Φοιτητική Μέριμνα: Αιτήσεις σίτισης και στέγασης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019
Social Media
Δημοσίευση: 12-09-2018 12:29 | Προβολές: 4227
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 554.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύμφωνα με την από 07/09/2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η προθεσμία ηλεκτρονικών εγγραφών των νεοεισαχθέντων φοιτητών έχει ως ακολούθως:

Ηλεκτρονική Εγγραφή από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας: 
https://eregister.it.minedu.gov.gr

Μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους (τα δικαιολογητικά αυτά εμφανίζονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του κάθε Τμήματος). Για τη αυτόματη μετάβασή σας πατήστε το αντίστοιχο link:

1.Για το Τμήμα Ιστορίας:
https://history.ionio.gr/gr/news/11217/

2.Για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας: 
http://dflti.ionio.gr/el/node/3825

3. Για το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας:
http://tab.ionio.gr/?q=node/2497

4. Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 
https://music.ionio.gr/gr/news/11215/

5.Για το Τμήμα Πληροφορικής: 
http://di.ionio.gr/new-students-2018-2019-instructions/

6. Για το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
https://avarts.ionio.gr/gr/news/11223/

Μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών οι γραμματείες θα αποστείλουν στο email των φοιτητών τους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση ή στέγαση, μέσω της παρακάτω εφαρμογής: 
http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students

Αφού ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του, θα πρέπει να τυπώσει και να αποστείλει στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

· ΑΙΤΗΣΗ (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
· ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (Φορολογικό έτος 2017)
· ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2017)
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ (Εφόσον υπάρχει)
· ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (έτους 2018 - εφόσον υπάρχει)
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.Π.Ε.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)
· ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
· ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ
· ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με courier στην διεύθυνση Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, 2η Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 2661082119 & 2661044385.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία των αιτήσεων με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μόνον έντυπα θα απορριφθούν.

Στην ιστοσελίδα: http://sites.ionio.gr/e-care οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τον κανονισμό στέγασης.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:

Έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή