Μαθήματα και Αντιστοιχίες Προηγούμενων Ετών
  Κωδικός Εξάμηνο Μάθημα Προαπαιτούμενα Προαπαιτούμενο σε ECTS
1 EDU102 5/1 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση (EDU231), EDU234 5
2 EDU111 5/1 Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής 5
3 EDU112 3/1 Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 5
4 EDU113 9/1 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες 5
5 EDU231 -/2 Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις (EDU102) 5
6 EDU232 8/2 Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση 5
7 EDU233 -/2 Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη 5
8 EDU234 6/2 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές EDU102 5
9 EDU303 5/3 Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας 5

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΤΗΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΕΤΤΗΧΕ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που έχουν διδαχτεί συγκεκριμένα μαθήματα απαλλάσσονται από την εξέταση αντίστοιχων μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ).

Επίσης, οι απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Καλλιτεχνικού Προσανατολισμού μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους και αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από σχετική αίτηση και εισήγηση του διδάσκοντος για την αντιστοιχία του περιεχομένου του μαθήματος και του φόρτου εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ισχύουν τα εξής:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΤΗΕ 703) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EDU101)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΗΕ 003) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (EDU103)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΗΕ 803) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( EDU231) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με τη διά ζώσης εμπλοκή των συμμετεχόντων σε σχολικές μονάδες της Κέρκυρας και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Παρατήρησης,
  • Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών,
  • Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες),
  • Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας - Αποτίμηση – Ανατροφοδότηση.

 

Ενημέρωση: 12-09-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας