Ονοράτου Νταλίλα

Αντικείμενο: Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 213/13-03-2015, τ. Γ'
Τηλέφωνο: 26610-87724
Fax: 26610-87866
Email: honorato@ionio.gr
WWW: http://ionio.academia.edu/DalilaHonorato
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 19:00-21:00

Ονοράτου Νταλίλα

Σπουδές/Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Επικοινωνίας, Πολυτεχνείου της Λισαβόνας, Ανώτατο Ινστιτούτο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1996)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Επικοινωνία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1999)
 • Διδακτορικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (2004)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Φιλοσοφία της Επικοινωνίας
 • Αισθητική των Ψηφιακών Μέσων
 • Θεωρίες της Συνείδησης
 • Σημειολογία των Διαδραστικών Μέσων

Ενδεικτικοί Τίτλοι Μαθημάτων:

 • Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων I & II
 • Θεωρία της Επικοινωνίας I & II
 • Σημειολογία των Πολυμέσων I & II
 • Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων (Μεταπτυχιακό ΠΣ)

Ακαδημαϊκές θέσεις:

 • 2005-2009: Διδάσκουσα Π.Δ. 407 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • 2006-2008: Διδάσκουσα Π.Δ. 407 στο Τμήμα  Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επιστροφή