ΤΤΗΕ: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου»

Social Media
Δημοσίευση: 23-06-2020 13:30 | Προβολές: 1739
Έναρξη: 24-06-2020 |Λήξη: 23-07-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 937.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Το γνωστικό αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με Εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου» συναποτελείται από επιστημονική κατάρτιση και σπουδές στον τομέα του ηχητικού σχεδιασμού, της ηλεκτροακουστικής μουσικής και της τέχνης νέων μέσων με μεθοδολογικές γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες στην Τέχνη Ήχου. To γνωστικό αντικείμενο: «Ηχητικός Σχεδιασμός με Εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου» καλύπτει συνδυαστικά ειδικές ανάγκες σε 2 τομείς του Προγράμματος Σπουδών του ΤΤΗΕ: τον Ηχητικό Σχεδιασμό (Sound Design) και την Τέχνη Ήχου (Sound Art).
Με τον όρο «Ηχητικός Σχεδιασμός» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις καλλιτεχνικές δεξιότητες για το σχεδιασμό και τη σύνθεση ηχητικών δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για την ηχητική επένδυση όλων των μορφών οπτικοακουστικών εφαρμογών όπως ο κινηματογράφος, η διαφήμιση, οι ιστοσελίδες, τα ψηφιακά παιχνίδια, η κινούμενη ψηφιακή αναπαράσταση (animation), καθώς και την ηλεκτροακουστική μουσική.
Με τον όρο «Τέχνη Ήχου» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία έργων τέχνης με κύρια συνιστώσα τον ήχο. Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στον πρόσφατο καθιερωμένο τομέα «Sound Art”, ο οποίος χαρακτηρίζει το σύνολο των έργων τέχνης που χρησιμοποιούν τον ήχο ως κύριο μέσο έκφρασης, αλλά δεν εντάσσονται στον παραδοσιακό χώρο της μουσικής. Το εικαστικό στοιχείο μπορεί να συνυπάρχει, χωρίς να είναι όμως το πρωτεύον στη σύλληψη και το στόχο του έργου.
Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
Α. Διεπιστημονική ερευνητική εξειδίκευση σε θέματα ηχητικού σχεδιασμού και Τέχνης Ήχου από πολιτισμική και καλλιτεχνική σκοπιά.
Β. Επιστημονικές γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες στο αντικείμενο, ώστε να καλύπτονται τόσο οι τεχνολογικές, όσο και οι καλλιτεχνικές διαστάσεις. Επιθυμητή είναι η εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών ηχητικού σχεδιασμού (έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής, ηχητικές εγκαταστάσεις).
Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με Εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου» συναποτελείται από επιστημονική κατάρτιση και σπουδές στον τομέα του ηχητικού σχεδιασμού, της ηλεκτροακουστικής μουσικής και της τέχνης νέων μέσων με μεθοδολογικές γνώσεις και καλλιτεχικές δεξιότητες στην Τέχνη Ήχου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ 806/03-06-2020, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου».
ΑΔΑ: 6ΝΛ746Ψ8ΝΨ-6ΗΦ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16818

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87860-1-3, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 23-06-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 14-06-2021
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr