Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές


Διδάσκων/ουσα: Ροβίθης Εμμανουήλ
Κωδικός Μαθήματος: EDU112
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Ειδικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 1 (Γ΄ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Σύντομη Περιγραφή:
  • O Διδάσκων ως Ερευνητής
  • Δημιουργία Ηχητικού Λεξιλογίου
  • Εκπαιδευτικές Ηχητικές Διαστάσεις
  • Αλγοριθμική δόμηση και συναισθηματική υπόσταση του Ήχου
  • Ακουστική Οικολογία
  • Ηχητικός Σχεδιασμός και Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Ακουστικά Μέσα

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας