Special Teaching Staff

Special Research and Teaching Personnel

Lampoura Stamatella
InformaticsLampoura Stamatella
Papadopoulou Agni
Art DidacticsPapadopoulou Agni

Special Scientific Personnel

Tsiridou Tania
G.G.: ΦΕΚ792/31-03-2014/τ.Β΄
Multimedia and Audiovisual Arts
Tsiridou Tania
Kokkalis Nikos
Design - ColorKokkalis Nikos

Special Technical Personnel

Miliotis Giorgos
G.G.: Γ 659/13.07.2016
Informatics - Internet Graphics
Miliotis Giorgos

Adjunct Teachers

Rovithis Manos
Digital Sound ProcessingRovithis Manos

Seconded from Primary Education

Mparouxi Anastasia
English LanguageMparouxi Anastasia