Διαγωνισμός Ζωγραφικής «ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Social Media
Δημοσίευση: 11-09-2017 15:51 | Προβολές: 1167
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης και αίτηση διαγωνισμού
Mέγεθος: 879.29 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν ανοιχτό φοιτητικό διαγωνισμό με τίτλο «ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».

Ο διαγωνισμός διενεργείται στα πλαίσια των Παγκόσμιων και διεθνών Ημερών που σχετίζονται με την Ιατρική Κοινότητα και απευθύνεται σε φοιτητές/ιες και αποφοίτους/ες των 2 τελευταίων ετών των Τριτοβάθμιων Σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου, δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους φοιτητές/ιες, αποφοίτους/ες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά με τη «γλώσσα» της ζωγραφικής, να απεικονίσουν καμπάνιες μέσω του σχεδίου τους για τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες δημιουργώντας έργα ατομικά τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι Φοιτητές /ιες, από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών, της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και οι αποφοιτήσαντες από αυτά με οποιοδήποτε τίτλο (πτυχίο – μεταπτυχιακό – διδακτορικό) τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 1 Αυγούστου 2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 10 Οκτωβρίου 2017.

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ - COURIER) είτε αυτοπροσώπως στην διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 4ος Όροφος, 41500 Λάρισα, Υ/Ο Γραμματείας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την αποστολή των έργων.

Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων. Η υπογραφή και υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων θα πρέπει να αναγράφονται στην πίσω όψη των έργων (ονοματεπώνυμο, σχολή φοίτησης ή αποφοίτησης έως 2 ετών, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, θεματική ενότητα συμμετοχής του έργου) και όχι στην μπροστινή όψη.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017 στον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και συγκεκριμένα στην σελίδα
http://acare.med.uth.gr/ανακοινώσεις και τα καλύτερα έργα θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση σε χρόνο και σε τόπο που θα ανακοινωθεί από την γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο e-mail: johnis08@yahoo.gr
και cc στο email: ilampropoulos@uth.gr


Επιστροφή