Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 12-09-2019 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 2936/20.07.2018, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει των διατάξεων του Ν.4485/2017.

Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην καλλιέργεια και στην παροχή εξειδίκευσης στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες / τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική / ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Περίοδος δηλώσεων: 01-08-2019 14:00 - 12-09-2019 14:00

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 35 (μετά την ολοκλήρωση της Ά φάσης οι εναπομείνασες θέσεις για τη Β΄ φάση αιτήσεων είναι 25).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (Β΄ Φάση) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ μέχρι και την 12η Σεπτεμβρίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

9. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 | Fax: 26610 87866
e-mail: avarts.ada@ionio.gr
URL: avarts.ionio.gr


Ionio       Avarts       ADA