Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες: Οπτικοακουστικές Μορφές Έκφρασης Σύγχρονων Επιστημονικών Θεωριών


Διδάσκων/ουσα: Τραπέρας Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος: THE604
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Ασκήσεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)138Σύντομη Περιγραφή:

Πολλές φορές οι επιστημονικές ανακαλύψεις επηρεάζουν τον τρόπο έκφρασης των καλλιτεχνών αλλά δεν είναι λίγες και οι φορές που η Τέχνη προλέγει και προηγείται της Επιστήμης. Οι Φυσικές Επιστήμες θεμελίωσαν σε λίγα μόλις χρόνια, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, τις σύγχρονες θεωρίες που περιγράφουν τον κόσμο μας, όπως η Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία του Maxwell, η ανακάλυψη των ακτινών Χ από τον Röntgen, η ανακάλυψη της ραδιενέργειας από τον Becquerel και το ζεύγος Curie, οι Θεωρίες της Σχετικότητας από τον Einstein, οι Θεωρίες Υπερχώρων από τον Riemann και τον Hinton,  διάφορες Κοσμολογικές Θεωρίες, η Θεωρία της Εξέλιξης των Ειδών του Darwin, η Κβαντική Θεωρία που ξεκίνησε από τον Planck και τον Bohr μέχρι τον Schrödinger, η ανακάλυψη της δομής του ατόμου από τον Rutherford που οδήγησε στο Καθιερωμένο Πρότυπο και άλλες. Στα τέλη του 20ου αιώνα προστέθηκε η Θεωρία του Χάους με τα γνωστά fractals, η ανακάλυψη του DNA και η αποκωδικοποίησή του, οι Νευροεπιστήμες που προσπαθούν να εξηγήσουν την λειτουργία του εγκεφάλου και οι Θεωρίες των Χορδών, που ενώ δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί, περιγράφονται τόσο αρμονικά με την επιστήμη των Μαθηματικών που είναι σχεδόν απίθανο να μην ισχύουν. Ήταν ουσιαστικά μια ώθηση στη Γνώση της Φύσης που οδήγησε σε όλα τα επιτεύγματα που χαρακτήρισαν τον 20ο αιώνα ως «αιώνα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας». Ο σύγχρονος επιστήμονας λειτουργεί με τη φαντασία και την ελευθερία που χαρακτηρίζει την Τέχνη για να μπορέσει να προεκτείνει το όριο μεταξύ γνωστού και αγνώστου, μεταξύ Φυσικής και Μεταφυσικής.  Οι καλλιτέχνες του 20ο και 21ο αιώνα δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφοροι στο φαινόμενο και «αφουγκράστηκαν» όλες αυτές τις πληροφορίες. Πολλά είναι τα καλλιτεχνικά κινήματα που ενσωμάτωσαν τις επιστημονικές ανακαλύψεις για να λειτουργήσουν ως έμπνευση,  ως μέσο έκφρασης αλλά πολλές φορές και ως πρόβλεψη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ιμπρεσιονισμός, ο Μετα-ιμπρεσιονισμός, ο Φωβισμός, ο Φουτουρισμός, ο Κυβισμός, η X-ray art, η Op art, η Bioart και άλλα. Πολλοί οι καλλιτέχνες συνεργάζονται με επιστήμονες για να τους εξηγούν τις νέες θεωρίες  ώστε να τις ενσωματώσουν στα έργα τους, όπως για παράδειγμα ο Salvador Dali συμβουλευόταν για τους πίνακές του τον μαθηματικό Tomas Banchoff και o Stanley Kubrick για την ταινία του «2001 A Space Odyssey» συμβουλεύτηκε τον φυσικό Arthur Clark. Όλες οι σύγχρονες ταινίες επιστημονικής φαντασίας έχουν μια ομάδα επιστημόνων για να υποστηρίζει τους οπτικοακουστικούς καλλιτέχνες και τους σεναριογράφους στο έργο τους.

Στο μάθημα παρουσιάζονται στους φοιτητές, με προσιτό τρόπο και χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις, οι βασικές αρχές των επιστημονικών θεωριών του 20ου και του 21ου αιώνα στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, οι τάσεις στην Τέχνη που επηρεάστηκαν από επιστημονικές ανακαλύψεις, διάσημοι καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την Επιστήμη καθώς και δράσεις από οργανισμούς (CERN), μουσεία και πανεπιστήμια που αφορούν τη συμπόρευση της Τέχνης με την Επιστήμη.  Οι φοιτητές καλούνται να εκφραστούνε καλλιτεχνικά και να τεκμηριώσουν την επιστημονική βάση του έργου τους με αναφορές σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία και άρθρα. 


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • γνωρίζουν την παράλληλη εξέλιξη της σύγχρονης Επιστήμης και Τέχνης
  • κατανοούν τις βασικές αρχές των σύγχρονων επιστημονικών θεωριών
  • δημιουργούν καλλιτεχνικό έργο που να θεμελιώνεται από σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
  • εφαρμόζουν την οπτικοακουστική καλλιτεχνική δημιουργία ως μέσο διεύρυνσης της αντίληψης γεγονότων πέρα από τα αισθητηριακά ερεθίσματα
  • αναπτύξουν τις εξής ικανότητες:
  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία
  3. Σχεδιασμός και πραγμάτωση σύγχρονων έργων Τέχνης
  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο (Syllabus):

Οι διδακτικές ώρες αναλύονται ως εξής:

2 ώρες θεωρία

2 ώρες υποχρεωτικά εργαστήρια.

1η Εβδομάδα

Οι Φυσικές Επιστήμες και  η Επιστημονική Μέθοδος. Διαχωρισμός των Epistemic και Scientific. – Τα όρια Φυσικής και Μεταφυσικής – Ο ρόλος της Τέχνης στην εξέλιξη της Επιστήμης και της Επιστήμης στην εξέλιξη της Τέχνης .

2η Εβδομάδα

Νευροεπιστήμες και Οπτική αντίληψη – Σχολή Gestalt – Neuroesthetics – Αντίληψη της εικόνας, της κίνησης και του  χρώματος από τα αισθητήρια ερεθίσματα ως την επεξεργασία στον εγκέφαλο. Επίδραση στα κινήματα του Ιμπρεσιονισμού, Μετα- ιμπρεσιονισμού και Φωβισμού. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

3η Εβδομάδα

Το οπτική ερέθισμα η γνωστική αντίληψη και η πραγματικότητα –  Η επίδραση στο κίνημα της Οπτικής Τέχνης (Οp art) – Η τέχνη του αόρατου (Χ-ray art, ηλεκτρομαγνητισμός και Τέχνη). Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

4η Εβδομάδα

Θεωρία Χάους: Η αδυναμία της πρόβλεψης των φαινομένων που περιγράφονται από μη γραμμικά συστήματα – Μορφοκλασματικά (Fractals) –  Επίδραση στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό – Τέχνη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer art). Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

5η Εβδομάδα

Τα δομικά συστατικά της ύλης και η μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις I – Το Καθιερωμένο Πρότυπο και τα στοιχειώδη σωμάτια. H Τέχνη στο ερευνητικό κέντρο CERN. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

6η Εβδομάδα

Τα δομικά συστατικά της ύλης και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις II – Θεωρίες Χορδών: Η μουσική του Σύμπαντος στις 11 διαστάσεις. Κοσμολογικά πρότυπα: η αναζήτηση της Θεωρίας των Πάντων. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

7η Εβδομάδα

Η επίδραση του Einstein στην Τέχνη: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας – Χωρόχρονος – Αιθέρας – Η επίδραση στην Ανεικονική Ζωγραφική (Ρωσική Πρωτοπορία). Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

8η Εβδομάδα

Η επίδραση του Einstein στην Τέχνη: Γενική Θεωρία Σχετικότητας – Βαρύτητα – Η καμπύλωση του χωροχρόνου. Η επίδραση στη Μοντέρνα Τέχνη (Κινηματογράφος). Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

9η Εβδομάδα

Η Κβαντομηχανική και η εικόνα του μικρόκοσμου: Δυισμός της φύσης και οι αρχές αβεβαιότητας θέσης - κίνησης, χρόνου - ενέργειας.  Η επίδραση στη Μοντέρνα Τέχνη. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

10η Εβδομάδα

Οι ανώτερες χωρικές διαστάσεις Ι – Η αναζήτηση της τέταρτης χωρικής διάστασης από τον Πλάτωνα έως το Γαλλικό Κυβισμό. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

11η Εβδομάδα

Οι ανώτερες χωρικές διαστάσεις  ΙΙ – Επιστημονικές θεωρίες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις από τον Marcel Duchamp και τον Dali μέχρι σήμερα. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

12η Εβδομάδα

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών– Η αποκωδικοποίηση και η επέμβαση στο DNA– Κλωνοποίηση. Η επίδραση στη Bioart και Cyberart. Προτάσεις, σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία των φοιτητών πάνω στο θέμα.

13η Εβδομάδα

Παρουσίαση τελικών εργασιών των φοιτητών – Επιστημονική θεμελίωση των καλλιτεχνικών έργων και αιτιολογημένη αυτό-αξιολόγηση τους - Σχολιασμός, συζήτηση.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Arnheim, R. (2005) (μετ. Ποταμιανός, Ι.) Τέχνη και Οπτική Αντίληψη: Η Ψυχολογία της Δημιουργικής Όρασης, 3η εκδ.. Αθήνα: Θεμέλιο.

 

Foster, H., Rosalind, K., Bois, Y. A.and Buchloh B.H.D. (2007) (μετ. Τσολακίδου, Ι.) Η Τέχνη από το 1900, Αθήνα: Επίκεντρο.

 

Γέμτου, Ε. (2018) Τέχνη και Επιστήμη: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη μέσα από την Επίδραση της Επιστήμης, Αθήνα: Επίκεντρο.

 

Green, B. (2004) (μετ. Τσιαντούλας, Α.) Το κομψό σύμπαν: Υπερχορδές, κρυμμένες διαστάσεις και το αίτημα για μια τελική θεωρία, Αθήνα: Ωκεανίδα.

 

Kandel, E., Schwartz, J. and Jessell, T. (2018) (μετ. Καζλαρης, Χ, Καραμανλίδης, Α και Παπαδόπουλος, Γ.) Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 

Postle, B. R. (2015) Essentials of Cognitive Neuroscience. West Sussex, Malden MA, Oxford: John Wiley & Sons, Ltd.

 

Στάγκος, Ν. (2003) Έννοιες της Μοντέρνας Τέχνης. Από τον Φωβισμό στον Μεταμοντερνισμό. Αθήνα: ΜΙΕΤ.

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

(σε όλους τους συνδέσμους έγινε τελευταία πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 2020)

 

Φορείς σχετικοί με «Επιστήμη και Τέχνη»

 

Art Center Nabi, South Korea 

www.nabi.or.kr/en/

 

Arts at CERN (Geneva) 

www.arts.cern

 

Chronus Art Center (CAC), Shanghai 

www.chronusartcenter.org

 

e-flux (New York) 

www.e-flux.com

 

HeK (House of Electronic Arts Basel)  

www.hek.ch

 

iMAL (Brussels)  

www.imal.org

 

LABORATORIA Art & Science Foundation (Moscow)

www.newlaboratoria.ru

 

MU Hybrid Art House (Eindhoven)  

www.mu.nl

 

Rhizome

www.rhizome.org

 

SETI AIR/SETI Institute (Mountain View)

https://www.seti.org/artist-in-residence

 

University of the Arts London

https://www.arts.ac.uk/subjects/fine-art/postgraduate/ma-art-and-science-csm

 

V2_, Lab for the Unstable Media (Rotterdam) 

www.v2.nl

 

 

 

 

Επιστημονικά Περιοδικά

 

Focus

http://sciencefocus.com/

 

Leonardo/ISAST  

www.leonardo.info

 

National Geographic

http://www.nationalgeographic.com/

 

New Scientist

http://www.newscientist.com/

 

Science

http://www.sciencemag.org/

 

Science Daily

http://www.sciencedaily.com/

 

Science Illustrated

http://www.scienceillustrated.com/

 

Science Illustrated – Gr

http://www.scienceillustrated.gr/

 

Science News

http://www.sciencenews.org/

 

Scientific American

http://www.scientificamerican.com/

 

Το Βήμα – Science

http://www.tovima.gr/science/

 

 

Επιστημονικές Ενώσεις – Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

http://www.eef.gr/

 

American Association for the Advancement of Science

http://www.aaas.org/

 

American Institute of Physics

http://www.aip.org/

 

CERN – European Organisation for Nuclear Research

http://public.web.cern.ch/public/

 

Discover the cosmos

http://discoverthecosmos.eu/

 

Exploratorium

http://www.exploratorium.edu/

 

Fear of Physics

http://www.fearofphysics.com/

 

NASA

http://www.nasa.gov/home/index.html

 

National Science Teachers Association (USA)

http://www.nsta.org/

 

NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory

 http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php

 

Physclips

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/

 

Physics 2000

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

 

Physics 4u

http://www.physics4u.gr/blog/ 

 

Physics Education Technology

http://phet.colorado.edu/

 

Schoolphysics

http://www.schoolphysics.co.uk/

 

Science on Stage

http://www.science-on-stage.eu

 

The Physics Teacher Online

 http://ojps.aip.org/tpt

 

The Science Page

http://sciencepage.org/

 

Εκπαίδευση Ψηφιακό Σχολείο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/

 

Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/EDIFEWEB/index.htm

 

Ένωση Κυπρίων Φυσικών

http://www.ekf.org.cy 

 

Η Φυσική και οι Φυσικοί

http://users.sch.gr/kassetas/

 

Η Φυσική στο προσκήνιο

http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece/

 

Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης

http://hep.physics.uoc.gr/outreach.shtml

 

Μικρόκοσμος

http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/MICROCOSM/microcosm.html

 

Προσομοιώσεις Φυσικής με Flash

http://ek.based.gr/nt/harrison/harrison.htm

 

Στοιχειώδη Σωματίδια – Ομάδα Εκλαΐκευσης

http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/

 


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας είναι η μαθητοκεντρική - εποικοδομητική διδακτική με την ενεργό εμπλοκή των φοιτητών με την ομαδο-συνεργατική μέθοδο (με σεβασμό στη διαφορετικότητα του ατόμου και στο δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες) και με βάση την προϋπάρχουσα γνώση τους (και πιθανώς εναλλακτικών αντιλήψεων που προκύπτουν μέσα από το διάλογο) για την οικοδόμηση της νέας γνώσης.  Αποτέλεσμα είναι η διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, η διαθεματική διδακτική προσέγγιση, η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και η μεταγνώση. Για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας γίνεται χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, η χρήση προσομοιώσεων καθώς και η χρήση φύλλων εργασίας.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι φοιτητές αξιολογούνται/βαθμολογούνται με βάση τις δραστηριότητες (προτάσεις-σχεδιασμός και εικαστική δημιουργία) που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στα  υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα (30% της τελικής βαθμολογίας)  και την ατομική ή ομαδική εργασία (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας) που καταθέτουν στο τέλος του εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας). Η εργασία αυτή αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου που συνδέεται ως έμπνευση, χρήση μέσου ή ως και πρόβλεψη με μια επιστημονική θεωρία ή πράξη.   

Οι εργασίες θα βαθμολογούνται με κριτήριο την συνάφεια με την επιστημονική θεωρία ή πράξη, την πρωτοτυπία που την χαρακτηρίζει, την αρτιότητα του καλλιτεχνικού έργου αλλά και από την τεκμηρίωσή της επιστημονικής βάσης του έργου με αναφορές σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία και άρθρα.

Ενημέρωση: 19-09-2022

Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 27-09-2022
Πρόγραμμα Εξετάσεων 01/09/2022 - 30/09/2022 [έκδοση 3.3]
Έναρξη: 01-09-2022 |Λήξη: 30-09-2022
[Σε Εξέλιξη]
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας