Φοιτητική Μέριμνα: Αιτήσεις σίτισης και στέγασης ακαδ. έτους 2017-2018 [.v1]
Ενημέρωση: 21-07-2017 13:17 | Προβολές: 1447
Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και τους φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν, ότι για το ακαδ. Έτος 2017 – 2018 οι αιτήσεις για στέγαση και σίτιση θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students
ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2017-18: Παράταση αιτήσεων έως 15/9/17 14:00
Ενημέρωση: 17-07-2017 18:32 | Προβολές: 3691
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 464/27.03.2015, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ από τις 15 Μαΐου μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14:00.
Μετεγγραφές - Κατατάξεις 2017-2018
Ενημέρωση: 06-07-2017 14:32 | Προβολές: 1133
Στόχος είναι να επιλεγούν εκείνοι οι φοιτητές (σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει ο Νόμος) των οποίων η εργασία διακρίνεται από καλλιτεχνικές κυρίως δεξιότητες και στηρίζεται σε θεωρητική γνώση, που βεβαιώνουν δυνάμει την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην κατεύθυνση των Οπτικοακουστικών Τεχνών, όπως ορίζεται στην περιγραφή των τακτικών στόχων του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρακτικής Άσκησης στο κανάλι της ΒΟΥΛΗΣ
Ενημέρωση: 05-07-2017 10:45 | Προβολές: 1158
Το κανάλι της Βουλής προγραμματίζει τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος ευφυούς Πρακτικής Άσκησης, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών, σχεδιασμού και εργασίας φοιτητών/τριών, συναφών με το ΤΤΗΕ Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα παρακαλούνται να στείλουν την αίτηση τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.