Εικαστική Επένδυση Ήχου


Διδάσκων/ουσα: Τσιρίδου Τάνια
Κωδικός Μαθήματος: AVA744
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Εργαστηριακές Διαλέξεις26
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας56
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

gr  pdf.png  Εικαστική Επένδυση Ήχου
Mέγεθος: 202.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Ερευνάται η σχέση ανάμεσα στα ηχητικά και στα οπτικά ερεθίσματα στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής πράξης και συσχετίζονται οι ηχητικές με τις οπτικές φόρμες και δομές στη δημιουργία και πρόσληψη ενός οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου. Παρακολουθείται η διαχρονική αλληλεπίδραση της τέχνης του ήχου και της μουσικής με τις εικαστικές τέχνες μέσω παραδειγμάτων καλλιτεχνικών κινημάτων και έργων. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται παραδείγματα από τη ζωγραφική ως στατική σύνθεση και την τέχνη της κινούμενης εικόνας ξεκινώντας από τα πρώτα πειραματικά φιλμ μέχρι την κινούμενη εικόνα δημιουργημένη στον υπολογιστή. Διερευνώνται οι δυνατότητες συναισθητικής εμπειρίας και διάδρασης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και παρουσιάζονται έργα βασισμένα σε αλγοριθμικές γεννήτριες γραφικών και διαδραστικές εφαρμογές βασισμένες σε κώδικα. Μέσω πρακτικών ασκήσεων επιδιώκεται η ενθάρρυνση και η ενίσχυση του ατομικού ύφους γραφής των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών του πραγματικού ή του εικονικού χώρου.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η  αποσαφήνιση  κεντρικών εννοιών σχετικά με τη σύζευξη ήχου και εικόνας και η ανάπτυξη της ικανότητας της αναγνώρισης και της μεταφοράς των αφηρημένων ηχητικών γεγονότων και συνθέσεων στην οπτική γλώσσα και σε οπτικές παραστάσεις. Τέλος στόχος είναι, μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, η απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικών δημιουργίας κινούμενης εικόνας και γραφικών και η ενίσχυση του ατομικού ύφους γραφής των φοιτητών στη δημιουργία οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. 

 


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Εισαγωγικές έννοιες, σύνδεση του περιεχομένου με περιεχόμενα άλλων μαθημάτων του τμήματος και συνοπτική παρουσίαση των θεματικών και των στόχων του μαθήματος. Συνοπτική παρουσίαση εργασιών.Εργαστήριο: Εισαγωγική παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας και γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

2η Εβδομάδα

Η γλώσσα της μουσικής και η οπτική γλώσσα: Οπτική Μουσική και  χρωματική μουσική, (Visual Music, Color Music ). Τα χρωματικά όργανα και η αντιστοιχία χρωματικής κλίμακας - οκτάβας: Ιστορική αναδρομή. Γραμμή, Ρυθμός, Επανάληψη, Ποικιλία, Μοτίβο, Ενότητα. Εργαστήριο: Επένδυση με στατική εικόνα ηχητικού αποσπάσματος, σε λογισμικό συρραφής κινούμενης εικόνας. (1ο μέρος)

3η Εβδομάδα

Η συναισθησία ως νευρολογική πάθηση. Συναισθητικοί καλλιτέχνες. Η μουσική φόρμα και η αρχιτεκτονική φόρμα.  Ο Κινηματογράφος ως συμφωνία του φωτός. Εργαστήριο: Επένδυση με στατική εικόνα ηχητικού αποσπάσματος σε λογισμικό συρραφής κινούμενης εικόνας. (2ο μέρος)

4η Εβδομάδα

Η αφαίρεση στη ζωγραφική και η κίνηση στη σύνθεση της στατικής εικόνας / ζωγραφικής: παρουσίαση κινημάτων και καλλιτεχνών (Paul Klee, φουτουρισμός, ντάντα, W. Kandisnky, Leger κ.α.). Εργαστήριο: Παρουσίαση συστημάτων μετατροπής ήχου σε εικόνα σε ζωντανή ροή: έρευνα και δοκιμές στο εργαστήριο (μέρος 1ο)


5η Εβδομάδα

Τα πρώτα αφηρημένα φιλμ και ο αφηρημένος κινηματογράφος.  Παρουσίαση έργων και συζήτηση (Viking Eggeling, Walter Ruttmann, Oscar Fishinger, Hans Richter κ.α.).  Το stop motion. Εργαστήριο:Tεχνική stop motion (1o μέρος).


6η Εβδομάδα

Το μουσικό βιντεοκλίπ και η αισθητική της ποπ κουλτούρας. Μία Τυπολογία του βιντεοκλίπ. Η σχέση του αφηγηματικού βιντεοκλίπ με τον  κινηματογράφο: παραδείγματα σκηνών συγχρονισμού των μουσικών κωδίκων ( μελωδία, ρυθμός, αρμονία, υφή, φόρμα) με φιλμικών κωδίκων (γραφιστικές  διαστάσεις των πλάνων, ομιλίες, κίνηση πλάνου κ.α.). Εργαστήριο: Tεχνική stop motion (2o μέρος).


7η Εβδομάδα

Αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία. Το ψηφίο ως  ο κοινός παρονομαστής στη δημιουργία πολυαισθητηριακής αναπαράστασης και οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραμετροποίηση, μετατροπή και πολυμεσική αναπαράσταση δεδομένων. Εργαστήριο: Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes και η σύνδεση με οπτικές μεταβολές με χρήση λογισμικού (1o μέρος)


8η Εβδομάδα

Το διαδίκτυο ως πλατφόρμα προβολής και διάδρασης. Το διαδραστικό βιντεοκλίπ. Εργαστήριο: Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes και η σύνδεση με οπτικές μεταβολές με χρήση λογισμικού (2o μέρος)


9η Εβδομάδα

Οπτικοποίηση ήχου με κινούμενα γραφικά στον υπολογιστή. Εργαστήριο: Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes και η σύνδεση με οπτικές μεταβολές με χρήση λογισμικού (2o μέρος)


10η Εβδομάδα

Νέες μορφές οπτικοακουστικών περιβαλλόντων στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων και των περφόρμανς. Τα ρευστά όρια ανάμεσα στο παιχνίδι, το υπερθέαμα και την τέχνη. Εργαστήριο: Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes και η σύνδεση με οπτικές μεταβολές με χρήση λογισμικού (3o μέρος)
11η Εβδομάδα

Συγχρονισμένες πολλαπλές προβολές, τρισδιάστατες χαρτογραφικές προβολές, video performance σε ζωντανή ροή. Εργαστήριο: Γλώσσες προγραμματισμού στην οπτικοποίηση ήχου (μέρος 1ο)


12η Εβδομάδα

 Ψηφιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις ήχου εικόνας: παραδείγματα έργων και καλλιτεχνών.Γλώσσες προγραμματισμού στην οπτικοποίηση ήχου (μέρος 2ο)


13η Εβδομάδα

Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών και συζήτηση.

Ανακεφαλαίωση των σημαντικών σημείων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και εξαγωγή συμπερασμάτων. 


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Synaesthesia and the Αncient  Senses. Edited by Shane Butler and Alex   Purves 
  • The Hidden Sense. Synesthesia in Art and Science. Visual Music. Cretien van Campen. Leonardo Roger F. Malina, Executive Editor Sean Cubitt, Editor-in-Chief 
  • The aesthetic Theories of Kandinsky and their Relatioship to the origin of non-objective Painting. Peter Selz
  • Παιδαγωγικό Σημειωματάριο, Π. Κλεε (1925).
  • Color, Form, and Motion. Dimensions of a Musical Art of Light, FRED COLLOPY
  • An Introduction to Processing and Music Visualization, Christopher Pramerdorfer∗ Vienna University of Technology 
  • MUTUAL RELATION BETWEEN MUSIC AND ARCHITECTURE IN DESIGN, Khaled Mohamed DewidarI, Amr Farouk El- GoharyII, Maged Nabeel AlyIII, Hebatallah Aly Salama.IV
  • Interactive Dynamic Abstraction, Scott Sona Snibbe, Golan Levin
  • Μικρό δοκίμιο για το βιντεοκλίπ, Μάνος Περάκης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρουσίαση  έργων στο πλαίσιο των διαλέξεων, διάθεση κειμένων και πολυμεσικού υλικού μέσω e-class, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εργασία - δημιουργία δύο πρωτότυπων έργων εικαστικής επένδυσης ήχου (70% του συνολικού βαθμού), υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση (30% του συνολικού βαθμού).

Ενημέρωση: 07-10-2021

Επιστροφή
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας