Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 30-10-2023 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 2936/20.07.2018, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, βάσει των διατάξεων του Ν.4485/2017.

Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην καλλιέργεια και στην παροχή εξειδίκευσης στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες/ τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική/ ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (δημιουργείται από την πλατφόρμα κατά την υποβολή).

2. Σκαναρισμένο αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατη φωτογραφία.

4. Τίτλους σπουδών. Τελειόφοιτοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση τόπου σπουδών για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/). Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/).

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

6. Πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

8. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

9. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.

10. Φάκελο καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, και οποιοδήποτε άλλο δημιουργικό έργο).

11. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.λπ.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 | Fax: 26610 87866
e-mail: av-ada@ionio.gr
URL: avarts.ionio.gr


Ionio       Avarts       ADA