Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: THE805
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις39
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

gr  pdf.png  Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση
Mέγεθος: 195.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σχετικά με οικολογικά προβλήματα, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και των απαραίτητων ικανοτήτων για κριτική αξιολόγηση, των κατάλληλων δεξιοτήτων για ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, δηλαδή αναπτύσσοντας Υπεύθυνη Περιβαλλοντική Συμπεριφορά. Η οικολογική κατάρτιση είναι απαραίτητη για την υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά και τη λήψη ορθών περιβαλλοντικών αποφάσεων. Οι φοιτητές  μελετούν βασικές θεωρίες της οικολογίας. Η οικολογία αποτελεί μία διακλαδική επιστήμη. H οικολογία τοπίων, κοινοτήτων, η αισθητική εμπειρία και το αισθητικό νόημα με χώρους, τόπους, τοπία, συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ηθική της γης, η βαθειά οικολογία, η ηθική της φροντίδας, η κοινωνική οικολογία, η απελευθερωτική τεχνολογία είναι ζητήματα που απασχολούν έντονα τους καλλιτέχνες. Ο στόχος είναι μέσω της διδακτικής της Τέχνης, μέσω της οικολογίζουσας σκέψης στην Τέχνη, όπου συνδέεται με σημαντικές γνωστικές διεργασίες, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας μαθητές και πολίτες, ώστε να συμπεριφέρονται με περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους. Η διασύνδεση τέχνης και φύσης, είτε χρησιμοποιούνται ατόφια φυσικά υλικά στο έργο τέχνης είτε παίρνουν τη μορφή επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν την ανάγκη να επανεκτιμήσει ο άνθρωπος την παρουσία του. Έργα τέχνης μελετώνται καθώς μαρτυρούν προβληματισμούς και προσανατολισμούς σχετικά με ζητήματα περιβαλλοντικής ηθικής, περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, κοινωνικής οικολογίας, απελευθερωτικής τεχνολογίας, οικολογικής υποβάθμισης και κοινωνικής αλλοτρίωσης. Οι φοιτητές διερευνούν νέες εκφραστικές δυνατότητες στη σύνδεση τέχνης, φύσης και τεχνολογίας.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά κινήματα, να αποσαφηνιστούν αξίες, καθοδηγούμενες περιβαλλοντικές ερμηνείες, τρόποι διαβίβασης περιβαλλοντικών πληροφοριών όπου ενθαρρύνονται περιβαλλοντικά στερεότυπα, να κατανοηθεί το πώς η περιβαλλοντική επικοινωνία κινητοποιεί τις συναισθηματικές και πνευματικές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αποτελώντας το μέσο που μπορεί να οδηγήσει στην περιβαλλοντική ευαισθησία και καθορίζοντας το μετασχηματισμό της υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς, να τονιστεί ο κομβικός ρόλος της τέχνης, στη βαθιά γνώση για τον ρόλο του ανθρώπου απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος, είτε στη δημιουργία είτε στην επίλυσή τους, να κατανοηθούν εδραιωμένες κοινωνικές πεποιθήσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα που δεν προωθούν μια ορθότερη περιβαλλοντική στάση, τη ρητορική των περιβαλλοντικών συζητήσεων, τον ρόλο των media που καλύπτουν περιβαλλοντικά ζητήματα και κυρίως να μελετήσουν τη σχέση τέχνης και φύσης, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας συμπεριφορά που υποστηρίζει μια αειφόρο κοινωνία, κάνοντας οι φοιτητές χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα

Δικαίωμα στο Περιβάλλον- Αλληλεξάρτηση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

Περιβαλλοντική πολιτική (διεθνείς συνθήκες)

2η εβδομάδα

Παραδοσιακή γνώση και περιβάλλον- Οι επεμβάσεις στη φύση

3η εβδομάδα

Περιβαλλοντικά κινήματα- Eco/feminism

4η εβδομάδα

Αυτονομία- αιτίες διατάραξης ισόρροπης σχέσης, 

5η εβδομάδα

Περιβαλλοντική εκπαίδευση- αίτια ανυπαρξίας περιβαλλοντικής μέριμνας

6η εβδομάδα

Χώρος, τόπος, τοπίο - πολιτισμικός και πολιτιστικός προσδιορισμός τόπου

7η εβδομάδα

Περιβαλλοντική επικοινωνία (άρθρα, δημοσιεύματα, διαδίκτυο, επιστημονικές έρευνας)- Περιβαλλοντική φροντίδα

8η εβδομάδα

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τέχνη (αναφορά σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες)

9η εβδομάδα

Έντονα σημάδια οικολογικής κρίσης - κριτική και δημιουργική σκέψη: προσεγγίσεις της δημιουργικότητας και εκδήλωση της δημιουργικότητας 

10η εβδομάδα

Αναστοχαστικές διεργασίες: τέχνη, τεχνολογία και οικολογικό αποτύπωμα

11η εβδομάδα

Περιβαλλοντική ηθική- περιβαλλοντική αισθητική

12η εβδομάδα

Ψηφιακές τέχνες και Περιβάλλον

13η εβδομάδα

Μελέτη εργασιών και σχεδίων δράσης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Baker, J., Bilbro, J. (2017). Wendell Berry and Higher education. Cultivating Virtues of Place. University of Kentucky

Cheetham, M. (2018).  Landscape into Eco Art. Pennsylvania University Press.

Marchese, F. (2015). Media Art and the Urban Environment. Springer

Μoore, N. (2015). The changing nature of eco/feminism. UBC Press

Parham, J. (2021). The cambridge companion to literature and the anthropocene. Cambridge University press.

Susan Orr, Shreeve, A. (2018). Art and design pedagogy in Higher education. Routledge

Quigley, P. (2018). Ecocritical aesthetics. Indiana University Press

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις, ερωταπαντήσεις, χρήση εποικοδομητικού διαλόγου, ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση, σχεδιασμός σχεδίων δράσης

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

eclass, media, διαδίκτυο, παρουσιάσεις (pptx, keynotes), χρήση video, λογισμικών, ηχητικών προγραμμάτων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Το μάθημα αξιολογείται από την παρουσίαση και κατάθεση σχεδίων δράσης.


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 10-12-2023
Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Statista
Έναρξη: 18-10-2023 |Λήξη: 13-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Company Insights
Mέγεθος: 667.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Statista for academic institutions
Mέγεθος: 266.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Consumer Insights
Mέγεθος: 979.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Market Insights
Mέγεθος: 108.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Get to know Statista
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Ανακοίνωση νέου προγράμματος
Σημαντική Ημερομηνία: 11-12-2023
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 238.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Νέο Πρόγραμμα
Mέγεθος: 502.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση στη mixed-media performance "Inhabiting time: Story of a popcorn"
Σημαντική Ημερομηνία: 14-12-2023
[Αναμένεται]
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας