Πειθαρχικά Θέματα και Λογοκλοπή

Απόφαση ΓΣ/ΓΣΕΣ για τη λογοκλοπή (16/06/2015)

Η λογοκλοπή ως παράπτωμα
Η λογοκλοπή στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και οδηγεί σε πειθαρχικές ποινές που εξαρτώνται από την βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό υπαιτιότητας.

Διαπίστωση εκούσιας λογοκλοπής
Εάν κατά την εκπόνηση οποιασδήποτε μορφής γραπτής εργασίας (όπως π.χ. εργαστηριακή άσκηση, ενδιάμεση ή απαλλακτική εργασία σε κάποιο μάθημα, ατομική εργασία, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή, κτλ.) διαπιστωθεί εκούσια λογοκλοπή, o αρμόδιος διδάσκων / επόπτης αναφέρει το παράπτωμα (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού καθώς και των στοιχείων που το τεκμηριώνουν) στην αρμόδια Επιτροπή του Τμήματος (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για τις προπτυχιακές σπουδές, ή την Συντονιστική επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών / Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών). Στη συνέχεια, η Επιτροπή εισηγείται κατά περίπτωση στη Γενική Συνέλευση ή την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σχετικά με την αρμόζουσα πειθαρχική ποινή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Εφαρμοζόμενες ποινές
Αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, η Γενική Συνέλευση (ή η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κατά περίπτωση) αποφασίζει περί της παραπομπής του θέματος στα αρμόδια κατά το Νόμο πειθαρχικά όργανα του Πανεπιστημίου, με το ερώτημα της προσωρινής αποβολής του φοιτητή/της φοιτήτριας, για διάστημα ανάλογο με τη βαρύτητα του παραπτώματος, ή με το αίτημα της διαρκούς αποβολής σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση (πέραν της πρώτης) παραβίασης των κανόνων περί λογοκλοπής.
Σε κάθε περίπτωση, η οποιασδήποτε μορφής εργασία στην οποία διαπιστώνεται οποιασδήποτε μορφής λογοκλοπής μηδενίζεται, ο δε φοιτητής/η φοιτήτρια χάνει το δικαίωμα να καταθέσει την εργασία του/της και εφόσον αυτό υφίσταται (π.χ. για τις περιπτώσεις ατομικών/πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών) υποχρεούται να εκπονήσει νέα εργασία με διαφορετικό θέμα.
Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, η επίσημη κατάθεση τελικής εργασίας που αποτελεί προϊόν λογοκλοπής μπορεί να οδηγήσει, με βάση τη σχετική εισήγηση Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, στη διαγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

Αποτροπή εκούσιας λογοκλοπής
Οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, ενημερώνονται εγγράφως για το θέμα της λογοκλοπής και των επιπτώσεών του κατά την εγγραφή τους, μέσω της παρούσας απόφασης. Παράλληλα, η κατάθεση οποιασδήποτε μορφής εργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών στο Τμήμα, συνοδεύεται απαραιτήτως από την ακόλουθη γραπτή δήλωση του φοιτητή/τριας, η οποία επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο πριν από τη σελίδα περιεχομένων της εργασίας. Ειδικά για τις περιπτώσεις Ατομικών και Πτυχιακών Εργασιών, Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών διατριβών, η εν λόγω δήλωση κατατίθεται ξεχωριστά από το κείμενο σε τυποποιημένη φόρμα - υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.1599/1986.

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/τριας
Δηλώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Ακόμα δηλώνω ότι αυτή η γραπτή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ειδικά για το συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών και ότι θα αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν μου ανήκει.


Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011  άρθρο 5, παράγραφος ιε, του Ν. 2083/90 άρθρο 5, παράγραφος στ, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 ΥΑ/13035/30-5-2002, που έχει ως εξής:

Η Παράβαση των διατάξεων των νόμων ή του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου, η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου και κάθε συμπεριφορά αντίθετη με τον οφειλόμενο σεβασμό προς τις αρχές του Πανεπιστημίου, καθώς και η συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ιδρύματος και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως η αντιγραφή κατά τις εξετάσεις, ή τις πάσης φύσεως γραπτές εργασίες, αποτελούν πειθαρχικό αδίκημα. Η πειθαρχική ευθύνη είναι διακριτή από τυχόν ποινική ευθύνη που απορρέει από την τέλεση ποινικού αδικήματος του Πανεπιστημίου και εφόσον η πράξη σχετίζεται με τις λειτουργίες του.

Πειθαρχικές ποινές είναι:

α) η επίπληξη,

β) η αποβολή από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια του μαθήματος για παράπτωμα κατά την ώρα της διδασκαλίας,

γ) η γραπτή επίπληξη,

δ) η έγγραφη προειδοποίηση προσωρινής ή διαρκούς αποβολής,

ε) η αποβολή από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες,

στ) η αποβολή για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, και

ζ) η διαρκής αποβολή.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και το βαθμό υπαιτιότητας.

Την πειθαρχική ποινή της επίπληξης και της αποβολής από μάθημα δικαιούνται να επιβάλουν οι διδάσκοντες. Οι πειθαρχικές ποινές της γραπτής επίπληξης και της γραπτής προειδοποίησης επιβάλλονται από τον πρύτανη, ενώ όλες οι υπόλοιπες από τη Σύγκλητο, η οποία λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ενημέρωση: 23-01-2017
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 18-05-2024
ΤΔΔΣ: 1η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025
Έναρξη: 30-04-2024 |Λήξη: 21-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Ανακοίνωση
Mέγεθος: 135.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας