Οδηγός Νέων Φοιτητών

Ο οδηγός στοχεύει να ενημερώσει τους νέους φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας (ΤΤΗΕ) σχετικά με τις βασικές φοιτητικές υποχρεώσεις τους και τον τρόπο ολοκλήρωσης των σχετικών με τις σπουδές τους διαδικασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ρόλος του οδηγού είναι ενημερωτικός και δεν υποκαθιστά την πληροφόρηση που παρέχει η γραμματεία του Τμήματος. Από τη γραμματεία οι φοιτητές λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες, όπως αυτές εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ - E-MAIL (ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)
Η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα (διδάσκοντες, ανακοινώσεις γραμματείας, εκδηλώσεις κτλ) υλοποιείται μέσω του e-mail που παρέχεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζεται κεντρικά και οι φοιτητές υποχρεούνται να το χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους. Η πρόσβαση γίνεται μέσω web από την κεντρική σελίδα του Ι.Π. https://webmail.ionio.gr και το e-mail μπορεί επίσης να προωθηθεί σε εξωτερικά e-mail services όπως το gmail.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Οι ανακοινώσεις και ενημερώσεις στέλνονται στο προσωπικό e-mail των φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (student@ionio.gr).

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)
Οι ημέρες / ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από την Γραμματεία για κάθε είδους θέματα είναι αποκλειστικά: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00.
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί την φοιτητική τους ταυτότητα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ GRAM-WEB)
Οι αιτήσεις φοιτητών για έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος GRAMWEB: https://dias.ionio.gr/
Σημείωση: Η παραλαβή των πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται από το γραφείο της Γραμματείας αποκλειστικά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών. Το απλό πιστοποιητικό σπουδών και το πιστοποιητικό στρατολογίας παραλαμβάνονται και ηλεκτρονικά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ GRAM-WEB)
https://dias.ionio.gr/
Οι δηλώσεις γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη γραμματεία μέσω e-mail. Η δήλωση μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα προκειμένου ο φοιτητής να θεωρείται πως είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα. Ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο δηλώνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (υποχρεωτικά και επιλογής). Ο φοιτητής μπορεί ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή να ελέγξει τα δηλωμένα μαθήματα για κάθε εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος εξαμήνου):
https://dias.ionio.gr/ -> Δηλώσεις -> Προβολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016, τ. Α'), η παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει".

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μαθήματα τα οποία έχουν δηλωθεί παλαιότερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και επανεξέτασης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, θεωρείται ότι δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για το τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Σεπτεμβρίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ GRAM-WEB)
https://dias.ionio.gr/
Η βαθμολογία κάθε μαθήματος αναρτάται στο σύστημα gram-web, όπου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της καρτέλας του φοιτητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ OPEN E-CLASS)
https://opencourses.ionio.gr/
Οι σημειώσεις μαθημάτων παρέχονται μέσω του συστήματος open e-class. Η διαχείριση των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά από τους καθηγητές του Τμήματος. Οι φοιτητές εγγράφονται στα μαθήματα που έχουν επιλέξει. Μετά την εγγραφή σε κάθε μάθημα του συστήματος open e-class, η όποια σχετική με το μάθημα ενημέρωση γίνεται μέσω του e-mail του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Προηγούμενη έκδοση e-class (υπό κατάργηση): https://e-class.ionio.gr/

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ EUDOXUS)
http://eudoxus.gr
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη γραμματεία μέσω e-mail. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
http://academicid.minedu.gov.gr
Οι φοιτητές παραλαμβάνουν την ταυτότητα με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα εκδίδεται άπαξ και ισχύει για όσο διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μόνο για τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι φοιτητικού εισιτηρίου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOY
http://noc.ionio.gr/manuals/syndromes.html
Οι φοιτητές μέσω της πύλης αυτής έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε συνδρομητικές διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η πρόσβαση είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το e-mail του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πληροφορίες πρόσβασης και βοήθεια παρέχονται από την κεντρική βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Πλήρες κείμενο του Οδηγού Ενημέρωσης νέων φοιτητών του Τμήματος
(Ενημέρωση: 08/10/2021, .v2 - μορφή αρχείου .pdf)

Ενημέρωση: 08-10-2021
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας