ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2023-2024

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 2 από 4Ε.1Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Ε.2Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.3Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Ε.4Ψηφιακή Ποιητική6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.4Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.5Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.6Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 2 από 4Ε.5Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.6Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Ε.7Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι6
Ε.8Επιτελεστικές Παρεμβάσεις6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2022-2023

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Y.4Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 1 από 2Ε.1Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.2Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.5Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.6Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός6
Υ.7Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.8Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 1 από 2Ε.3Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.4Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2021-2022

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Y.4Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 1 από 2Ε.1Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.2Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.5Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.6Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός6
Υ.7Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.8Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 1 από 2Ε.3Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.4Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2020-2021

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Y.4Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 1 από 2Ε.1Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.2Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.5Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.6Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός6
Υ.7Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.8Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 1 από 2Ε.3Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.4Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2019-2020

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Y.4Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 1 από 2Ε.1Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.2Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.5Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.6Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός6
Υ.7Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.8Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 1 από 2Ε.3Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.4Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2018-2019

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Y.4Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 1 από 2Ε.3Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.2Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.5Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.6Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός6
Υ.7Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.8Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 1 από 2Ε.1Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.4Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών

Α' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Y.1Τεχνολογία και Τέχνη6
Y.2Ψηφιακή Αφήγηση6
Y.3Ηχητική Τέχνη6
Επιλογή 2 από 4Ε.1Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά6
Ε.2Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων6
Ε.3Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου6
Ε.4Ψηφιακή Ποιητική6
Β' εξάμηνο
Εκπαιδευτική ΕνότηταECTS
Υ.4Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις6
Υ.5Τέχνη Κινούμενης Εικόνας6
Υ.6Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας6
Επιλογή 2 από 4Ε.5Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου6
Ε.6Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος6
Ε.7Μουσική, Πολυμέσα και Αλγόριθμοι6
Ε.8Επιτελεστικές Παρεμβάσεις6
Γ' εξάμηνο
Y.10Διπλωματική Εργασία30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS
Y: Υποχρεωτική Εκπαιδευτική Ενότητα Κορμού
E: Εκπαιδευτική Ενότητα Επιλογής


Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας