Επείγουσα Ανακοίνωση : "Αναστολή εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας Εrasmus με φυσική παρουσία στις χώρες υποδοχής -φοιτητών & προσωπικού- εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 λόγω της πανδημίας COVID-19"

Social Media
Δημοσίευση: 12-02-2021 11:32 | Προβολές: 10432
Έναρξη: 12-02-2021 |Λήξη: 12-05-2021
[Έληξε]
image

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την 16η συνεδρίασής της που έλαβε χώρα στις 3 Φεβρουαρίου του 2021, αφού έλαβε υπόψιν:

  • την από τις 01-02-2021 Απόφαση της Επιτροπής Erasmus του Ιδρύματος,
  • τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επικρατούν σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού,
  • το γεγονός ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας, τόσο των μετακινούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα,
  • το γεγονός ότι για την άρτια ενημέρωση των ενδιαφερομένων πρέπει να ανακοινωθεί ο τρόπος πραγματοποίησης της κινητικότητας Εrasmus για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,

 αποφάσισε τα ακόλουθα:

 Εισερχόμενοι φοιτητές:

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν θα δεχθεί εισερχόμενους φοιτητές με φυσική παρουσία στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Για όσους εισερχόμενους φοιτητές έχουν ήδη επιλεγεί, επιτρέπεται η διαδικτυακή, εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων από τη χώρα προέλευσής τους, με την σύμφωνη γνώμητου οικείου ακαδημαϊκού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εξερχόμενοι φοιτητές:

Για όσους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν αναχωρήσει και βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus, συνιστάται ισχυρά να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως την εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος υποδοχής, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.Εάν οι φοιτητές επιλέξουν να μην επιστρέψουν,παραμένουν με δική τους ευθύνη στη χώρα υποδοχής.Σε περίπτωση που επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα λάβουν το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΥ που έχουν κοινοποιηθεί στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Για όσους φοιτητές/φοιτήτριες δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί, δεν επιτρέπεται η μετάβασή τους στη χώρα υποδοχής.Στους φοιτητές αυτούς δίνεται η δυνατότητα αμιγώς εικονικής κινητικότητας από την Ελλάδα, εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής παρέχει την εν λόγω δυνατότητα.Σε διαφορετική περίπτωση, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή εάν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν, η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα κινητικότητας ακυρώνεται για το τρέχον εξάμηνο και υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου συμμετοχής τους στην τρέχουσα προκήρυξη (2021-22) ή σε επόμενη.Οι συγκεκριμένοι φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους κατά το τρέχον εξάμηνο στο οικείο Τμήμα εγγραφής τους του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα πρέπει να προβούν άμεσα σε δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο.

Φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλλει στο ΤΔΔΣ Υπεύθυνη δήλωση για την αποστολή Σύμβασης επιχορήγησης και είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες αναχώρησης για το επόμενο διάστημα, αλλά η κινητικότητα με φυσική παρουσία ακυρώνεται - ενώ έχουν προβεί σε κάποιες δαπάνες (εισιτήρια, εστία, ασφάλιση) - θα αποζημιωθούν για το real cost των δαπανών που έχουν κάνει μέχρι στιγμής σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ΙΚΥ.Το Τ.Δ.Δ.Σ.-Γραφείο Erasmus θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία αποζημίωσής τους.

Η Σύμβαση επιχορήγησης  των φοιτητών που συνεχίζουν με αμιγώς εικονική παρακολούθηση μαθημάτων από Ελλάδα θα τροποποιηθεί σε μηδενική με την προσθήκη πρόσθετης πράξης.Προκειμένου να τους αναγνωριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσμετρηθούν στις απαιτούμενες για τη λήψη πτυχίου μονάδες, θα πρέπει να προσκομίζουν τη σχετική αλληλογραφία με το Ίδρυμα υποδοχής, τη βεβαίωση εγγραφής τους, υπογεγραμμένο Learning agreement και Αναλυτική βεβαίωση βαθμολογίας μετά το πέρας της εξεταστικής στο Ίδρυμα υποδοχής.Η υποβολή Εκθέσεων για τις εικονικές δραστηριότητες κινητικότητας απαιτείταισύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης.

 Προσωπικό:

Η κινητικότητα με φυσική παρουσία, που αφορά το εισερχόμενο και εξερχόμενο προσωπικό (διδακτικό & διοικητικό) αναστέλλεται για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Επιτρέπεται μόνο η εικονική κινητικότητα από τη χώρα προέλευσης, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τα Ιδρύματα υποδοχής.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Δημοσίευση: 19-05-2022 15:50 | Προβολές: 224
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2022 (πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσκληση ΠΑ17/2022) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Δημοσίευση: 19-05-2022 15:17 | Προβολές: 484
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 23-05-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Τμήμα Ιστορίας
Mέγεθος: 241.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Πληροφορικής
Mέγεθος: 254.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Mέγεθος: 223.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Mέγεθος: 205.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Τουρισμού
Mέγεθος: 220.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 2021-22
Mέγεθος: 178.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2022: Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων
Δημοσίευση: 18-05-2022 00:35 | Προβολές: 192
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Εκδήλωσης
Mέγεθος: 91.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 19-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας