Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή - Αρχική

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2017-2018] v4Αρχική

Σύστημα υποβολής online αιτήσεων ΠΜΣ

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις εξής κατευθύνσεις:
Α) «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες»
Β) «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»


Πρόσφατα Νέα

Ο Καθηγητής του ΤΤΗΕ Ιωάννης Ζάννος στο Κανάλι της Βουλής
Δημοσίευση: 14-07-2018 14:52 | Ενημέρωση: 17-07-2018 11:56

ENGLISH