Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)»

ShareThis
Δημοσίευση: 10-05-2022 09:39 | Προβολές: 1280
Έναρξη: 10-05-2022 |Λήξη: 09-06-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 845.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστήμης της Επικοινωνίας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αυξημένη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου, το οποίο στη συγκεκριμένη διάσταση προσεγγίζεται πρωτίστως ως μέσο επικοινωνίας. Περιλαμβάνει εντός παρενθέσεως τον όρο «Νέα Μέσα» ως δηλωτικό του ιδιαίτερου πεδίου των σπουδών Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο οποίο εντάσσεται η διαδικτυακή επικοινωνία, λόγω της αυστηρής συσχέτισης του τεχνολογικού παράγοντα με τις θεωρίες των Μέσων, ιδιαίτερα δε στο υπερκειμενικό περιβάλλον των Νέων Μέσων.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εφαρμογών για τη δημοσιοποίηση και διανομή έργων πολυμεσικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου, καθώς και την αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο:
α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο ώστε να καλύπτονται οι οικονομικές, κοινωνικο-πολιτικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές διαστάσεις του φαινομένου. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές Επικοινωνίας και Μέσων, ενώ απαιτείται εξειδίκευση σε θέματα νέων τεχνολογιών και κυρίως στη διαχείριση περιεχομένου και το σχεδιασμό περιβαλλόντων διεπαφής σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές για τον Παγκόσμιο Ιστό.
β) Αυξημένες τεχνικές δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστότοπων και εφαρμογών διαδικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας.

Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, τεχνολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη ιστότοπων και εμπειρική εξοικείωση με τη διαχείριση περιεχομένου στο περιβάλλον του διαδικτύου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ 906/15-04-2022, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (Νέα Μέσα)»
ΑΔΑ: Ψ24Η46Ψ8ΝΨ-726, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP27278

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87860-1-3, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκηρύξεως αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 09-05-2022

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας