Απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π. (02.10.2020) για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Social Media
Δημοσίευση: 02-10-2020 14:40 | Προβολές: 6363
image

Πάγια θέση της Συγκλήτου αποτελεί η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με διά ζώσης μέσα στο πανεπιστήμιο, ως η πλέον φυσική και αυτονόητη επιλογή για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Συνεκτιμώντας, όμως, τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την συνεχιζόμενη πανδημία και κρίση δημόσιας υγείας που βιώνει η χώρα, ζητούμενο είναι η πραγματοποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών 1ου και 2ου κύκλου με τους βέλτιστους δυνατούς όρους ποιότητας και με παράλληλη εφαρμογή όλων των ορισμένων από την πολιτεία και τον Ε.Ο.Δ.Υ. κανονιστικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας, αλλά και την προστασία της υγείας του συνόλου των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

 

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνέχεια της από τις 18.09.2020 απόφασής της περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και λαμβάνοντας υπόψιν:

 • τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19κατά τη λειτουργία τους»,
 • τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού,
 • τις εισηγήσεις των ιατρών μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας,
 • τις εισηγήσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος,
 • το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτό ορίστηκε αρμοδίως στην από τις 30.09.2020 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,
 • την ιδιαίτερη χωροταξική́ κατανομή́ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε τέσσερα νησιά (Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα),
 • τις διαθέσιμες από το Ίδρυμα υποδομές και αίθουσες διδασκαλίας/εργαστηρίων και την διαμορφούμενη χωρητικότητα αυτών τηρουμένων των απαραίτητων αποστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού,
 • το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμεί ο σαφής καθορισμός της απαραίτητα τηρούμενης απόστασης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • το αυξημένο αυτοδύναμο διδακτικό φορτίο που συνεπάγεται η δημιουργία τμημάτων φοιτητών, λόγω περιορισμένης δυναμικότητας των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηριακής εξάσκησης,
 • τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας που δημιουργούνται για την τήρηση του πρωτοκόλλου καθαριότητας των αιθουσών μεταξύ διαδοχικών τμημάτων διά ζώσης διδασκαλίας,
 • τις ιδιαίτερες ανάγκες στέγασης και μετακίνησης των φοιτητών και φοιτητριών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • τις υποδομές που έχει αναπτύξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
 • την αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα της πραγματοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας της πλειονότητας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
 • το γεγονός ότι η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών 1ου και 2ου κύκλου ξεκινά, βάσει του εγκεκριμένου ακαδημαϊκού ημερολογίου του ακαδ. έτους 2020-2021 στις 5 Οκτωβρίου 2020,

αποφασίζει τα εξής:

 1. Μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2020, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 όλων των προγραμμάτων σπουδών 1ου και 2ου κύκλου δύνανται να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’) ΚΥΑ.
 2. Με νεότερη απόφαση της Συγκλήτου, η οποία θα ληφθεί αμέσως μετά την 26η Οκτωβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψιν τα τότε ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα, τους λειτουργικούς περιορισμούς (χωρητικότητα αιθουσών, δυνατότητες καθαρισμού) του Ιδρύματος, καθώς επίσης και τον πραγματικό αριθμό των εγγεγραμμένων στα μαθήματα και εργαστήρια φοιτητών, θα οριστικοποιηθεί η λίστα των μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και διά ζώσης.
 3. Σε περίπτωση όπου οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες το επιβάλλουν, η Σύγκλητος θα επανέλθει με νεότερη απόφασή της πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά τα λοιπά, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως και διά ζώσης διδασκαλίας μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία, ισχύουν τα οριζόμενα στην από τις 18.09.2020 απόφαση της Συγκλήτου περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Για την έκδοση των ωρολογίων προγραμμάτων δια ζώσης διδασκαλίας, πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στο πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Δημοσίευση: 19-05-2022 15:50 | Προβολές: 213
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2022 (πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσκληση ΠΑ17/2022) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Δημοσίευση: 19-05-2022 15:17 | Προβολές: 463
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 23-05-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Τμήμα Ιστορίας
Mέγεθος: 241.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Πληροφορικής
Mέγεθος: 254.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Mέγεθος: 223.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Mέγεθος: 205.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Τμήμα Τουρισμού
Mέγεθος: 220.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 2021-22
Mέγεθος: 178.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2022: Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων
Δημοσίευση: 18-05-2022 00:35 | Προβολές: 191
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Εκδήλωσης
Mέγεθος: 91.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 19-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας