Μαθήματα και Αντιστοιχίες Προηγούμενων Ετών
  Κωδικός Εξάμηνο Μάθημα Προαπαιτούμενα Προαπαιτούμενο σε ECTS
1 EDU101 5/1 Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας 5
2 EDU102 5/1 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση (EDU231), EDU302 5
3 EDU111 5/1 Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής 5
4 EDU112 3/1 Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 5
5 EDU113 9/1 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες 5
6 EDU231 -/2 Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις (EDU102) 5
7 EDU232 8/2 Τέχνη και Οικολογία: Πολιτισμός, αειφορία, δημιουργικότητα και στοχαστικές διαδικασίες 5
8 EDU233 -/2 Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη 5
9 EDU302 9/3 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές EDU102 4

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΤΗΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΕΤΤΗΧΕ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που έχουν διδαχτεί συγκεκριμένα μαθήματα απαλλάσσονται από την εξέταση αντίστοιχων μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ).

Επίσης, οι απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Καλλιτεχνικού Προσανατολισμού μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους και αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από σχετική αίτηση και εισήγηση του διδάσκοντος για την αντιστοιχία του περιεχομένου του μαθήματος και του φόρτου εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ισχύουν τα εξής:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΤΗΕ 703) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι (EDU101)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΗΕ 003) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (EDU203)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΗΕ 803) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( EDU202) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόφοιτοι που έχουν διδαχτεί και εξεταστεί επιτυχώς στη Διδακτική της Τέχνης (ΤΗΕ 803) πρέπει, επίσης, να παρακολουθήσουν τις ώρες διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες).
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με τη διά ζώσης εμπλοκή των συμμετεχόντων σε σχολικές μονάδες της Κέρκυρας και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Παρατήρησης,
  • Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών,
  • Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες),
  • Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας - Αποτίμηση – Ανατροφοδότηση.

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο συμψηφισμός της αντίστοιχης προϋπάρχουσας βαθμολογίας και η βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης.

Βασικές / διευκρινιστικές πληροφορίες
Οι ημέρες και οι ώρες των διδασκόμενων μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019, εφόσον το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας απευθύνεται και σε προπτυχιακούς φοιτητές και σε απόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ καλλιτεχνικού προσανατολισμού.

Τα προσφερόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 είναι:
- Παιδαγωγικά Ι: Θέματα- ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής (EDU 101) (διδάσκων ο κ. Αγγελάκος).
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EDU 102) (διδάσκουσα η κα Πολυξένη Καϊμάρα)
- Διδακτική της Τέχνης Περιεχόμενο & Πρακτική Εμπειρία στη Δ/θμια Εκπαίδευση (EDU 301) (διδάσκουσα η κα Αγνή Παπαδοπούλου)
- Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές (EDU 302) (διδάσκουσα η κα Αγνή Παπαδοπούλου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να παρακολουθήσετε το μάθημα Διδακτική της Τέχνης Περιεχόμενο & Πρακτική Εμπειρία στη Δ/θμια Εκπαίδευση πρέπει να έχετε διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα:
- Παιδαγωγικά Ι (EDU 101)
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EDU 102)
- Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο & Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση (EDU 202)

Επίσης, για να διδαχτείτε και να εξεταστείτε στο μάθημα Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές (ΕDU 302) πρέπει να έχετε διδαχτεί και εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα:
- Παιδαγωγικών I & II (EDU 101, EDU 102)
- Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση (EDU 202)
- Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες (EDU 203)

Ενημέρωση: 05-10-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας