Βάση Εισαγωγής

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας δέχεται φοιτητές από όλα τα επιστημονικά πεδία (1ο - 5ο).

Υπουργείο Παιδείας: http://www.minedu.gov.gr

Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα παρουσιάζει ως γενική τάση διαχρονικά αυξητική πορεία και διαμορφώθηκε για το έτος 2017 στις 12297 μονάδες.

Σε σχέση με τις προτιμήσεις των υποψηφίων επισημαίνεται ότι το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ήταν το 4ο πανελλαδικά το έτος 2016 και παρέμεινε 1ο μεταξύ των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου το έτος 2017 σε πλήθος δηλώσεων υποψηφίων.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή στο Τμήμα για τα έτη 2004 - 2017.