Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio


Διδάσκων/ουσα: Ασλανίδη Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: THE606
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA166/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125


Σύντομη Περιγραφή:

Η οργάνωση και παρουσίαση καλλιτεχνικού portfolio εστιάζει στη σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκά αξιόλογου κι επαγγελματικά άρτιου καλλιτεχνικού portfolio. Στο μάθημα διερευνώνται μοναδικές, προσωπικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, με μέσα και τεχνικές δημοσίευσης και προβολής του έργου τους, καθώς και να εξοικειωθούν με τις τρέχουσες διεργασίες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, όπως διαμορφώνεται και εξελίσσεται ανά περίοδο.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στο μάθημα ο φοιτητής/τρια πρέπει:

 1. Να εκφράζει τις ιδέες και την τέχνη του αποτελεσματικά και μέσω ενός τουλάχιστον μέσου των οπτικοακουστικών τεχνών.
 2. Να αποδεικνύει δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, ανάληψη κινδύνου, πειραματισμό και χρήση μέσων.
 3. Να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέσα, τεχνικές και διεργασίες.
 4. Να εφαρμόζει αποτελεσματικά δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ανάλυση και η αξιολόγηση.
 5. Να αποδεικνύει προσωπική ευθύνη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 6. Να επιλέγει και να εφαρμόζει εύρος θεμάτων, συμβόλων και ιδεών.
 7. Να αναπτύσσει συλλογιστική σχετικά με το πώς διαφέρουν τα έργα τέχνης οπτικά, χωρικά λειτουργικά.
 8. Να αποδεικνύει κατανόηση της παρουσίασης ως έννοιας και διαδικασίας.
 9. Να αποδεικνύει κατανόηση της συνέντευξης ως έννοιας και διαδικασίας.
 10. Να συνεργάζεται και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κοινότητα.
 11. Να κατανοεί εύρος επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών.
 12. Να αναγνωρίζει τις επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές και να τις συνδέει με τις δικές του δυνατότητες.
 13. Να αναγνωρίζει ότι το portfolio είναι ένα εργαλείο για τον επαγγελματία καλλιτέχνη και για την τεκμηρίωση του έργου του, καθώς και μια προϋπόθεση για την εισαγωγή σε ακαδημαϊκό ίδρυμα.
 14. Να προετοιμάζει ένα portfolio για υποβολή σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας.
 15. Να αποδεικνύει κατανόηση της εφαρμογής τεχνικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με ποικιλία μέσων που απαιτούνται για την προετοιμασία ενός καλλιτεχνικού portfolio.
 16. Να αποδεικνύει δεξιότητες συλλογιστικής, περιγραφής και αξιολόγησης του ατομικού του portfolio.
 17. Να αποδεικνύει κατανόηση της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος (CV or Resume).
 18. Να εκφράζεται προφορικά για το έργο του και το έργο των άλλων αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τυπικές κριτικές έννοιες και τεχνικές.
 19. Να αποδεικνύει γνώσεις και δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας μέσω της γραφής μιας συνοδευτικής επιστολής, μιας κριτικής και ενός καλλιτεχνικού σημειώματος.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος

2η εβδομάδα: Εισαγωγή στα είδη του καλλιτεχνικού Portfolio

 • Art και Project Portfolio
 • Περιεχόμενα ενός Art και Project Portfolio
 • Το portfolio ως μέσο προβολής καλλιτεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης και [αυτο]βελτίωσης
 • Το portfolio ως εμπορικό προϊόν και μέσο προώθησης της δουλειάς του καλλιτέχνη στην αγορά

3η εβδομάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Portfolio

 • Στάδια σχεδιασμού και προετοιμασίας του Portfolio
 • Εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης portfolios
 • Κριτική αξιολόγηση περιεχομένου portfolio
 • Ζητήματα συνεργασίας
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναθεώρηση και ενημέρωση/ανανέωση περιεχομένου
 • Κώδικας ηθικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογικά μέτρα προστασίας

4η εβδομάδα: ePortfolios και Τέχνες

 • Συστατικά ePortfolios
 • Πλεονεκτήματα 
 • Βέλτιστες πρακτικές ανά τομέα ειδίκευσης
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Αξιολόγηση ePortfolio
 • Τεχνικά ζητήματα ενός ePortfolio
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

5η εβδομάδα: Εισαγωγή στα Film και Script portfolios

 • Ειδικά χαρακτηριστικά
 • Ειδικές κατευθύνσεις προετοιμασίας
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

6η εβδομάδα: Εισαγωγή στα Photography και Graphic Design Portfolios

 • Ειδικά χαρακτηριστικά
 • Ειδικές κατευθύνσεις προετοιμασίας
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

7η εβδομάδα: Εισαγωγή στα Game Art και Concept Art Portfolios

 • Ειδικά χαρακτηριστικά
 • Ειδικές κατευθύνσεις προετοιμασίας
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

8η εβδομάδα: Εισαγωγή σε άλλους τύπους Portfolios

 • Portfolio μουσικής
 • Portfolio πληροφορικής
 • Ειδικά χαρακτηριστικά
 • Ειδικές κατευθύνσεις προετοιμασίας
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα

9η εβδομάδα: Βιογραφικά Σημειώματα, CVs και Resumes

 • Χαρακτηριστικά και συστατικά
 • Οργάνωση, δομή, ύφος
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

10η εβδομάδα: Είδη επιστολών

 • Συνοδευτικές επιστολές
 • Συστατικές επιστολές
 • Διερευνητικές επιστολές
 • Χαρακτηριστικά και συστατικά
 • Οργάνωση, δομή, ύφος
 • Δημοφιλείς πύλες-πηγές
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση

11η εβδομάδα: Προετοιμασία για την "αγορά": καλλιτεχνική και επαγγελματική ταυτότητα

 • Logos
 • Branding
 • Slogans-taglines
 • Κατευθύνσεις και συμβουλές
 • Βέλτιστες πρακτικές
 • Παραδείγματα
 • Συζήτηση 

12η εβδομάδα: ePortfolio, παραδοσιακό Portfolio και προετοιμασία παρουσίασης

 • ePortfolios vs φυσικά portfolios
 • Από το πρώτο προσχέδιο μέχρι την ημέρα της παρουσίασης
 • «Οπτικοποίηση» του Portfolio
 • Δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία
 • Παραδείγματα

13η εβδομάδα: Ατομικό Καλλιτεχνικό Portfolio

 • Παρουσίαση του ατομικού καλλιτεχνικού portfolio
 • Συζήτηση
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Barry, A.M. (1990). The Advertising Portfolio: Creating an Effective Presentation of your Work. NTC Business Books.
 • Blom D., Hitchcock M. (2017) Perceived Usefulness and Relevance of ePortfolios in the Creative Arts: Investigating Student Views. In: Rowley J. (eds) ePortfolios in Australian Universities. Springer, Singapore
 • Robert Knoeppel & Joyce P. Logan (2011) Linking theory with practice: a longitudinal analysis of student portfolios in principal preparation, International Journal of Leadership in Education, 14:3, 337-349, DOI: 10.1080/13603124.2010.503280
 • Rowley, J. (2017). ePortfolios in Australian Universities. Singapore: Springer Singapore : Imprint: Springer.
 • Rothman, J. (2016). Manage Your Project Portfolio: Increase Your Capacity and Finish More Projects. Pragmatic Bookshelf.
 • Νικολακάκη, Ε. (2016). Η συμβολή του eportfolio ως μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευομένου στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12, 5-22. https://doi.org/10.12681/jode.10235

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διάρκεια μαθήματος: 3 ώρες

 • Διάλεξη
 • Powerpoint παρουσιάσεις
 • Ανάρτηση διαλέξεων
 • Ανάρτηση ασκήσεων
 • Ανάρτηση συνδέσμων και βιβλιογραφίας για περαιτέρω μελέτη
 • Ανάρτηση εξεταστικής ύλης
 • Εξάσκηση κατ’ οίκον
 • Ανάθεση εργασιών
 • Συζήτηση
Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

1. Υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Opencourses (https://opencourses.ionio.gr.)

2. Χρήση λογισμικού και διαδικτυακών εργαλείων, π.χ.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

H αξιολόγηση ανά φοιτητή περιλαμβάνει τα παρακάτω

  1. Υποχρεωτικές εργασίες
  2. Τελικές εξετάσεις

Τελικός βαθμός = 60% εξετάσεις + 40% εργασίες


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας