Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου


Διδάσκων/ουσα: Βερύκιος Σπυρίδων
Κωδικός Μαθήματος: VIS536
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA233/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις39
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: VIS130, VIS230
gr  pdf.png  Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου
Mέγεθος: 200.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα συστήματα οπτικής επικοινωνίας με τους όρους και τη μεθοδολογία της εικαστικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές κωδικοποίησης ενός έργου τέχνης είτε πρόκειται για σχέδιο, φωτογραφία, γραφιστική εφαρμογή, είτε για  την ακολουθία εικόνων.

Συγκεκριμένα, αναλύονται τα δομικά στοιχεία, που απαρτίζουν την εικόνα ως αφηρημένα πλαστικά σύμβολα και μελετούνται οι μέθοδοι συγκρότησης τους σε οργανωμένες αισθητικές οντότητες.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου αποσκοπεί στην εμβάθυνση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα πλαστικής οργάνωσης έργων τέχνης και οπτικής επικοινωνίας.

Στόχος του μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές/τριες σε νέους τρόπους αντίληψης και ερμηνείας των μορφών, παράλληλα με την συγκρότηση ενός θεμελιώδους συντακτικού της οπτικής γλώσσας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα 1η: Χώρος Αναφοράς
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Άξονες
· Δυναμική του χώρου αναφοράς
· Ιεράρχηση του χώρου
· Θετικός & αρνητικός χώρος
· Η σχέση φόρμας και σχήματος χώρου αναφοράς
· Η σχέση μεγέθους φόρμας & χώρου αναφοράς
· Η σχέση θέσης φόρμας & χώρου αναφοράς

Εβδομάδα 2η: Γραμμή
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Είδη γραμμών και η λειτουργία τους
· Γραμμή και άξονες

Εβδομάδα 3η: Ρυθμός
· Είδη ρυθμών
· Ενότητα και Αντίθεση ρυθμού
· Ρυθμός, θετικός και αρνητικός χώρος
· Ρυθμός και απουσία θεματικής εστίασης
· Ρυθμός και θεματική εστίαση

Εβδομάδα 4η:Ενότητα και αντίθεση μορφών
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Εγγύτητα
· Ενότητα και αντίθεση κατευθύνσεων
· Ενότητα και αντίθεση τόννων
· Ενότητα και αντίθεση υφής
· Ενότητα και αντίθεση χρώματος
· Διαπερατότητα

Εβδομάδα 5η:Ιεραρχία μορφών
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Σχέση Θετικού Αρνητικού Χώρου
· Εγγύτητα /Μόνωση
· Κλίμακα & Έμφαση
· Θέση μορφής
· Ενότητα και αντίθεση χρώματος
· Διαπερατότητα

Εβδομάδα 6η: Τόνος
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Τονικές κλίμακες
· Τονικές αναλογίες
· Τονική γειτνίαση
· Όρια τόνου

Εβδομάδα 7η: Ισορροπία
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Άξονες και Ισορροπία
· Στατική Ισορροπία
· Δυναμική Ισορροπία
· Απουσία Ισορροπία

Εβδομάδα 8η: Κίνηση
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Άξονες και Κίνηση
· Ρυθμός και Κίνηση
· Δυναμική Ισορροπία
· Απουσία Ισορροπία

Εβδομάδα 9η: Διαπερατότητα
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Σχέδιο και διαπερατότητα
· Τόνος και διαπερατότητα
· Σημειολογία και διαπερατότητα

Εβδομάδα 10η: Χρώμα
Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται οι εξής θεματικές ενότητες:
· Τονικό Χρώμα
· Ιμπρεσιονιστικό Χρώμα
· Τριαδικό Χρώμα

Εβδομάδα 11η: Εφαρμογές σε επιλεγμένες συνθέσεις εργαστηρίου
· Εμπέδωση και κατάκτηση της μεθοδολογίας
· Ασκήσεις και εφαρμογή θεωρητικών στοιχείων

Εβδομάδα 12η: Εφαρμογές σε επιλεγμένες συνθέσεις εργαστηρίου
· Εμπέδωση και κατάκτηση της μεθοδολογίας
· Ασκήσεις και εφαρμογή θεωρητικών στοιχείων

Εβδομάδα 13η:Εφαρμογές σε επιλεγμένες συνθέσεις εργαστηρίου
· Εμπέδωση και κατάκτηση της μεθοδολογίας
· Ασκήσεις και εφαρμογή θεωρητικών στοιχείων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

David Lauer/Stephen Pentak, Design Basics, Εκδόσεις Wadsworth Publishing 2008

Teel Sale/Claudia Betti, Drawing: A Contemporary Approach, Εκδόσεις Cengage Learning 2002

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα του Προχωρημένου Εργαστηρίου Σχεδίου υλοποιείται στο χώρο του εργαστηρίου σχεδίου.

Οι φοιτητές εισάγονται στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος και στην συνέχεια καλούνται να το εντάξουν στη δουλειά τους μέσα από μια σειρά από ιεραρχημένες ασκήσεις.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται ανάλυση έργων ζωγραφικής, φωτογραφίας και γραφιστικής σε σχέση με τα θεωρητικά στοιχεία του μαθήματος.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται γραπτή αξιολόγηση του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες.
Συγκεκριμένα μοιράζεται  ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται και κατατίθεται ανώνυμα.
 
Κατά την εξεταστική περίοδο οι φοιτητές/τριες καταθέτουν φάκελο με σπουδές, που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της προόδου τους σε σχέση με ζητήματα οργάνωσης της δουλειάς βάσει των θεωρητικών στοιχείων, που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 24-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας