Εικόνα [VIS]

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2017 (.pdf -607K)

Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS] |

Αναλογικό Σχέδιο
Βαλιανάτος Θωμάς (VIS130)

Σχέδιο – Χρώμα
Βερύκιος Σπυρίδων (VIS230)

Εισαγωγή στη Φωτογραφία
Ζήβας Αντώνης (VIS231)

Φωτογραφία I
Ζήβας Αντώνης (VIS331)

Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών
Βαλιανάτος Θωμάς (VIS333)

Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες I
Βαλιανάτος Θωμάς (VIS430)

Φωτογραφία ΙΙ
Ζήβας Αντώνης (VIS431)

Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα
Ψαρράς Βασίλειος (VIS432)

Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες II
Βαλιανάτος Θωμάς (VIS530)

Επαγγελματική Φωτογραφία Ι
Ζήβας Αντώνης (VIS531)

Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου
Βερύκιος Σπυρίδων (VIS536)

Τριδιάστατα γραφικά
Βαλιανάτος Θωμάς (VIS630)

Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ
Ζήβας Αντώνης (VIS631)

Εικονογράφηση του Κόμικ
Βερύκιος Σπυρίδων (VIS632)

Τριδιάστατα Μοντέλα
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος (VIS730)

Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας
Ζήβας Αντώνης (VIS731)

Αφηγηματική Οργάνωση του Κόμικ
Βερύκιος Σπυρίδων (VIS732)

Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος (VIS830)

Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI
Ζήβας Αντώνης (VIS831)

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι
Βλάχος Θεόδωρος (VIS832)

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI
Βλάχος Θεόδωρος (VIS932)