Για την υποβολή αιτήσεων στέγασης και σίτισης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακ. ετους 2021-2022 των τμημάτων που εδρεύουν στην Κέρκυρα

ShareThis
Δημοσίευση: 11-10-2021 15:30 | Προβολές: 9930
Έναρξη: 11-10-2021 |Λήξη: 24-10-2021
[Έληξε]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΜΟNO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

Σύμφωνα με την αριθμ.: 123792/ΓΔ1/01-10-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της εφαρμογής του Υ.Π.ΑΙ.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α Φ253/133030/Α5/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4486/Β΄/2020).

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, αφού λάβουν από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών τους Τμημάτων:

 α) τους κωδικούς πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, απαραίτητους για την είσοδό τους στη σελίδα υποβολής της αίτησης, αλλά και για  όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου) και

 β)  τον αριθμό μητρώου φοιτητή,

 θα υποβάλουν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://care.ionio.gr/applications/students/

 

Καλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις και δυσανάγνωστα δικαιολογητικά θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος στέγασης και σίτισης.

Στην ιστοσελίδα μας, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν:

 • για τον κανονισμό στέγασης των Τμημάτων του Ι.Π. που εδρεύουν στην Κέρκυρα, ΦΕΚ 2296/15-6-2020, τ. Β’ https://care.ionio.gr/services/housing/ και
 • για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 https://care.ionio.gr/services/nutrition/.

 

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και  δικαιολογητικών:
Από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

 1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα του γονέα που επιβαρύνει ο φοιτητής, για το φορολογικό έτος 2020) Σημείωση: σε περίπτωση όπου εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας υπέβαλαν για το φορολογικό έτος 2020 και δικιά τους φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (σε περίπτωση που υπέβαλε δική του φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020 και δεν δηλώνεται ως εξαρτώμενο μέλος).
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τελευταίου εξαμήνου έτους 2021).(Προσοχή: για τους αλλοδαπούς φοιτητές το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα προέλευσης πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και τελευταίου εξαμήνου έτους 2021).
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕ.Π.Α ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ Ή ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης).
 5. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ από το οποίο να προκύπτει ότι ο αδελφός φοιτητής είναι ενεργός φοιτητής, για την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών ή αντίγραφο της «Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ (για νεοεισαχθέντες αδελφούς φοιτητές).
 6. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής μεταφρασμένο στα ελληνικά για το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα, εφόσον δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη ή για το ατομικό εισόδημά τους εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν είναι προστατευόμενα μέλη).
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς υπότροφους φοιτητές) και Έγγραφο Δημόσιας Αρχής από τη χώρα προέλευσης μεταφρασμένο στα ελληνικά, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα του φοιτητή εφόσον είναι άνω των 25 ετών.
 8. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ/ΓΟΝΕΩΝ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 9. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (για μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας και έως 25 ετών) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση).
 10. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (τελευταίου εξαμήνου του έτους 2021).
 11. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ/ΤΕΚΝΩΝ (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων)
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ (που να προκύπτει ότι ο γονέας, ο φοιτητής ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο μέλος είναι ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση).
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση).
 14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1897/90 (τέκνο θύματος τρομοκρατίας) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση. )
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είχε εγκριθεί η αναστολή φοίτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν μέγεθος μέχρι 1 ΜΒ και μόνο σε μορφή PDF. (Η πλατφόρμα διαθέτει «εργαλεία συμπίεσης» καθώς και εργαλεία μετατροπής «εικόνων» σε «pdf»).
 • Συστήνεται το/τα εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα να «κατεβαίνουν» ηλεκτρονικά από το taxisnet και να γίνεται η ηλεκτρονική επισύναψή τους στην πλατφόρμα και όχι να «σκανάρονται» από έντυπη μορφή. Δυσανάγνωστα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και το σύνολο της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για την επιλογή σας ως δικαιούχος σίτισης ή και στέγασης και βασίζεται στην έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 και τον Κανονισμό Στέγασης ΦΕΚ 2296/15-6-2020/τ.Β’. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη, μετά το τέλος του οικονομικού έτους της αίτησης, για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ή για μεγαλύτερο χρόνο αν προκύψει άλλη έννομη υποχρέωση του Ι.Π.  και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Εάν εγκριθεί η αίτησή σας, τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, Ακαδημαϊκό Τμήμα σπουδών, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή  και αριθμός barcode της ακαδημαϊκής ταυτότητας, διαβιβάζονται στους επαγγελματίες σίτισης ή και στέγασης με τους οποίους έχει συμβληθεί το Πανεπιστήμιο για  την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας στέλνοντας το αίτημά σας με email στο merimna@ionio.gr ή και στο dpo@ionio.gr. Αν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των   προσωπικών δεδομένων σας ή τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ι.Π. στο dpo@ionio.gr. Αν νομίζετε ότι δεν αντιμετωπίστηκαν τα θέματά σας ικανοποιητικά μπορείτε να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Περισσότερα για τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας https://gdpr.ionio.gr


 

 

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας