Τοποειδική Παράσταση


Διδάσκων/ουσα: Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Κόκκαλης Νίκος
Κωδικός Μαθήματος: AVA448
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Διαλέξεις13
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)39

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (AVA232), (AVA342)
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA542)
gr  pdf.png  Τοποειδική Παράσταση
Mέγεθος: 217.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα ερευνά τις καλλιτεχνικές, αισθητικές και πολιτικές εκφράσεις της σύγχρονης τοποειδικής (site-specific) performance στο αστικό περιβάλλον. Οι χωρικές παράμετροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή νοήματος και στη διαδικασία παραγωγής γνώσης, τόσο στο πεδίο της performance και του θεάτρου, αλλά και στο σύνθετο αστικό περιβάλλον. Θεωρητικοί και πρακτικοί της performance, του θέατρου και των εικαστικών τεχνών του περασμένου αιώνα αμφισβήτησαν καθιερωμένες ιδέες που κυβερνούσαν τον χώρο του παρατηρητή και τον χώρο του δρώντα, ψάχνοντας την ενδυνάμωση της εμπειρίας του θεατή, και αναζητώντας μια καινούργια γλώσσα για τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες. Ποια είναι η σημασία της καλλιτεχνικής τοποειδικής (site-specific) performance στο σύγχρονο αστικό τοπίο; Πως καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στην πόλη και επιτελεστικά δρώμενα μπορούν να διαμορφώσουν ή να αλλάξουν τη σχέση μας με τον αστικό χώρο; Το μάθημα εξετάζει πώς μέσα από την performance και την καλλιτεχνική παρέμβαση στον ιστό της πόλης αναδεικνύονται θέματα της σύγχρονης κοινωνίας και καθημερινότητας, καθώς και πώς η πόλη αναδεικνύεται ως ένα πεδίο δημιουργικής αναζήτησης.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
 • Κατανόηση της παράστασης και του χώρου ως αλληλεξαρτώμενα πεδία έρευνας
 • Εξοικείωση με βασικούς όρους και ιστορικές αναφορές της site-specific performance
 • Κατανόηση της πόλης και του δημόσιου χώρου ως πηγή και τόπος καλλιτεχνικών έργων και παρεμβάσεων
 • Απόκτηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών εργαλείων για την ανάλυση και την πρακτική δουλειά σε πεδίο (fieldwork)
 • Απόκτηση μεθοδολογίας στην πρακτική-ως-έρευνα, επεξεργασία αρχειακού υλικού
 • Διερεύνηση της χρήσης της ψηφιακής τέχνης και των οπτικοακουστικών μέσων στην καλλιτεχνική δράση στον ιστό της πόλης
 • Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας στην επεξεργασία ιδεών σε σχέση με τον θεατή-πολίτη-συμμετέχοντα και των πρακτικών ενσώματων εμπειριών
 • Αυτόνομη πρακτική εργασία

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή σε ζητήματα χώρου στις παραστατικές τέχνες και στις εγκαταστάσεις.

2η Εβδομάδα

Από την τελετουργία στο θέατρο. Από τον κύκλο στο ημικύκλιο. Ο τόπος και ο χρόνος του θεάτρου.

3η Εβδομάδα

Ζητήματα χώρου και σκηνογραφικές προσεγγίσεις στο σύγχρονο θέατρο στην Ελλάδα.

4η Εβδομάδα

Θέατρο και τεχνολογία. Θέατρο ως θέαμα. Site-specific performance: παραστάσεις σε χώρους πέραν του θεατρικού σκηνικού χώρου.

5η Εβδομάδα

Χώρος, εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα.

6η Εβδομάδα

Η πόλη ως αρχείο. Περπάτημα και αστικός χώρος. Δημόσιος χώρος, μνήμη, ταυτότητα.

7η Εβδομάδα

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην θεωρητική και πρακτική έρευνα.

8η Εβδομάδα

Σχεδιασμός επιτελεστικών δράσεων στην πόλη.

9η Εβδομάδα

Πρακτική διερεύνηση καλλιτεχνικών δράσεων.

10η Εβδομάδα

Καταγραφή παρατηρήσεων (documentation) – ανάλυση και επεξεργασία του υλικού. Ανάλυση ιδεών και περαιτέρω κατευθύνσεις.

11η Εβδομάδα

Επεξεργασία ιδεών σε σχέση με τον στόχο των καλλιτεχνικών δράσεων και παρεμβάσεων και ανάλυση του ρόλου του θεατή-πολίτη-συμμετέχοντα.

12η Εβδομάδα

Παρουσίαση δράσεων και ανατροφοδότηση. Κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξέλιξη των δράσεων και για την υποστήριξη του θεωρητικού και πρακτικού τους υποβάθρου.

13η Εβδομάδα

Ανακεφαλαίωση βασικών δομών του μαθήματος. Ανάλυση και συζήτηση των θεμάτων των εργασιών.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Carlson, Marvin. Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture. Ithaca, New York, and London: Cornell University Press, 1989.
 • De Certeau, Michael. The Practice of Everyday Life. Trans. Steven Rendall. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1984.
 • Harvie, Jen. Theatre & the City. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009b.
 • Kwon, Miwon. One Place After Another: Site-Specific Art And Locational Identity. London: The MIT press, 2004
 • Lavery, Carl. “Situationism” in Performance and the City: An Interdisciplinary Reader. Ed. N. Whybrow, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 88-89.
 • Lefebvre, Henri, «Το Δικαίωμα στην Πόλη» στο Δικαίωμα στην Πόλη: Χώρος και Πολιτική. Mετάφραση: Π. Τουρνικιώτης και Κ.Λωράν. Αθήνα: Κουκκίδα, 2006, σ. 135-153.
 • Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
 • Μαρτινίδης, Πέτρος. Μεταμορφώσεις του Θεατρικού Χώρου: Τυπικές Φάσεις Κατά την Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής των Θεάτρων στη Δύση. Αθήνα: Νεφέλη, 1999.
 • Massey, Doreen. Space, Place and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
 • Pearson, Mike and Michael Shanks. Theatre/Archaeology: Disciplinary Dialogues. London and New York: Routledge, 2001.
 • Tuan, Yi-Fu. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1977.
 • Wiles, David. A Short History of Western Performance Space. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Wrights & Sites, “A Manifesto for a New Walking Culture: ‘Dealing with the city’”. Performance Research. 11.2 (2006): 115-122.
 • Σταυρίδης, Σταύρος. Κοινός Χώρος: Η πόλη ως τόπος των κοινών. Mετάφραση: Δ. Παπαδάτος – Αναγνωστόπουλος. Βριλήσσια Aττικής: Angelus Novus 2018, σ. 246-268.

--

Ιστογραφία

Artsadmin & Exeunt Artist Insights: Station House Opera https://www.youtube.com/watch?v=3v3iOyn7V3E

Francis Alÿs http://www.francisalys.com/

Punchdrunk - Faust https://vimeo.com/19408848

Shunt, Tropicana https://vimeo.com/12799143

Station House Opera http://www.stationhouseopera.com/

Wrights & Sites http://www.mis-guide.com


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα συνδυάζει πρακτική εργασία σε χώρους της πόλης, διαλέξεις, προβολές, αυτόνομη έρευνα, ασκήσεις πεδίου, μελέτη, βιωματικές προσεγγίσεις, πρακτικές και γραπτές εργασίες.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Παρουσιάσεις δράσεων και θεωρητικών προσεγγίσεων της τοποειδικής παράστασης (site-specific performance) κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Παρουσιάσεις σε επιλεγμένο θέμα. Οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να παράγουν και να παρουσιάσουν μια performance ή καλλιτεχνική παρέμβαση σε προεπιλεγμένο χώρο της πόλης. Το θέμα, η μορφή, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα προκύψουν από τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/φοιτητριών σε συζήτηση και υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων
 • Ατομική γραπτή εργασία, θεωρητική υποστήριξη του project
Ενημέρωση: 20-12-2022

Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας