ΤΤΗΕ: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο αντικείμενο «Αισθητική με έμφαση στην Σημειολογία της Εικόνας»

Social Media
Δημοσίευση: 23-06-2020 13:22 | Προβολές: 1790
Έναρξη: 24-06-2020 |Λήξη: 23-07-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 707.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική με έμφαση στην Σημειολογία της Εικόνας» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Με τον όρο «Αισθητική με έμφαση στην Σημειολογία της Εικόνας» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για τη συνολική διεπιστημονική επισκόπηση της αντίληψης, συνείδησης και συγκίνησης στη σχέση πομπού-δέκτη καθώς και για την αποδόμηση εικονικών μηνυμάτων που εκπέμπονται από οπτικά και οπτικοακουστικά μέσα. Υπό αυτή την έννοια η “αισθητική με έμφαση στη σημειολογία της εικόνας”, ως γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστήμης της Επικοινωνίας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αυξημένη χρήση της οπτικής επικοινωνίας σε νέα μέσα και ειδικά στο Διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά και καλλιτεχνικής έκφρασης.
Δεδομένου ότι κύριος κορμός των σπουδών στις τέχνες του ήχου και της εικόνας είναι η δημιουργία έργων πολυμεσικού περιεχομένου, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς καλύπτει τον τομέα: α) της έρευνας της καθημερινής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη των νέων μέσων, και β) της εξήγησης της επίδρασης του περιβάλλοντος στην κατανόηση των αισθητικών φαινομένων σε ατομικό και μαζικό επίπεδο, η οποία συνιστά εφαρμοσμένη μέθοδο αναζήτησης του καλύτερου προσωπικού δημιουργικού αποτελέσματος από τον καλλιτέχνη των νέων μέσων. Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
Α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο, ώστε να καλύπτονται οι ιδεολογικές, πολιτισμικές, γνωσιολογικές, και ψυχοκοινωνιολογικές διαστάσεις του. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές στην επιστήμη της επικοινωνίας και κυρίως τη μη λεκτική επικοινωνία.
Β) Απαιτείται ερευνητική εξειδίκευση σε θέματα οπτικής κουλτούρας και ανάλυσης εικαστικών και παραστατικών θεμάτων.
Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική με Έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της επικοινωνίας, μεθοδολογικές γνώσεις για την ανάλυση μηνυμάτων εικαστικού και παραστατικού περιεχομένου με κυρίαρχο κριτήριο την αισθητική και ερευνητικό έργο σε θέματα οπτικής κουλτούρας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ 806/03-06-2020, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική με έμφαση στην Σημειολογία της Εικόνας».
ΑΔΑ: ΨΤΙΝ46Ψ8ΝΨ-3Λ5, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP19819

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87860-1-3, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 23-06-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 14-06-2021
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr