Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: THE905
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Θ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA334

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις39
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125


Σύντομη Περιγραφή:

Διερευνάται και ενισχύεται η σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Αναλύεται η ενσωμάτωση των δημιουργικών και αναδυόμενων τεχνολογιών στη Διδακτική της Τέχνης και ορίζονται οι πρακτικές, τα θέματα, και οι δυνατότητές της. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη διδασκαλία της δημιουργίας ψηφιακής τέχνης και τις μεθόδους της, καθώς και στη διαχείριση των δημιουργικών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης του σχολείου (Π/θμια και Δ/θμια). Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική εμπειρία των φοιτητών με την ενσωμάτωση των δημιουργικών τεχνολογιών στο πρόγραμμα σπουδών και τη δημιουργία εκφραστικής ψηφιακής τέχνης και άλλων οπτικοακουστικών και εύστοχων ψηφιακών εργαλείων και υλικών για την χρήση τους στην τάξη. Οι φοιτητές καλούνται να δουλέψουν με καινοτόμο τρόπο, με δημιουργικά υλικά και ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα και να τα συνδυάσουν με διεπιστημονικές, συνεργατικές, και παιχνιδιώδεις παιδαγωγικές μεθόδους. Eνθαρρύνεται η εξερεύνηση των υβριδικών ψηφιακών μεθόδων, όπως  η επαυξημένη πραγματικότητα,  η διανομή των πληροφοριών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή υλοποιείται σε κοινότητες του Web 2.0 όπως το Facebook, το Twitter και το Flickr. 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • να μπορούν να συγκεντρώνονται στα βασικά χαρακτηριστικά του “μέσου”, να εντοπίζουν συσχετισμούς, να επιδεικνύουν αιτιακές συνέπειες, χωρίς τα νοήματα να υποβιβάζονται σε γλωσσικά παιχνίδια και να χάνεται η συλλογική σημασία
  • ν’ αναλύουν, να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, να βοηθούν τους μαθητές τους στη συλλογή πληροφοριών χωρίς να υπάρχει συσσώρευση και αχρήστευση πληροφορίας
  • να σχεδιάζουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών εργαλείων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων της Τέχνης ώστε να ικανοποιούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή
  • να προτείνουν αιτιολογημένες διδακτικές πρακτικές και χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών
  • να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο της Τέχνης και της Τεχνολογίας
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Διδασκαλία μαθημάτων Τέχνης, προκλήσεις του παγκόσμιου και της νέας τεχνολογίας. Νέα μέσα και εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας, διαρκής κατάσταση διασύνδεσης, πολυπολιτισμική πραγματικότητα του Κυβερνοχώρου και της παγκοσμιοποιίησης, της εικονικής πραγματικότητας και του σύγχρονου Πολιτισμού

2η Εβδομάδα

Nέα μέσα και συνδυασμός γλωσσών, διάλυση των ειδολογικών συνόρων- Στρατηγικές μάθησης, ανά περίπτωση μέθοδοι (κριτική διδασκαλία, διερευνητική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση, κοινωνικογνωστική θεωρία)

3η Εβδομάδα

Τρόποι έκφρασης, γλώσσα ως κώδικας (κοινωνικές πρακτικές) και ως χώρος πληροφορίας, διαχείριση της προσοχής: οπτική έννοια της γνωστικής διαδικασίας, ποιητική της πλοήγησης, σαγήνη εικόνων, γραπτός λόγος, προφορικός λόγος, ακουστικές ικανότητες, ηχοτοπία, προσανατολισμός ή μη μέσα στο χώρο, ενδεχομενικότητα των αισθητικών αξιών

4η Εβδομάδα

Έννοια δικτύου και αέναη διαδικασία μετάβασης: Χρήση κριτηρίων συνάφειας, σχέσης, αιτίας, αποτελέσματος στην ομογενοποιητική λογική των δικτυακών κοινοτήτων. Ανάλυση μορφολογικών χαρακτηριστικών (από το λόγο στην εικόνα, αντικείμενο, κάθετα, οριζόντια, ομορφιά, συμμετρία, νόμος των ρυθμών, πληθωρικότητα, χρήση χρώματος, μεγέθη σχημάτων και χρωμάτων, χρόνος, χώρος)

5η Εβδομάδα

Ψηφιακή Τέχνη - Διαδικτυακή τέχνη (Internet art) με άπειρες δυνατότητες και πολιτιστικό πεδίο αντίστασης (ανάπυξη σχεδίων δράσης στο σχολείο)

6η Εβδομάδα

Νέοι ρόλοι των καλλιτεχνών (από το έργο στην εμπειρία) - πλουραλιστικό και πολυφωνικό πρόσωπο του καλλιτέχνη - Διαδικτυακός καλλιτεχνικός ακτιβισμός - κοινωνικές, πολιτισμικές, εκπαιδευτικές διαστάσεις

7η Εβδομάδα

Δημουργικότητα (στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, ικανότητες του δημιουργικού ατόμου) - ψηφιακά εργαλεία κατασκευής

8η Εβδομάδα

Ψηφιακή υλικότητα - Νέα θέματα για εκπαιδευτικά προγράμματα. Χρήση των ψηφιακών εργαλείων και υλικών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα εργαστηριακά υλικά όπως ο πηλός, το χρώμα, και χαρτόνι

9η Εβδομάδα

Καλλιτεχνική δημιουργία - χρήση οπτικών και ακουσιτκών μέσων, διαδραστικά συστήματα και περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως τα: Scratch, Processing, MAX/MSP

10η Εβδομάδα

Ψηφιακή αφήγηση - Διαδραστική αφήγηση - Ψευδαίσθηση, αφήγηση και διαδραστικότητα

11η Εβδομάδα

Πολιτισμικές πρακτικές (λαϊκός πολτισμός ως πεδίο ατομικής και συλλογικής έκφρασης) ως ψηφιακές αναπαραστάσεις, e-culture πολιτική, διαπολιτισμική εκπαίδευση

12η Εβδομάδα

Τέχνη και ψηφιακά παιχνίδια (παιχνιδοποίηση)

13η Εβδομάδα

Λογισμικά και διαδικτυακοί τόποι. Σχεδιαστική σκέψη, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Eagleton, T. (2006). H ιδεολογία του αισθητικού. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.
Καστοριάδης, Κ. (2008). Παράθυρο στο χάος. Αθήνα: Εκδόσεις Ύψιλον.
Moles, A. (2005). Θεωρία της πληροφορίας και αισθητική αντίληψη, Αθήνα: Εκδόσεις ΜΙΕΤ.
Castane, H. (2011). Λέξη και εικόνα. Πάτρα: Εκδόσεις Opportuna.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Ενεργητικές - συνεργατικές πρακτικές

Διερευνητική εκπαίδευση

Κατάκτηση εννοιών/ Συνεκτική

Επιστημονική έρευνα

Χρήση εφαρμογών - Xρήση οπτικοακουστικών μέσων

Εργαστήρια

Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι

Συμβουλευτικές συναντήσεις κατόπιν συνεννόησης 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση + επίδοση στο εργαστήριο/εργασίες
ή Projects/Εργασίες ως μέθοδος αξιολόγησης


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 10-12-2023
Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Statista
Έναρξη: 18-10-2023 |Λήξη: 13-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Company Insights
Mέγεθος: 667.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Statista for academic institutions
Mέγεθος: 266.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Consumer Insights
Mέγεθος: 979.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Market Insights
Mέγεθος: 108.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Get to know Statista
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση στη mixed-media performance "Inhabiting time: Story of a popcorn"
Σημαντική Ημερομηνία: 14-12-2023
[Αναμένεται]
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας