Αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδάσκοντα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
Έκδοση 1, 12/01/2015 - v1.0, Τελευταία ενημέρωση 12/01/2015 (.pdf -256K)


Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνονται χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Επιτροπή ΟΜΕΑ, την Επιτροπή Προγράμματος, αλλά και τους διδάσκοντες του Τμήματος για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας και για τον καλύτερο σχεδιασμό και ανάπτυξη μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια στο τέλος του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος από την επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος, αλλά και στη διαδικασία εξέλιξης των ΔΕΠ, όπως προβλέπει ο αντίστοιχος Νόμος.

Διαδικασία Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Η Γραμματεία με τη βοήθεια της Επιτροπής ΟΜΕΑ συντονίζει τη διαδικασία. Η Γραμματεία φροντίζει ώστε να υπάρχει ένας φάκελος ανά μάθημα, με τον κωδικό του μαθήματος αποτυπωμένο στο φάκελο, που εμπεριέχει αριθμό από φόρμες ερωτηματολογίου ίσο με τον αριθμό των φοιτητών που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και μία λίστα αυτών των φοιτητών που εμφανίζει το Ονοματεπώνυμο τους και τον αντίστοιχο ΑΜ.

Ο διδάσκων παίρνει από τη Γραμματεία (ή όπου όπου αλλού οριστεί) τον φάκελο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μάθημα και διανέμει στους φοιτητές τις φόρμες που εμπεριέχονται στο φάκελο στην αρχή του μαθήματος.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

Μετά τη συμπλήρωση (υπολογίζουμε 15-30 λεπτά) συλλέγονται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από φοιτητή(ές), που επιλέγεται(ονται) για το σκοπό αυτό από τους παρόντες στην αίθουσα (άτυπη κλήρωση με βάση τον ΑΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί: πχ, ζητούμε από ένα φοιτητή να ανοίξει μια σελίδα σε ένα βιβλίο και επιλέγουμε τον φοιτητή που έχει ως ΑΜ τον πιο κοντινό αριθμό με αυτόν της σελίδας).
Οι φόρμες μετριούνται και τοποθετούνται στο φάκελο, ο φάκελος κλείνει με αυτοκόλλητη ταινία και ο διδάσκων υπογράφει πάνω στην υπάρχουσα σφραγίδα της Γραμματείας συμπληρώνοντας τον αριθμό των συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων καθώς και την ημερομηνία και ώρα.
Τον φάκελο τον παίρνει ο επιλεγμένος(οι) φοιτητής(ες) και τον καταθέτει(ουν) στη Γραμματεία υπογράφοντας στη φόρμα παράδοσης φακέλου ερωτηματολογίων αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας που κρατείται στη Γραμματεία.

Η Γραμματεία παραδίδει τους φακέλους στην Επιτροπή ΟΜΕΑ για στατιστική ανάλυση. Η Επιτροπή ΟΜΕΑ εκδίδει τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση και τα παραδίδει στην Γραμματεία.

Η Γραμματεία στέλνει στους διδάσκοντες ΜΟΝΟ τα στατιστικά δεδομένα που τους αφορούν.

Ενημέρωση: 23-01-2017
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας