Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις


Διδάσκων/ουσα: Ροβίθης Εμμανουήλ, Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU231
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Ειδικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: (Β΄ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/PCP103/
Προαπαιτούμενα: (EDU102)
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά στην εμπεριστατωμένη δημιουργία Σχεδίου Μαθήματος και στην πρακτική εφαρμογή του σε πραγματικές συνθήκες στη σχολική αίθουσα. Διερευνώνται διαδικασίες μύησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον στοχασμό κατά την περίοδο της πρακτικής τους άσκησης. Αναλύονται πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του σχολικού περιβάλλοντος και δίνονται μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται μέσω ασκήσεων με τη μελέτη της διδακτέας ύλης και την οργάνωση της σε επίπεδα και δραστηριότητες. Δίνεται έμφαση στον παιγνιδικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.  Σχολιάζονται στάσεις, προκαταλήψεις, προδιαθέσεις, και συμπεράσματα.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται να είναι σε θέση να γνωρίζει τις κατευθύνσεις της Αισθητικής Αγωγής και τις μετανεωτερικές θεωρίες γύρω από την τέχνη και την εκπαίδευση, να μπορεί να σχεδιάζει διδακτικές ενότητες, καλλιεργώντας ποιοτικά χαρακτηριστικά αισθητικών κρίσεων, να γνωρίζει βασικές αρχές παιγνιοποίησης, να αξιοποιεί στο μάθημα παιχνίδια περιπέτειας, ρόλων, απόδρασης, περιήγησης, επιστήμης και τέχνης.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1. Εισαγωγή: στόχοι μαθήματος, έννοιες-ορισμοί, διαδικασίες
2. Διδακτική της Τέχνης: η τέχνη ως έκφραση και ως μέσο αποτελεσματικής μάθησης

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι, θεωρίες μάθησης, παιδαγωγικές στρατηγικές
4. Κριτική Παιδαγωγική, Κριτικός Γραμματισμός στα Μέσα, Ανεστραμμένη Τάξη

5. Σχέδιο μαθήματος: μεθοδολογία, δόμηση, κριτική ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

6. Ο χώρος και χρόνος διεξαγωγής του μαθήματος: αντίκτυπος, ήθος, έμφυλος λόγος, υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ανάλυση αναγκών, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, διαδραστικό υλισμικό/λογισμικό
7. Ανάλυση αναγκών, στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, ερευνητής εκπαιδευτικός
8. Μακρο-δόμηση ύλης: ανάπτυξη - εξατομίκευση, από την κριτική της γνώσης στην κριτική του νοήματος
9. Βασικές αρχές εκπαιδευτικής παιγνιοποίησης: μαθησιακές μηχανικές, παραδείγματα εφαρμογών
10. Στρατηγικές αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης
11. Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών σε Β/θμιες σχολικές μονάδες: παρουσίαση Σχεδίου Μαθήματος, κατευθυντήριες, σχολιασμός
12. Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών σε Β/θμιες σχολικές μονάδες: εμπειρία αμοιβαίας μάθησης φοιτητών, συζήτηση, κριτική ανάλυση Πρακτικής Άσκησης
13. Πρωτόκολλο Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βιβλίο [68386812]: Πρόταση λόγου και πολιτισμοῦ, Σωτήρης Γουνελάς Λεπτομέρειες

Βιβλίο [102076554]: Καλλιεργώντας τον χαρακτήρα των μαθητών, Kress S. Jeffrey, Elias J. Maurice, επιμ. Πούλου Μαρία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Εκπόνηση μελέτης

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας για συγγραφή εργασιών 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

LL_COURSES_ICT_USAGE:

Στη Διδασκαλία

  • Παρουσιάσεις Power point

Στην επικοινωνία με τον φοιτητή

  • Ηλεκτρονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (ανακοινώσεις, πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα κ.λπ.)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Εξ αποστάσεως συμβουλευτικές συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Μέθοδοι αξιολόγησης: Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται βάση της προφορικής συμμετοχής και των γραπτών εργασιών που εκπονούν στο μάθημα. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών για επιτυχή ολοκλήρωση είναι η κατάθεση των υποχρεωτικών εργασιών, η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στα σχολεία της Κέρκυρας, η παράδοση του σχεδίου μαθήματος της διδασκαλίας των δύο (2) ωρών και η κατάθεση του πρωτόκολλου Παιδαγωγικών συμπερασμάτων.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας