Εικονογράφηση Κόμικ


Διδάσκων/ουσα: Βερύκιος Σπυρίδων
Κωδικός Μαθήματος: VIS632
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις39
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: Συνέντευξη/Interview - Portfolio
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA843)
gr  pdf.png  Εικονογράφηση Κόμικ
Mέγεθος: 195.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα Εικονογράφηση Κόμικ απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, που προσανατολίζονται σε μία σταδιοδρομία στο χώρο της εφαρμοσμένης και καλλιτεχνικής έκφρασης και οπτικής επικοινωνίας.
Εισάγει τους σπουδαστές /τριες σε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και μεθόδων επίλυσης αισθητικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τους τομείς της εικονογράφησης εντύπου, των comics, των εικαστικών τεχνών και της τρισδιάστατης απεικόνισης.
Διδάσκονται βασικές αρχές απεικόνισης, σύνθεσης, σχεδίασης ανατομίας, προοπτικής και αφηγηματικής οργάνωσης μιας ιστορίας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στο χειρισμό των αισθητικών στοιχείων της εικόνας σε σχέση με τις ανάγκες οπτικά προσανατολισμένων αφηγηματικά μέσων όπως η έντυπη αφήγηση, το βίντεο, ο κινηματογράφος και τα τρισδιάστατα γραφικά.
Μέσα από μια σειρά ιεραρχημένων διαλέξεων και ασκήσεων, οι φοιτητές /τριες αναπτύσσουν μια σε βάθος κατανόηση της μεθοδολογίας, που χρησιμοποιείται στον τομέα της εικονογράφησης και της οπτικής αφήγησης.
Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις σχεδιαστικές τους δεξιότητες, να πειραματιστούν με διαφορετικές στρατηγικές οργάνωσης των μορφοπλαστικών στοιχείων και τέλος να αναπτύξουν τη δική τους αισθητική προσέγγιση.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή
- Ισοτονική γραμμή και αναπαράσταση της φόρμας
- Ευκλείδειος Χώρος, κλίσεις, προοπτική, επικάλυψη σχημάτων, κλιμάκωση μεγεθών
- Αρχές σύνθεσης, ενότητα και ιεράρχηση

Εβδομάδα 2η: Σχεδιαστική απλοποίηση
- Απλοποίηση της φόρμας
- Χώρος βάθους και επιπεδότητα
- Τονικές κλίμακες, τονικό χρώμα
- Αρχές σύνθεσης, ρυθμός, ενότητα & αντίθεση ρυθμού, γραμμική συνέχεια, πλέγμα
- Τοπικός τόνος & χρώμα

Εβδομάδα 3η: Σχεδιαστική απλοποίηση & επιπεδότητα (επαναληπτικές ασκήσεις)
- Εμπέδωση και κατάκτηση της σχεδιαστικής μεθοδολογίας
- Εμπέδωση και κατάκτηση της συνθετικής μεθοδολογίας
- Εφαρμογή θεωρητικών στοιχείων

Εβδομάδα 4η: Επίπεδος Χώρος (α)
- Επίπεδος χώρος, άξονες, μετωπική/ισομετρική/αντίστροφη προοπτική
- Απλοποίηση της φόρμας και ρυθμικά σχήματα
- Επίπεδος χώρος και χρωματικές τονικές κλίμακες

Εβδομάδα 5η: Επίπεδος Χώρος (β)
-Τα μορφικά στοιχεία της ιεραρχικής προοπτικής
- Ιεραρχική προοπτική και η αρχή της διαπερατότητας

Εβδομάδα 6η: Επίπεδος Χώρος (επαναληπτικές ασκήσεις)
- Εμπέδωση και κατάκτηση της σχεδιαστικής μεθοδολογίας
- Εμπέδωση και κατάκτηση της συνθετικής μεθοδολογίας
- Εφαρμογή θεωρητικών στοιχείων

Εβδομάδα 7η: Εκφραστικός Χώρος
- Εξπρεσιονισμός
- Εκφραστικός χώρος: άξονες, προοπτική παραμόρφωση, πολλαπλή προοπτική.
- Εκφραστικός χώρος και ρυθμικά σχήματα
- Εκφραστικός χώρος και τονικές χρωματικές κλίμακες

Εβδομάδα 8η: Κολάζ
- Ντάντα, Κολάζ, Αποδόμηση
- Συνθετική επεξεργασία φωτογραφικών στοιχείων
- Αρχές γραφιστικής οργάνωσης του χώρου με έμφαση στην θεωρία της αποδόμησης

Εβδομάδα 9η: Συμβολικός χώρος
- Είδη του συμβολικού χώρου
- Μεθοδολογία σύνθεσης των συμβολικών χώρων
- Διαπερατότητα

Εβδομάδα 10η: Αναπαραστατική εικονογράφηση
- Βασικές αρχές αναπαραστατικής εικονογράφησης
- Ιεράρχηση λεπτομερειών, γειτνίασης τόνου, χρώματος και υφής
- Τονική και χρωματική οργάνωση μορφών
- Ατμοσφαιρική προοπτική

Εβδομάδα 11η: Η παράδοση Disney
- Αρχές οργάνωσης των μορφών σε βασικά γεωμετρικά σχήματα
- Αρχετυπικοί χαρακτήρες και η μεθοδολογία εικονογράφησης τους
- Κίνηση

Εβδομάδα 12η: Επαναληπτικές ασκήσεις
- Επαναληπτικές ασκήσεις με στόχο την εμπέδωση των αρχών, που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Εβδομάδα 13η: Επαναληπτικές ασκήσεις
- Επαναληπτικές ασκήσεις με στόχο την εμπέδωση των αρχών, που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνο

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Σημειώσεις - Θεωρητική μεθοδολογία διδάσκονα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα οργανώνεται πάνω σε σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται παρουσίαση των θεωρητικών στοιχείων της εικονογράφησης.
Γίνεται παρουσίαση παλαιότερων και σύγχρονων εικονογραφικών προσεγγίσεων και αναφορά στις ιστορικές και αισθητικές παραμέτρους μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν.
Δίνεται έμφαση στην ανάλυση των μορφοπλαστικών στοιχείων καλλιτεχνικών έργων καθώς και στην επεξήγηση των οργανωτικών και εκφραστικών δυνατότητων τους.                                 Οι φοιτητές/τριες καλούνται να χειριστούν τα συγκεκριμένα πλαστικά στοιχεία στο πλαίσιο  ιεραρχημένων στοχολογικά εργαστηριακών ασκήσεων.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται γραπτή αξιολόγηση του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές. Συγκεκριμένα μοιράζεται ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται και κατατίθεται ανώνυμα.

Κατά την εξεταστική περίοδο οι φοιτητές καταθέτουν φάκελο με εργασίες, που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της προόδου τους, σε σχέση με τα θεωρητικά στοιχεία, που διδάχθηκαν.


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 01-03-2024
Προσεχώς
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας