Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα


Διδάσκων/ουσα: Κόκκαλης Νίκος
Κωδικός Μαθήματος: AVA340
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 5

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις39
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας71
Εξάσκηση και Προετοιμασία39
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: VIS230
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (VIS432)
gr  pdf.png  Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα
Mέγεθος: 207.7 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το γνωστικό αντικείμενο «Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα»  εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργίας έργου, ανεξάρτητου από το αναπαραστατικό πρότυπο. Εισάγει στη μεθοδολογία της σχεδιαστικής και χρωματικής απόδοσης μιας ιδέας, καθώς και στον ορισμό του σχεδιαστικού χώρου.  Στο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται  η μελέτη και ανάλυση των βασικών στοιχείων - σημείο, γραμμή, τόνος, χρώμα, υφή- τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της σύνθεσης της στατικής εικόνας. Επιπρόσθετα, εστιάζει στη σύζευξη και αλληλεπίδραση  μεταξύ των παραστατικών τεχνών με σκοπό τη δημιουργία έργου στον χώρο (video, installation).

 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος αφορούν, αφενός την περαιτέρω εξέλιξη των σχεδιαστικών δεξιοτήτων των φοιτητών, αφετέρου τις μεθόδους ανάπτυξης μιας σχεδιαστικής ιδέας πέρα από την αναπαραστατική της αναφορά.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές εξελίσσουν τις σχεδιαστικές και χρωματικές δεξιότητες τους, μέσω καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων -Σχεδιασμός προτομών. 
Κατανοούν την  ορολογία και τις έννοιες που αφορούν στην τέχνη, όπως αυτή διαμορφώνεται τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (Ιστορική Πρωτοπορία).
Διερευνούν και ερμηνεύουν πολύπλευρα  το πεδίο των οπτικοακουστικών τεχνών με έμφαση τις εγκαταστάσεις και τις τέχνες της παράστασης.
Γνωρίζουν και προσεγγίζουν κριτικά το δισδιάστατο έργο τέχνης, τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις παραστατικές τέχνες.
Αναπτύσσουν - διαμορφώνουν το προσωπικό καλλιτεχνικό τους ύφος.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Οργάνωση - Επιμέλεια Ύλης: Δρ. Νικόλαος Κόκκαλης 


Εβδομάδα 1 (Εισαγωγή στο πλαίσιο των μαθημάτων)

 1. Στόχοι μαθήματος - Το έργο του Wassili Kandinsky
 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Στόχοι μαθήματος - Μέθοδοι απεικόνισης- Μέτρημα- παραδείγματα.

Εβδομάδα 2 

   1.Bauhaus (Ιστορία- στόχοι- εργαστήρια)

   2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Μέθοδοι απεικόνισης- Μέτρημα- παραδείγματα. Αναλογίες (Ι)

Εβδομάδα 3 

 1. "Σημείο- Γραμμή- Επίπεδο"  Wassili Kandinsky

  Άσκηση: γραμμές και σχήματα που τέμνονται (διάφορα μολύβια).

  Μουσική: Varese (Ameriques- Poeme electronic)

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  Προτομή- μελέτη (ΙΙ)

Εβδομάδα 4 

 1. Άσκηση: Τρίγωνα, τετράγωνα, Τονική κλίμακα.

  Μουσική: Arnold Schönberg  (Verklärte Nacht, Three Piano Pieces, Op.11- Arnold Schönberg-Wassily Kandinsky: Music and Art Get One )

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (ΙΙΙ)

Εβδομάδα 5 

     1.Χρώμα. Χρωματικός κύκλος. Βασικά- συμπληρωματικά χρώματα.

        Άσκηση: Δημιουργία Χρωματικού κύκλου.

        Μουσική: Γιάννης Χρήστου (Πέρσες- Enantiodromia)

 1. Αναφορά: Γιάννης Χρήστου, Strychnine Lady (Performance)
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (IV)

Εβδομάδα 6 

 1. Τρίγωνα και θερμά χρώματα

  Άσκηση: Φωτιά

  Μουσική: Stravinsky ( The Firebird - Le Sacre du Printemps)

  Αναφορά: Le Sacre du Printemps - Nijinsky-Version 1913 - Ballet Mariinski (Theater)

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (V)

Εβδομάδα 7 

 1. Παραλληλόγραμμα  και ψυχρά χρώματα

  Άσκηση: Θάλασσα

  Μουσική: Debussy  (La Mer)

  Αναφορά: Debussy, Prelude a l'apres midi d'un Faune- Rudolph Nureyev (Ballet)

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (VI)

Εβδομάδα 8 

 1. Άσκηση:  Αέρας

  Μουσική: Beethoven Συμφωνία 6 (pastoral)  Movement 4&5- Shakuhathu

  Αναφορά: Παρατζάνωφ, «Το χρώμα της ροδιάς».

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (VII) 

Εβδομάδα 9 

 1. Άσκηση: Γη

  Μουσική: Varese, Desserts - Mahler, Το τραγούδι της γης

  Αναφορά: M. Antonioni (Zabriskie point)

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (VIII)

Εβδομάδα 10 

 1. Άσκηση: Διάστημα

  Μουσική: Ligeti's "Aventures", Strauss "Also sprach Zarathustra"

  Αναφορά: 2001: A Space Odyssey (1968),  Ligeti

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  Προτομή- μελέτη (VIV)

Εβδομάδα 11 

 1. Άσκηση: Πόλη

  Μουσική: Phillip Glass

  Αναφορά: Koyaanisqatsi: Life out of balance (1982)

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη (X)

Εβδομάδα 12 

 1. Άσκηση: Φύση

  Μουσική: Eduard Artemyev

  Αναφορά: Andrei Tarkovsky: Mirror, Stalker

 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προτομή- μελέτη(XI)

Εβδομάδα 13 (Ανασκόπηση)

 1. Ανατροφοδότηση- επιλογή έργων.
 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ανατροφοδότηση- επιλογή έργων.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Kandinsky, W. (1912 [1981]). Για το Πνευματικό στην Τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
 • Kandinsky, W. (1926 [1996]). Σημείο, Γραμμή, Επίπεδο. Αθήνα: Εκδόσεις Δωδώνη.
 • Goethe, J. W. (1810 [2008]). Θεωρία των Χρωμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Printa

 

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (βάσει των επιμέρους θεματικών)

 • Kandinsky, W. (1986). Τέχνη και Καλλιτέχνες. Μεταφρ. Κεντρωτής, Γ., Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
 • Ίττεν, Γ. (1961 [1998]). Τέχνη του Χρώματος. Ελληνική έκδοση, Αθήνα: EKKM.
 • Bachelard, Gaston . Η ποιητική του χώρου. Αθήνα: Ι. Χατζηνικολή, 1982.
 • Zeki, Semir. Εσωτερική όραση: Μια εξερεύνηση της τέχνης και του εγκεφάλου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
 • Παράδοση 13 διαλέξεων σε PowerPoint 
 • Πρακτική μέσω χρωματικών ασκήσεων
 • Δημιουργία χρωματικής σύνθεσης (δομή, φαντασία, εννοιολογικό υπόβαθρο)
 • Δημιουργία προτομής (Σύνθεση, αναλογίες, φωτοσκιάση)
Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με παράδοση φακέλου (εξεταστική).  συγκεκριμένα, στοιχεία αξιολόγησης αποτελούν:

 • το σύνολο των συνθέσεων-προτομών (εργαστήριο σχεδίου- Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας)
 • το σύνολο των ασκήσεων
 • την συνεπή παρακολούθηση και εξέλιξη στο εργαστήριο

Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 24-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας