ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ


Διδάσκων/ουσα: Χάλκου Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: AVA941
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 9
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Σελίδα E Class: http://e-class.ionio.gr

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό26
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία43
Αυτοτελής Μελέτη80
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

    Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Mέγεθος: 201.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα έχει δύο βασικούς άξονες: α) Εισάγει στην ιστορία και τη θεωρία του ντοκιμαντέρ. Διατρέχει την εξέλιξη του ντοκιμαντέρ στον χρόνο και διερευνά τις διαφορετικές αισθητικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις για την καταγραφή και τη δημιουργική επεξεργασία της «πραγματικότητας» (π.χ. έκθεση, παρατήρηση, συμμετοχή, κ.α.). Ταυτόχρονα μελετά  τα σημαντικότερα κινήματα (π.χ. free cinema, cinéma vérité, κ.α. ) καθώς και τους διαφορετικούς τύπους ντοκιμαντέρ (π.χ. εθνογραφικό, ιστορικό, επιστημονικό, κ.α.). β) Καλλιεργεί πρακτικές δεξιότητες και προετοιμάζει για τη δημιουργική διαδικασία του ντοκιμαντέρ από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την υλοποίησή του. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες, ανά ομάδες, θα έχουν σχεδιάσει, ερευνήσει και ολοκληρώσει ένα ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ιστορίας και της θεωρίας του ντοκιμαντέρ 
  • να αναγνωρίζουν τα κύρια είδη του ντοκιμαντέρ και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους 
  • να γνωρίζουν τη βασική γλώσσα της τεχνικής, της αισθητικής και της αφήγησης του ντοκιμαντέρ 
  • να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία ανάλυσης της μορφής, της αισθητικής και της αφήγησης των ντοκιμαντέρ 
  • να επιλέγουν τη θεματολογία, την αισθητική, τις τεχνικές και τις μορφές αφήγησης που αρμόζουν ανάλογα με το είδος ντοκιμαντέρ που θέλουν να δημιουργήσουν 
  • να αξιοποιούν πρακτικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την έρευνα και την οργάνωση ενός ντοκιμαντέρ 
  • να αξιοποιούν πρακτικές δεξιότητες για την κινηματογράφηση, την ηχητική επένδυση και το μοντάζ ενός ντοκιμαντέρ 
  • να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων 
  • να αντιμετωπίζουν ηθικά ζητήματα που εγείρονται σε σχέση με το θέμα που πραγματεύονται, το κινηματογραφικό κοινό, και τους ανθρώπους που εκτίθενται μέσω του ντοκιμαντέρ
  • να αναζητήσουν την προσωπική τους ματιά και στιλ.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Το μάθημα έχει δύο βασικούς άξονες:

α) Διάλεξη: Εισάγει στην Ιστορία & τη Θεωρία του ντοκιμαντέρ. Παρακολουθώντας την εξέλιξη του ντοκιμαντέρ στον χρόνο, θα δοθεί η δυνατότητα να διερευνηθούν οι διαφορετικές αισθητικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις για την καταγραφή και τη δημιουργική επεξεργασία της «πραγματικότητας». Θα διερευνηθούν δηλ. αισθητικοί και αφηγηματικοί τρόποι, όπως της «έκθεσης», της «παρατήρησης», της «συμμετοχής», της «ποίησης», κ.α. καθώς και υβριδικές παραλλαγές τους, αλλά και διαφορετικοί τύποι ντοκιμαντέρ όπως το εθνογραφικό, το ιστορικό, το επιστημονικό, το αυτοβιογραφικό, το βιομηχανικό, το τηλεοπτικό, το ντοκιμαντέρ μουσείων και ιδρυμάτων, το ντοκιμαντέρ animation, το διαδικτυακό, κ.α. Σκοπός των διαλέξεων είναι η καλλιέργεια της ικανότητας για κριτική ανάγνωση των ντοκιμαντέρ και η βοήθεια διαμόρφωσης προσωπικού βλέμματος.

β) Εργαστήριο: Καλλιεργεί πρακτικές δεξιότητες και προετοιμάζει για τη δημιουργική διαδικασία του ντοκιμαντέρ, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και την επιλογή θέματος μέχρι τον σχεδιασμό, την έρευνα και την τελική οργάνωση του υλικού. Δίνει έμφαση στις τεχνικές συνέντευξης, σε ασκήσεις αυτοπαρατήρησης και παρατήρησης, σε μεθόδους έρευνας και αξιοποίησης των πηγών, στην ιεράρχηση και οργάνωση του υλικού, στις τεχνικές αφήγησης, στη συγγραφή treatment, κλπ. Επίσης προετοιμάζει για τους περιορισμούς και τις πιθανές δυσκολίες στο γύρισμα, καθώς και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν απέναντι στο κοινό και τους ανθρώπους που εκτίθενται μέσω του ντοκιμαντέρ. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες, ανά ομάδες, θα έχουν σχεδιάσει, ερευνήσει και ολοκληρώσει ένα ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ.

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Τι είναι ντοκιμαντέρ;

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Οι έξι αφηγηματικοί τρόποι του ντοκιμαντέρ

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ: κινηματογραφώντας το «Άλλο»:

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Τάσεις του ντοκιμαντέρ στις δεκαετίες του ’20 και του ’30: πειραματισμός, νεωτερικότητα και προπαγάνδα

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Το βρετανικό και αμερικανικό ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του ’30: κράτος και ντοκιμαντέρ

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Free Cinema: Κινηματογραφώντας την καθημερινότητα

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Cinéma Vérité και Direct Cinema: Η αναζήτηση της αλήθειας

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Το ιστορικό ντοκιμαντέρ: Ιστορία, μνήμη και η αναπαράσταση του παρελθόντος

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ντοκιμαντέρ και επιστήμη, ντοκιμαντέρ και βιομηχανία, ντοκιμαντέρ και τέχνη

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ψευδο-ντοκιμαντέρ και δραματικό ντοκιμαντέρ (Mockumentary και Docudrama): το ντοκιμαντέρ ως φόρμα

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ντοκιμαντέρ και πολιτικός ακτιβισμός: αλλάζοντας τον κόσμο

13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Διευρύνοντας το πεδίο: υβριδισμός και νέα μέσα, το ντοκιμαντέρ ως δοκίμιο και ως animation


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Nichols Bill, Introduction to Documentary, Bloomington: Indiana University Press (2001)

Breschand Jean, Ντοκιμαντέρ: Η άλλη όψη του κινηματογράφου, Αθήνα: Πατάκης (2006) 

Στεφανή Εύα,Ντοκιμαντέρ: Το παιχνίδι της παρατήρησης, Αθήνα: Πατάκης (2016) 

Στεφανή Εύα, 10 Κείμενα για το ντοκιμαντέρ, Αθήνα: Πατάκης (2010) 

Anna Grimshaw, Amanda Ravetz, Ο κινηματογράφος της παρατήρησης, Αθήνα: Πόλις (2012)

Συλλογικό, Ντοκιμαντέρ, μια άλλη πραγματικότητα, Αθήνα: Αιγόκερως (2009)

Συλλογικό, Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ, Αθήνα: Αιγόκερως (1998) 


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις με τη χρήση PowerPoint και την προβολή μικρού μήκους ή αποσπασμάτων μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή, την αξιοποίηση των εμπειριών των φοιτητών/τριών στο μάθημα, την αναλυτική σκέψη και τη ζωντανή συζήτηση. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις παρατήρησης, έρευνας, γραφής και κινηματογράφησης καθώς και ασκήσεις ανάλυσης ντοκιμαντέρ. Ενθαρρύνει τόσο τον ατομικό όσο και τον συλλογικό τρόπο δουλειάς.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αξιολογούνται: α) μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, και β) μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός ολιγόλεπτου ντοκιμαντέρ που θα έχουν δουλέψει ανά ομάδες και που θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου. 


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 18-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα