Γενικές Αρχές

Σπουδές
Βασική αρχή της οργάνωσης των σπουδών στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας αποτελεί η αντιμετώπιση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας ως μιας διαδικασίας που διαρκώς εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται. Έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 εφαρμόζεται ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που υλοποιεί, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς–Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3 (2)).

Παρουσίαση Συστήματος Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS),
Ν. Γ. Κανελλόπουλος
(μορφή αρχείου .pdf)

 


Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών, στο οποίο δίνεται έμφαση στην παροχή γενικών ακαδημαϊκών και ειδικών θεματικών γνώσεων, ορίζονται ως εξής:

α) εφαρμογή του συστήματος ECTS, όπου
• 1 ECTS = 30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητή ανά εβδομάδα:
• ελάχιστος αριθμός ECTS ανά έτος = 60
• ελάχιστος αριθμός ECTS για απόκτηση Πτυχίου 1ου κύκλου = 300
β) γενικές ακαδημαϊκές γνώσεις, που παρέχονται μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων,
γ) δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης, που παρέχονται μέσω μαθημάτων επιλογής,
δ) συνοχή γνώσης, που εξασφαλίζεται μέσω των προαπαιτούμενων μαθημάτων.

Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων, γενικότερα, και ιδιαίτερα η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα έκφρασης.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και συνδυάζει τη μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, και η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.


Μαθησιακοί στόχοι
Σύμφωνα με την ‘Συνθήκη της Bologna’ οι μαθησιακοί στόχοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών έχουν ως εξής:
Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες στον δημιουργικό ή εφαρμοσμένο τομέα της τέχνης, καθοδηγούμενοι από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.