Διαδραστικά Πολυμέσα


Διδάσκων/ουσα: Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα
Κωδικός Μαθήματος: AVA544
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA115/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA942)
gr  pdf.png  Διαδραστικά Πολυμέσα
Mέγεθος: 203.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες επικοινωνίας της πληροφορίας και των πολυμέσων, διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης και διάδοσης πληροφορικών συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομες ή υβριδικές εφαρμογές και η εξατομίκευση των μεθόδων και του περιεχομένου.

Εξετάζονται τεχνικές και πρότυπα που αφορούν στη συλλογή, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και διάδραση με τις εκάστοτε ροές δεδομένων (κείμενο, ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο, 3Δ μοντέλα), τη δημοσίευση περιεχομένου σε πληθώρα μέσων καθώς και τις μεθόδους σημασιολογικής μηχαναγνωσιμότητας του περιεχομένου. Επίσης, αναλύονται τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συστήματα παραγωγής πολυμέσων, προηγμένες τεχνικές συμπίεσης και παρουσίασης περιεχομένου, τεχνικές πολύ-επίπεδης και πολύ-αισθητηριακής παρουσίασης, πρωτόκολλα επικοινωνίας και ποιότητας υπηρεσιών.

Σε πρακτικό επίπεδο, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου σε συμβατικά (H/Y, έξυπνες φορητές συσκευές) και σύγχρονα μέσα αναπαράστασης (κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, συσκευές εικονικής πραγματικότητας, εγκαταστάσεις) και το διαδίκτυο. Παρουσιάζονται περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, τεχνολογίες και πρότυπα. Οι φοιτητές υλοποιούν προαιρετικές και υποχρεωτικές εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος που ως στόχο έχουν τη βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι  η παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου των μέσων, η κατανόηση της θεωρίας διάδρασης, η απόκτηση πρακτικών γνώσεων αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των ροών πολυμέσων, η κατανόηση της πολυπλοκότητας κατά τη μετάδοση, επεξεργασία και αναπαράσταση τους και τέλος η ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα πρέπει να γνωρίζουν: Τους ορισμούς των πολυμέσων της διάδρασης, της αλληλεπίδρασης, της ανάδρασης, την ιστορία των πολυμέσων, την εφαρμογή των πολυμέσων σήμερα, τα χαρακτηριστικά και την κωδικοποίηση του ήχου, της εικόνας, του βίντεο, της διάδρασης, τη μοντελοποίηση σύγχρονων συστημάτων πολυμέσων, το σχεδιασμό της διάδρασης, την πολυπλοκότητα, την κωδικοποίηση των χρωμάτων, του κειμένου και την ποιότητα αναπαράστασης, τα διαδικτυακά χαρακτηριστικά μετάδοσης πολυμέσων, τα δίκτυα διάχυσης και τη δομή τους.

Περιεχόμενο (Syllabus):

 

1η Εβδομάδα -

Εισαγωγή στη θεωρία των πολυμέσων και της διάδρασης.

 

Παρουσίαση παραδειγμάτων και τύπων εφαρμογών πολυμέσων.

2η Εβδομάδα -

Ορισμοί - έννοιες – ιστορία, εξέλιξη και τύποι των πολυμέσων.

 

Συγκριτική παρουσίαση των μέσων (κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο).

3η Εβδομάδα - 

Ψηφιακή αναπαράσταση πολυμεσικής πληροφορίας και Υπολογιστικά Συστήματα Πολυμέσων.

 

Ψηφιακή αναπαράσταση πολυμεσικής πληροφορίας: τύποι αρχείων και πρότυπα, ιδιότητες. Εξέταση ψηφιακής αναπαράστασης πολυμέσων κατάλληλα εργαλεία (Matlab ή άλλο).

4η Εβδομάδα -

Το κείμενο ως μέθοδος επικοινωνίας πληροφορίας και η διάδραση με αυτό, οργάνωση και μορφή, υπερκείμενο, διαλογικά συστήματα.

 

Υπερκείμενο, HTML5-CSS-Javascript.

5η Εβδομάδα - 

Θεωρία γραφικών (εικόνες-φωτογραφίες-διανυσματικά-ψηφιογραφικά-χρώμα), πρότυπα και τεχνολογίες, μηχαναγνωσιμότητα, διάδραση και προσβασιμότητα.

 

Επεξεργασία γραφικών, HTML5-CSS-Javascript και εικόνες, προσθήκη μεταδεδομένων, διάδρασης και προσβασιμότητας.

6η Εβδομάδα –

Ήχος. Πρότυπα, συμπίεση, μετάδοση και διάδραση.

 

Επεξεργασία ήχου, HTML5-Javascript και ήχος.

7η Εβδομάδα –

Βίντεο, πρότυπα, συμπίεση, μετάδοση, διάδραση και χρήση του σε 3Δ  περιβάλλοντα υψηλής εμβύθισης (3Δ - 360o).

 

Επεξεργασία, HTML5-CSS-Javascript και προσθήκη διαδραστικών λειτουργιών σε βίντεο.

8η Εβδομάδα –

Βέλτιστες πρακτικές: παρουσίαση παραδειγμάτων από τη βιβλιογραφία και την αγορά.

 

Ενσωμάτωση καλών πρακτικών.

9η Εβδομάδα –

Μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων.

 

Εργαλεία και περιβάλλοντα ανάπτυξης.

10η Εβδομάδα –

Δικτυακά πολυμέσα (Unicast, Broadcast, Multicast, cloud media - media cloud), τεχνολογικές προκλήσεις.

 

Βελτιστοποίηση πολυμέσων για χρήση σε δικτυακές εφαρμογές και έλεγχος απόδοσης.

11η Εβδομάδα –

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικών πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και τοποθέτηση πολυμεσικής εγκατάστασης (δύναται να πραγματοποιηθεί και σε πολιτιστικό/εκθεσιακό χώρο)

12η Εβδομάδα –

Πολυμέσα και πολύ-αισθητηριακές εμπειρίες, διάχυτα πολυμέσα.

 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και τοποθέτηση πολυμεσικής εγκατάστασης (δύναται να πραγματοποιηθεί και σε πολιτιστικό/εκθεσιακό χώρο).

13η Εβδομάδα –

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων πολυμέσων (edutainment).

 

Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών λειτουργιών σε πολυμεσικές εφαρμογές.

14η Εβδομάδα –

Παράδοση φακέλων εργασιών - παρουσιάσεις εργασιών.

 

 

 

Παράλληλα με τις διαλέξεις οι φοιτητές συμμετέχουν σε εργαστήριο υλοποιώντας υποχρεωτικές εργασίες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βιβλίο με θεματολογία βασισμένη στις διαλέξεις του μαθήματος:

Δεληγιάννης Ιωάννης (2010). Διαδραστικά Πολυμέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία στις Τέχνες, Fagotto Books, ISBN 978-960-6685-06-4 Εύδοξος: 59359104

Βιβλίο με θεματολογία σχετική με την εφαρμογή των τεχνολογιών πολυμέσων στην Κοινωνία της Πλροφορίας:

Δεληγιάννης Ιωάννης (2010). Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο ρόλος των Διαδραστικών Πολυμέσων (2nd Edition), Fagotto Books.ISBN 960-7075-99-4.

Βιβλίο με θέματα τεχνολογικά χωρίς να καλύπτει τα θέματα περιεχομένου του μαθήματος.

Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. Τεχνολογία πολυμέσων Εύδοξος: 18549030

Βιβλίο εισαγωγικό αναφορικά με τη Διάδραση και τον Προγραμματισμό της.

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος, Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης Εύδοξος: 59362198

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η διάλεξη παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας διαφάνειες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος e-class και οι οποίες ενσωματώνουν πολυμεσικό διαδραστικό περιεχόμενο για την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης και δρώντας παράλληλα ως παραδείγματα για τη σχεδίαση συστημάτων-εφαρμογών-περιεχομένου διαδραστικών πολυμέσων. Η παρουσίαση ζητημάτων της θεωρίας συνοδεύεται από ζωντανά πειράματα στα οποία οι συμμετέχοντες δρουν αρχικά ως υποκείμενα και στη συνέχεια ως ερευνητές μελετώντας τα αποτελέσματα τους.

Δίδονται εργασίες των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην αίθουσα ή χρησιμοποιούνται ως βάση για άλλες πιο πολύπλοκες εργασίες. Οι εργασίες μπορούν να δημιουργούνται και με τη χρήση διαδραστικών συνεργατικών εργαλείων.

Φοιτητές που επιθυμούν να δούν παραδείγματα συστημάτων πολυμέσων καλούνται να εξερευνήσουν την ενότητα συνδέσμων του μαθήματος.

Οι ατομικές ασκήσεις που δίδονται στους φοιτητές στόχο να ενεργοποιήσουν προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. 

Ενδεικτικές κατηγορίες εφαρμογών για τις εργασίες είναι οι παρακάτω:

  • Διαδραστικές Διαφημίσεις
  • Ιστοσελίδες Πολυμέσων
  • Interactive Multimedia Art
  • Εκπαιδευτικές εφαρμογές
  • Μίνι παιχνίδια

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Το υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα open eclass ενώ επίσης χρησιμοποιούνται πρόσθετες πλατφόρμες διαμοιρασμού κώδικα υπολογστή όπως το github.

  • Παροχή πολυμεσικού υλικού και διαδραστικών μεθόδων παρουσίασης.
  • Παροχή σεναρίων και μηχανισμών διενέργειας πειραμάτων - δοκιμών ευχρηστίας διαδραστικού πολυμεσικού περιεχομένου και μηχανισμών.
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η πρόοδος στο μάθημα αξιολογείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με την ποιοτική υλοποίηση και την έγκαιρη κατάθεση των ζητούμενων εργασιών και τη συμμετοχή στις δράσεις του μαθήματος (παρουσιάσεις, επισκέψεις, εργασίες, πειραματισμούς). Οι εργασίες βαθμολογούνται ως προς την ποιότητα και το εύρος της υλοποίησης, τη χρήση σωστής μορφοποίησης και την πληρότητα της παρουσίασης που συχνά ζητείται να υλοποιηθεί από τους φοιτητές προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελεσμάτων της έρευνας τους στα πλαίσια της διάλεξης. Εργασίες που στέλνονται εκπρόθεσμα μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας όπως e-mail, social media μηδενίζονται. Οι φοιτητές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις εαν δεν κατανοούν τις εργασίες και να λύνουν τις απορίες τους στο εργαστήριο του μαθήματος. Οι φοιτητές για να λάβουν βαθμό θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση πως οι εργασίες έχουν γίνει από τους ίδιους, δεν εμπεριέχουν αντιγραφή ή λογοκλοπή και να υπογράψουν στη φόρμα εξέτασης την ημέρα που έχει οριστεί από το πρόγραμμα της εξεταστικής. 

Καθώς το μάθημα εξελίσσεται από έτος σε έτος, θα πρέπει να κατατίθονται πάντα οι τελευταίες εργασίες όπως περιγράφονται στο e-class, κατά την περίοδο κατάθεσης μέσα στην εξεταστική και ο φοιτητής θα πρέπει να υπογράψει στη φόρμα εξέτασης για να αξιολογηθεί η προσπάθεια του και να λάβει τον τελικό βαθμό. 


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 23-04-2024
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας