Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση
Ενημέρωση: 27-07-2016 14:09 | Προβολές: 1074
Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς τα ακόλουθα έγγραφα και να τα παραδώσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μαζί με το απογραφικό δελτίο εξόδου και ένα συμφωνητικό συνεργασίας, τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017
Ενημέρωση: 26-07-2016 18:13 | Προβολές: 1052
Δημοσιεύτηκε το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017 σε μορφή .pdf.
ΤΤΗΕ: Μετεγγραφές - Κατατάξεις 2016-2017
Ενημέρωση: 25-07-2016 14:40 | Προβολές: 1034
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 87860/87861).
Φοιτητική Μέριμνα: Αιτήσεις σίτισης και στέγασης ακαδ. έτους 2016-2017 [.v1]
Ενημέρωση: 22-07-2016 15:40 | Προβολές: 1762
Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και τους φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν, ότι για το ακαδ. Έτος 2016 – 2017 οι αιτήσεις για στέγαση και σίτιση θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students
Π.Μ.Σ. Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2016-17: Παράταση αιτήσεων έως 9/9/16
Ενημέρωση: 16-07-2016 14:00 | Προβολές: 5725
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για δεύτερο συνεχόμενο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2016.
Αναπληρωτής Προέδρος του Συμβουλίου του Ι.Π. ο Καθηγητής Ν.Γ. Κανελλόπουλος
Ενημέρωση: 15-07-2016 16:01 | Προβολές: 1910
Κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2016, ο Καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος εκλέχθηκε Αναπληρωτής Προέδρος του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Προτάσεις διδασκαλίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από νέους διδάκτορες
Ενημέρωση: 14-07-2016 20:34 | Προβολές: 3830
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ20). Περίοδος δηλώσεων: 15-07-2016 08:00 - 20-08-2016 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm20
ΤΤΗΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδασκαλία στο ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»
Ενημέρωση: 14-07-2016 14:12 | Προβολές: 1310
H Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας το αργότερο μέχρι και τις 31/08/2016 και ώρα 14:00.