ΤΤΗΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή 2018-2019 [Παράταση αιτήσεων έως 31/10]

ShareThis
Δημοσίευση: 07-08-2018 22:35 | Ενημέρωση: 29-10-2018 13:15 | Προβολές: 10392
image

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί με επιτυχία από το 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» («Audiovisual Arts in the Digital Age»).Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε πρόσφατα και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών και ισχυρή εστίαση στις οπτικοακουστικές τέχνες και τις δημιουργικές τεχνολογίες.

avarts.ionio.gr/ada Νέο παράθυρο
Ιστοχώρος ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή
avarts.ada@ionio.gr

Online Υποβολή Αιτήσεων 2018 (μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018)
avarts.ionio.gr/ada/enroll Νέο παράθυρο

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» (στα αγγλικά: «Audiovisual Arts in the Digital Age»). Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 35.

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες / τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική / ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας / δημιουργικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Οι παραπάνω δυνατότητες προσφέρονται πρωτίστως σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ήδη επιδείξει δημιουργική εμπειρία και καλλιτεχνικό έργο με χρήση των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των Καλών Τεχνών, και οι οποίοι θέλουν να ειδικευτούν στη χρήση των νέων μέσων που προσφέρει η ψηφιακή οπτικοακουστική τεχνολογία και η τεχνολογία της διάδρασης, για να μετεξελίξουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, ούτως ώστε αυτή:

α) είτε να οροθετείται υπό μορφή αυτόνομου καλλιτεχνικού έργου, που εντάσσεται στο πεδίο της ψηφιακής τέχνης (και ειδικότερα της τέχνης του ήχου, της εικόνας ή του πολυμεσικού συνδυασμού τους)
β) ή να εμπεριέχει χαρακτηριστικά δραστηριοποίησης σε πεδία της δημιουργικής οικονομίας και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας και βιομηχανίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- αναπτύσσουν νέες εκφραστικές μορφές στο πλαίσιο ποικίλων μορφών οπτικοακουστικών (πειραματικών και καλλιτεχνικών) εφαρμογών
- εξελιχθούν ως αυτόνομοι καλλιτέχνες στον τομέα της Ψηφιακής Τέχνης και των Διαδραστικών Εγκαταστάσεων,
- αναπτύσσουν καλλιτεχνικό έργο στο δημιουργικό πεδίο της σύγχρονης Ψηφιακής Τέχνης και Τέχνης των Νέων Μέσων συνεργαζόμενοι με τρίτους δημιουργούς,
- συνθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε τομείς όπως η δημιουργική βιομηχανία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος / τηλεόραση και η σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων (π.χ. video games, animation), χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εικονικής / επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual/Augmented Reality),
- δραστηριοποιούνται στους ευρύτερους τομείς της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας, της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Ψυχαγωγίας.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες υλοποιούνται με την συνδυασμένη μορφή διδασκαλίας (διαλέξεων, σεμιναρίων) και εργαστηρίων/εργασιών (υπό συστηματική επίβλεψη). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών κορυφώνεται η δημιουργική δραστηριότητα του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή με την εκπόνηση της ατομικής Διπλωματικής Εργασίας, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τριάντα (30). Οι εκπαιδευτικές ενότητες στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών υλοποιούνται με το συνδυασμό θεωρητικής / εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στην γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη στον χώρο της ψηφιακής τέχνης. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα, όπως η ανάπτυξη αυτόνομου πειραματικού καλλιτεχνικού έργου μικρής κλίμακας, η πραγματοποίηση μιας ζωντανής επίδειξης ή έκθεσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του έντονα εφαρμοσμένου και δημιουργικού χαρακτήρα του προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο μισό των πιστωτικών μονάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας.

Η διδασκαλία συμπληρώνεται από εξειδικευμένα σεμινάρια που πραγματοποιούνται με στόχο την κάλυψη εξαιρετικά εξειδικευμένων πτυχών της ύλης των εκπαιδευτικών ενοτήτων από ειδικούς επαγγελματίες / επιστήμονες / καλλιτέχνες. Ως ενδεικτικές θεματικές των εν λόγω σεμιναρίων αναφέρονται οι εξής:
Θέματα Υβριδικών Τεχνών
Ραδιοφωνική Τέχνη
Τέχνη της παράστασης (Performance Art)
Μικροσκοπική απεικόνιση
Εικονικά περιβάλλοντα
Σχεδιασμός 3D videogames
Καλλιτεχνικές διαδραστικές εγκαταστάσεις

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) άτομα κατ’ έτος. Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Κόστος φοίτησης

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τέλη εγγραφής 3.000 ευρώ ανά φοιτητή για ολόκληρο των κύκλο σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
8. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
9. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μετά την επιλογή τους και κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος. Εκτός αυτών, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://avarts.ionio.gr/ada) ή στη Γραμματεία του (κα. Αποστολοπούλου Γεωργία, τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: avarts-ada@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής Νικόλαος - Γρηγόριος Κανελλόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 10-12-2023
Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Statista
Έναρξη: 18-10-2023 |Λήξη: 13-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Company Insights
Mέγεθος: 667.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Statista for academic institutions
Mέγεθος: 266.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Consumer Insights
Mέγεθος: 979.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Market Insights
Mέγεθος: 108.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Get to know Statista
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση στη mixed-media performance "Inhabiting time: Story of a popcorn"
Σημαντική Ημερομηνία: 14-12-2023
[Αναμένεται]
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας