιεχομένου
 3. Παραδείγματα
 4. Ασκήσεις στην τάξη
 5. Συζήτηση εργασίας

6εβδομάδα: Δεξιότητες: εκτέλεση αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων, σύνθεση ερευνητικού ζητήματος

 1. Βήματα έρευνας 
 2. Διαμόρφωση ερευνητικού ζητήματος 
 3. Προσδιορισμός/αποσαφήνιση ερευνητικού προβλήματος
 4. Ορισμός όρων και εννοιών
 5. Προσδιορισμός πληθυσμού και μεθόδων
 6. Ανάπτυξη χάρτη (πλάνου ερευνητικής εργασίας)
 7. Παραδείγματα
 8. Ασκήσεις στην τάξη

7εβδομάδα: Δεξιότητες: αξιολόγηση

 1. Αξιολόγηση πηγών
 2. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
 3. Αξιολόγηση περιεχομένου
 4. Αναγνώριση των πηγών
 5. Ανατομία επιστημονικών/ακαδημαϊκών άρθρων
 6. Κριτική ανάγνωση επιστημονικών άρθρων 
 7. Πρωτογενείς πηγές και πρωτογενείς ερευνητικές εργασίες. Η σημασία τους στη δημιουργία νέας γνώσης
 8. Όροι και έννοιες σχετικοί με την ακαδημαϊκή έρευνα. Λεξιλόγιο
 9. Παραδείγματα
 10. Ασκήσεις στην τάξη
 11. Ανάθεση εργασίας

8η εβδομάδα: Δεξιότητες: σύνθεση, απόδειξη, τεκμηρίωση, αναφορές

 1. Οργάνωση 
 2. Σύνθεση
 3. Συγγραφή 
 4. Τεκμηρίωση
 5. Λογοκλοπή 
 6. Παραπομπές. Είδη παραπομπών. Οδηγοί σύνταξης αναφορών
 7. Παραδείγματα
 8. Συζήτηση εργασίας

9η εβδομάδα: Δεξιότητες: δημιουργία γνώσης

 1. Πρωτοτυπία
 2. Ερευνητική επιστημονική εργασία
 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση-επιστημονική εργασία
 4. Παραδείγματα
 5. Ασκήσεις στην τάξη

10η εβδομάδα: Δεξιότητες

 1. Αξιοποίηση σχολιασμένης βιβλιογραφίας 
 2. Κριτικές βιβλιογραφίας 
 3. Λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφίας/αναφορών 
 4. Παραδείγματα
 5. Ασκήσεις στην τάξη

11η εβδομάδα: Δεξιότητες

 1. Εκπαίδευση στο λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφίας/αναφορών Mendeley.
 2. Παραδείγματα

12η εβδομάδα: Θεσμικό πλαίσιο – Ακαδημαϊκή δεοντολογία

 1. Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία (π.χ. πνευματικά δικαιώματα). Τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις. Βασικές έννοιες
 2. Ηθική της πληροφορίας. Ακαδημαϊκή δεοντολογία
 3. Ανοικτό περιεχόμενο. Βασικές έννοιες (π.χ. Green Access vs Gold Access).
 4. Άδειες χρήσης (π.χ. Creative Commons).
 5. Δημόσιος Τομέας (Public domain).
 6. Άλλα τρέχοντα ζητήματα της πληροφορίας (π.χ. fake news, deep fakes, hoaxes, ασφάλεια κ.λπ.)
 7. Παραδείγματα
 8. Ασκήσεις στην τάξη
 9. Συζήτηση

13η εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση

 


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Adler, E.S. and Clark, R., 2018. Κοινωνική έρευνα: μια ξενάγηση στις μεθόδους και τις τεχνικές. 5η έκδ. Μετάφραση από: Αριστείδης Χράπαλος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

 • Lubart, T., 2018. The creative process: perspectives from multiple domains. [e-book] Pulgrave Macmillan. Διαθέσιμο από:<https://doi.org/10.1057/978-1-137-50563-7>

 • Pruzan, P., 2016. Research methodology: the aims, practices and ethics of science. [e-book] Switzerland: Springer. 10.1007/978-3-319-27167-5
 • Umberto E., 2001. Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος.

 • Πολίτης, Α., 1998. Υποσημειώσεις και Παραπομπές. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 • Θρασύβουλος Μ., 1998. Δομή και Γραφή της Επιστημονικής Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.

 • Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ. και Κομνηνός, Δ., 2019. Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

 


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διάρκεια μαθήματος: 3 ώρες

 • Διάλεξη
 • Powerpoint παρουσιάσεις
 • Ανάρτηση διαλέξεων
 • Ανάρτηση ασκήσεων
 • Ανάρτηση συνδέσμων και βιβλιογραφίας για περαιτέρω μελέτη
 • Ανάρτηση εξεταστικής ύλης
 • Εξάσκηση κατ’ οίκον
 • Ανάθεση εργασιών
 • Συζήτηση

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

H αξιολόγηση ανά φοιτητή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Υποχρεωτικές εργασίες
  2. Τελικές εξετάσεις

Τελικός βαθμός = 60% εξετάσεις + 40% εργασίες

Ενημέρωση: 02-09-2022

Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 29-01-2023
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας