Βασίλης Κομιανός

Αντικείμενο: Συστήματα Μεικτής Πραγματικότητας
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 1547/09-07-2021, τ. Γ΄
Τηλέφωνο: 2661087860
Email: vkomianos@ionio.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00 - 13:00 και Πέμπτη 11:00 - 13:00 κατόπιν επικοινωνίας

Κομιανός Βασίλης

Ερευνητικό προφίλ

Προφίλ στο Google Scholar

ORCID προφίλ

Σύντομο βιογραφικό

Ο Βασίλειος Κομιανός δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στο επιστημονικό πεδίο των διαδραστικών και πολυμεσικών συστημάτων μεικτής πραγματικότητας. Στα πλαίσια των ερευνητικών του ενδιαφερόντων ασχολείται με τα συστήματα και τα περιβάλλοντα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας, τα βιντεοπαιχνίδια, τις διαδραστικές εγκαταστάσεις, τις μεθόδους επικοινωνίας και εξατομίκευσης περιεχομένου και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στον πολιτισμό, τις οπτικοακουστικές τέχνες, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.

Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κατόπιν της ολοκλήρωσης της διδακτορικής του διατριβής με θέμα «Μέθοδοι Εξατομίκευσης Περιεχομένου σε Περιβάλλοντα (Πραγματικά, Εικονικά και Μικτά) Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Κατά την εκπόνηση της, ασχολήθηκε ερευνητικά με πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με τα συστήματα και τις εφαρμογές Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας, όπως τη σχεδίαση υπολογιστικά αποδοτικών περιβαλλόντων Εικονικής Πραγματικότητας, τη δημιουργία μοντέλων εξατομίκευσης πληροφορίας σε περιβάλλοντα Μεικτής Πραγματικότητας, την περιήγηση των χρηστών σε εικονικά-μεικτά-πραγματικά περιβάλλοντα, τη διάδραση των χρηστών και τον έλεγχο λειτουργιών πολυμεσικού περιεχομένου στα εν λόγω περιβάλλοντα, την ανάπτυξη αλγορίθμων διάσχισης πραγματικών-εικονικών-μεικτών περιβαλλόντων, την εφαρμογή τοπολογιών για την αυτόματη δημιουργία εξατομικευμένων εικονικών/μεικτών χώρων και περιβαλλόντων, τη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων Μεικτής Πραγματικότητας και την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εφαρμογών Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας.

Είναι ερευνητικά ενεργός με δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση και ανακοινώσεις στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Επίσης, συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και περιοδικών.

Έχει διδάξει μαθήματα με αντικείμενο το Ψυχαγωγικό Λογισμικό, τα Διαδραστικά Πολυμέσα, τη Σχεδίαση Παιχνιδιών Βίντεο και των Συστημάτων και Περιβαλλόντων Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας. Επίσης, δραστηριοποιείται διδακτικά στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών (προγραμματισμός, προγραμματισμός διαδικτύου, επιστήμη των Η/Υ κ.α.).


Παράλληλα, συμμετέχει στην υποβολή προτάσεων έργων, στη διαχείριση και στην υλοποίηση έργων που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων στο επιστημονικό πεδίο των διαδραστικών και πολυμεσικών συστημάτων μεικτής πραγματικότητας. Επίσης, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη σχεδίαση και υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων και συστημάτων στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και έργα του φιλοξενούνται ή έχουν φιλοξενηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές εκθέσεις και φεστιβάλ. Επιπρόσθετα διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εφαρμογών λογισμικού στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού, της διαχείρισης αεροδρομίων, της δημόσιας διοίκησης, της αγροδιατροφής και της εκπαίδευσης.

Έργα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος:
  1. Τίτλος Πράξης: Εικονικός Εκθεσιακός Χώρος Κέρκυρας στους τομείς Τουρισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος , τίτλος υποέργου: Aνάπτυξη Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου.
  2. Τίτλος Πράξης: Δημιουργίας έκθεσης εικονικής πραγματικότητας, με επιλεγμένο μουσειακό υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου (αναφέρονται τα πιο σχετικά έργα):
  1. «Κτίσµατα, Πολιτισµός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσµο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», φορέας υλοποίησης ΕΛΚΕ Ι.Π., ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Δυτικής Ελάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.
  2. «Μέσα Ερμηνείας Έργων Ανάδειξης Περιβάλλοντος Λίμνης Κάρλας», Φορέας υλοποίησης SPECTRAtech A.E. 
  3. “Innovation, Culture and Creativity for a New Economy (ICE)”, Φορέας υλοποίησης ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου, INTERREG IV “Greece-Italy 2007-2013”.
  4. «Social Network for Tourism Operators (SO.NET.T.O.)», Φορέας υλοποίησης ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου, INTERREG IV “Greece-Italy 2007-2013”.

Δημοσιεύσεις: 

 1. Komianos, V. (2022). Immersive Applications in Museums: An Analysis of the Use of XR Technologies and the Provided Functionality Based on Systematic Literature Review. JOIV: International Journal on Informatics Visualization, 6(1), 60-73.
 2. K.   Kontopanagou,    A.   Tsipis,    V.   Komianos, A   framework   for   exploring churches/monuments/museums  of  Byzantine  cultural  influence  exploiting  immersive  technologies  in  real-time  networked  environments, Technologies  9  (2021)57
 3. K. Bezas, V. Komianos, G. Koufoudakis, G. Tsoumanis, K. Kabassi, and K. Oikonomou, ‘‘Structural health monitoring in historical buildings: A network approach,’’ Submitted in Heritage, vol. -, no. -, pp. –, 2020.
 4. A. Zervopoulos, A. Tsipis, A. G. Alvanou, K. Bezas, A. Papamichail, S. Vergis, A. Stylidou, G. Tsoumanis, V. Komianos, G. Koufoudakis, et al., ‘‘Wireless sensor network synchronization for precision agriculture applications,’’ Agriculture, vol. 10, no. 3, p. 89, 2020.
 5. S. Vergis, V. Komianos, G. Tsoumanis, A. Spiggos, and K. Oikonomou, ‘‘Implementation of a low-cost vehicle traffic monitoring system in the town of corfu,’’ in 2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1–6, IEEE, 2019.
 6. K. Bezas, V. Komianos, K. Oikonomou, G. Koufoudakis, and G. Tsoumanis, ‘‘Structural health monitoring in historical buildings using a low cost wireless sensor network,’’ in 2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDACECNSM), pp. 1–4, IEEE, 2019.
 7. A. G. Alvanou, A. Zervopoulos, A. Papamichail, K. Bezas, S. Vergis, A. Stylidou, A. Tsipis, V. Komianos, G. Tsoumanis, G. Koufoudakis, et al., ‘‘Cabius: Description of the enhanced wireless campus testbed of the ionian university,’’ Electronics, vol. 9, no. 3, p. 454, 2020.
 8. V. Komianos and K. Oikonomou, ‘‘Adaptive exhibition topologies for personalized virtual museums,’’ in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 364, p. 012011, IOP Publishing, 2018. 
 9. S. Vergis, V. Komianos, G. Tsoumanis, A. Tsipis, and K. Oikonomou, ‘‘A lowcost vehicular traffic monitoring system using fog computing,’’ Smart Cities, vol. 3, no. 1, pp. 138–156, 2020.
 10. V. Komianos and K. Oikonomou, ‘‘A prototype system for automatic design of virtual exhibitions integrating cultural assets from public repositories.,’’ in VIPERC@ IRCDL, pp. 107–118, 2019.
 11. V. Komianos, E. Kavvadia, and K. Oikonomou, ‘‘Cultural heritage recommendations and user navigation in large scale virtual environments.,’’ IJCIStudies, vol. 4, no. 2, pp. 151–172, 2015.
 12. A. Tsipis, K. Oikonomou, V. Komianos, and I. Stavrakakis, ‘‘Qoe-aware rendering service allocation in fog-assisted cloud gaming environments,’’ in 2020 5th SouthEast Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM) (Accepted, pending publication), pp. –, IEEE, 2020.
 13. A. Tsipis, V. Komianos, and K. Oikonomou, ‘‘A cloud gaming architecture leveraging fog for dynamic load balancing in cluster-based mmos,’’ in 2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1–6, IEEE, 2019.
 14. A. Tsipis, K. Oikonomou, V. Komianos, and I. Stavrakakis, ‘‘Performance evaluation in cloud-edge hybrid gaming systems,’’ in Third International Balkan Conference on Communications and Networking 2019 (BalkanCom’19), Skopje, North Macedonia, 2019.
 15. V. Komianos, E. Moustaka, M. Andreou, E. Banou, S. Fanarioti, and K. L. Kermanidis, ‘‘Predicting personality traits from spontaneous modern greek text: Overcoming the barriers,’’ in IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pp. 530–539, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
 16. V. Komianos, E. Kavvadia, and K. Oikonomou, ‘‘Efficient and realistic cultural heritage representation in large scale virtual environments,’’ in IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 1–6, IEEE, 2014.
 17. V. Komianos and K. Oikonomou, ‘‘Constrained interest-based tour recommendations in large scale cultural heritage virtual environments,’’ in 2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), pp. 1–6, IEEE, 2015.
 18. V. Komianos, G. Tsoumanis, E. Kavvadia, and K. Oikonomou, ‘‘A framework for cultural heritage content organisation, dissemination and communication in largescale virtual environments,’’ International Journal of Computational Intelligence Studies, vol. 5, no. 1, pp. 71–93, 2016.
 19. K. O. Evangelos Koutsoumpidis, Vasileios Komianos, ‘‘Evaluation of virtual agents’ effectiveness in history class,’’ The European Journal of Education and Applied Psychology, vol. 1, no. 4, pp. 14–29, 2017.
 20. A. Latos, V. Komianos, and K. Oikonomou, ‘‘Interaction and information communication in virtual museums,’’ in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 364, p. 012038, IOP Publishing, 2018.
 21. A. Zervopoulos, K. Skiadopoulos, K. Giannakis, K. Oikonomou, V. Komianos, and G. Tsoumanis, ‘‘Constructing virtual backbones over low-cost wireless networks for smart tourism services,’’ in 2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), pp. 1–8, IEEE, 2019.
 22. K. Kabassi, A. Amelio, V. Komianos, and K. Oikonomou, ‘‘Evaluating museum virtual tours: The case study of italy,’’ Information, vol. 10, no. 11, p. 351, 2019.
 23. A. Zervopoulos, V. Komianos, K. Skiadopoulos, G. Tsoumanis, A. Spiggos, K. Giannakis, and K. Oikonomou, ‘‘Constructing minimal maintenance virtual backbones over low-cost wireless networks,’’ in 2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1–6, IEEE, 2019.
 24. A. Tsipis, K. Oikonomou, V. Komianos, and I. Stavrakakis, ‘‘Elastic distributed rendering service placement in capacitated cloud/fog gaming systems,’’ in 2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA) (Accepted, pending publication), pp. –, IEEE, 2020. 

 

Ενημέρωση: 20-05-2022

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 25-03-2023
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας