Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι


Διδάσκων/ουσα: Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος
Κωδικός Μαθήματος: TEC311
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας80
Εξάσκηση και Προετοιμασία43
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: TEC110
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (TEC410), (TEC411), (AVA540), (AVA745)
gr  pdf.png  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι
Mέγεθος: 194.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Μία εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και αλγοριθμικής επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων μέσα από την εκμάθηση και μελέτη της γλώσσας προγραμματισμού C. 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η εμπέδωση βασικών στοιχείων δομημένου προγραμματισμού και αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων.

Η εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού C.

Η δυνατότητα επίλυσης απλών αλγοριθμικών προβλημάτων και ανάπτυξης απλών εφαρμογών με χρήση της γλωσσας C.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Οργανωτικά θέματα, παρουσίαση δομής και περιεχομένου μαθήματος και εργαστηρίου, παρουσίαση συγγραμμάτων. Ιστορική αναδρομή, επισκόπηση των συστατικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος, υλικό, λογισμικό, λειτουργικό σύστημα, μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, μονάδες πληροφορίας, δεδομένα, συστήματα αρίθμησης, παραδείγματα, εφαρμογές.


2η Εβδομάδα

Σχεδίαση προγραμμάτων, αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, διαγράμματα ροής, παραδείγματα, εφαρμογές. Γλώσσες προγραμματισμού, ιστορική αναδρομή, χαρακτηριστικά, ταξονομία, παραδείγματα. Συμβολομεταφραστές, διερμηνευτές, μεταφραστές, μεταγλωττιστές.


3η Εβδομάδα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C. Ιστορική αναδρομή, επισκόπηση συστατικών στοιχείων, χαρακτηριστικά. Περιβάλλον συγγραφής πηγαίου κώδικα, βιβλιοθήκες, μεταγλώττιση, σύνδεση, εκτελέσιμος κώδικας, οδηγίες, αρχεία κεφαλίδας.


4η Εβδομάδα

Τύποι δεδομένων, δήλωση και αρχικοποίηση βαθμωτών μεταβλητών, συναρτήσεις βιβλιοθήκης, παραδείγματα.


5η Εβδομάδα

Είσοδος-έξοδος και μορφοποίηση δεδομένων, προδιαγραφές εμφάνισης, συναρτήσεις εισόδου-εξόδου χαρακτήρων.


6η Εβδομάδα

Αλγεβρικοί τελεστές, λογικοί τελεστές, δόμηση απλών και σύνθετων λογικών προτάσεων, προτεραιότητες, παραδείγματα.


7η Εβδομάδα

Έλεγχος ροής προγράμματος, οι εντολές if-else και switch, παραδείγματα


8η Εβδομάδα

Έλεγχος ροής προγράμματος, οι εντολές while, do-while και for, εμφωλευμένες επαναλήψεις, παραδείγματα.


9η Εβδομάδα

Συναρτήσεις, δήλωση, κλήση και χειρισμός, παραδείγματα.


10η Εβδομάδα

Δείκτες, χειρισμός μεταβλητών και συμβολοσειρών, παραδείγματα.
11η Εβδομάδα

Μονοδιάστατοι πίνακες, δήλωση, κλήση και χειρισμός. Μεταβίβαση σε συνάρτηση, παραδείγματα.


12η Εβδομάδα

Πολυδιάστατοι πίνακες, δήλωση, κλήση και χειρισμός. Μεταβίβαση σε συνάρτηση, παραδείγματα.


13η Εβδομάδα

Δομές, πεδία, μεταβίβαση σε συνάρτηση, πίνακες δομών, δείκτες σε δομές, ένθετες δομές, παραδείγματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η γλώσσα C σε βάθος

Deitel & Deitel, C Προγραμματισμός

Σημειώσεις αναρτημένες στο e-class

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Εργαστήρια

Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας