Τέχνη Διαδικτύου


Διδάσκων/ουσα: Τσιρίδου Τάνια
Κωδικός Μαθήματος: AVA943
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Θ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA142

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

gr  pdf.png  Τέχνη Διαδικτύου
Mέγεθος: 197.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το Διαδίκτυο είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο μαζικής, μη γραμμικής μετάδοσης πληροφοριών και ως τέτοιο μετασχηματίζει τον τρόπο προσέγγισης και σκέψης για τον κόσμο και συνεπώς επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που παράγουμε, προβάλλουμε και αντιλαμβανόμαστε την τέχνη. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο κυβερνοχώρος ανακαλύπτεται και εδραιώνεται ως πλατφόρμα και χώρος εικαστικής έκφρασης και ανταλλαγής.  Αναλύονται τα χαρακτηριστικά, οι θεματικές και οι πρακτικές που συνθέτουν τη γλώσσα και την αισθητική της Τέχνης του Διαδικτύου. Η έμφαση δίνεται στη στενή σχέση της με την τεχνολογία και τον συνεχή μετασχηματισμό της. Το μάθημα επιδιώκει ιδιαίτερα να αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό έργων διαδικτυακής τέχνης σε θεωρητικό - εννοιολογικό επίπεδο άλλα και στο επίπεδο εφαρμογής της τεχνολογίας ταυτόχρονα.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ο κύριος στόχος είναι να κατανοήσουμε βαθιά το φαινόμενο του Διαδικτύου ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και προβληματισμού και να αξιοποιήσουμε τις επικοινωνιακές και διαδραστικές δυνατότητές του.

Το μάθημα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους με συγκεκριμένες τεχνολογίες και τεχνικές που έχουν αποκτήσει σε προηγούμενα μαθήματα με σκοπό να ενισχύσουν και να εκφράσουν την κριτική στάση τους απέναντι στο Διαδίκτυο.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Γενική παρουσίαση του θέματος και των στόχων του μαθήματος (έννοιες και θεωρητικές διασαφηνίσεις ). Η ιστορία του διαδικτύου ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων: Επισκόπηση και κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών διαδικτύου. Εργαστήριο: Δημιουργία προσωπικού ιστολογίου για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και ενεργειών στο μάθημα


2η Εβδομάδα

Ιστορικό υπόβαθρο της τέχνης του διαδικτύου: Σύνδεση της τέχνης του διαδικτύου με προηγούμενα κινήματα της τέχνης (dada, εννοιολογική τέχνη, ταχυδρομική τέχνη κ.λπ.).Χαρακτηριστικά και θεματικές διαδικτυακής τέχνης. Εργαστήριο: Αρχικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός έργου: επίπεδο ιδέας / επίπεδο τεχνολογίας

3η Εβδομάδα

Υπηρεσίες Διαδικτύου (web, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, DNS, μεταφορά αρχείων, αποθήκευση δεδομένων κ.λπ.). Η δομή του διαδικτύου και η αρχιτεκτονική του ιστού (ταυτοποίηση δεδομένων με διεύθυνση URL, πρωτόκολλο HTTP, επικοινωνία πελάτη-διακομιστή κ.λπ.). Το διαδίκτυο ως σύστημα πληροφοριών σε συνεχή μεταβολή και ως πλατφόρμα επικοινωνίας. Ο σημασιολογικός ιστός. Εργαστήριο: Τύποι ιστοτόπων. Η γλώσσα HTML (εφαρμογή). Σχεδιασμός και οργάνωση του αρχικού υλικού για την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας


4η Εβδομάδα

Διαδικτυακή Λογοτεχνία / ποίηση. Είδη διάδρασης. Υπερκείμενο και υπερσύνδεσμος. Μη γραμμική ροή πληροφοριών, ριζοματικές δομές. Εργαστήριο: Σχεδιασμός πλοήγησης. Παραδείγματα και εφαρμογή.


5η Εβδομάδα

Το διαδίκτυο ως δημόσιος χώρος: Κοινωνική αλληλεπίδραση, Σχέσεις Cyber ​​και "Πραγματικότητα" Ακτιβισμός και συλλογική δράση ως πράξη αντίστασης στην αισθητική εμπορευματοποίησης του διαδικτύου Εργαστήριο: CSS: Παρακολούθηση των σχεδίων εργασίας και επίλυση προβλημάτων.

6η Εβδομάδα

Κυβερνοχώρος και η σχέση του με τον «πραγματικό κόσμο»: Εικονικοί κόσμοι, εικονικές κοινότητες, η ταυτότητα στο διαδίκτυο, online παιχνίδια δημιουργημένα από καλλιτέχνες (παραδείγματα και συζήτηση).

7η Εβδομάδα

Η τέχνη του διαδικτύου ως παρωδία των αισθητικών, ψηφιακών και κοινωνικών κωδικών / δημιουργική παραπληροφόρηση (παρουσίαση έργων και συζήτηση). Τηλε - παρουσία, τηλε-ρομποτική (Telepresence /-robotic). CSS: Παρακολούθηση των σχεδίων εργασίας και επίλυση προβλημάτων (συνέχεια).

8η Εβδομάδα

Τέχνη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Junk Mail Art, Τέχνη Λογισμικού, γεννητηριακή Τέχνη). (παραδείγματα και συζήτηση). Εργαστήριο: Javascript. Παρακολούθηση των σχεδίων εργασίας και επίλυση προβλημάτων (συνέχεια)


9η Εβδομάδα

Διαδικτυακά συνεργατικά έργα. Διαδραστικά έργα υπό μορφή ροής βίντεο, ήχου (παραδείγματα και συζήτηση).

10η Εβδομάδα

Βάσεις δεδομένων και απεικόνιση / αναπαράσταση δεδομένων. (Παρουσίαση παραδειγμάτων και συζήτηση)Εργαστήριο: Τεχνολογίες αναπαράστασης για βάσεις δεδομένων (μέρος 1). Παρακολούθηση εργασιών και επίλυση προβλημάτων.


11η Εβδομάδα

Αυτοματισμοί, Μηχανές αναζήτησης, ASCII Code, Internet Radio (παραδείγματα και συζήτηση). Εργαστήριο: Τεχνολογίες οπτικοποίησης βάσεων δεδομένων (μέρος 2).


12η Εβδομάδα

Cyberperformance με πολλαπλούς χρήστες, online παιχνίδια δημιουργημένα από καλλιτέχνες (παραδείγματα και συζήτηση). Post Internet Art και μελλοντικές αισθητικές και εννοιολογικές εξελίξεις. Εργαστήριο: Τεχνολογίες οπτικοποίησης βάσεων δεδομένων (μέρος 3). Παρακολούθηση εργασιών και επίλυση προβλημάτων.


13η Εβδομάδα

Περίληψη των κύριων θεμάτων και αντικειμένων του μαθήματος. Παρουσίαση των εξαμηνιαίων προγραμμάτων και συζήτηση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Επιλεγμένα κείμενα από το diktion.wordpress.com (δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρουσίαση και ανάλυση υφιστάμενων έργων, πειραματισμός στο εργαστήριο, ομαδική συνεργασία στη συλλογή / αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων.

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εργασία υπο μορφή έργου διαδικτυακής τέχνης με συνοδευτικό κείμενο τεκμηρίωσης. 


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 17-04-2024
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας