ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: THE803
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 8
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA334

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό13
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125Σύντομη Περιγραφή:

Διερευνάται και ενισχύεται η σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Αναλύεται η ενσωμάτωση των δημιουργικών και αναδυόμενων τεχνολογιών στη Διδακτική της Τέχνης και ορίζονται οι πρακτικές, τα θέματα, και οι δυνατότητές της. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη διδασκαλία της δημιουργίας ψηφιακής τέχνης και τις μεθόδους της, καθώς και στη διαχείριση των δημιουργικών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης του σχολείου (Π/θμια και Δ/θμια). Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική εμπειρία των φοιτητών με την ενσωμάτωση των δημιουργικών τεχνολογιών στο πρόγραμμα σπουδών και τη δημιουργία εκφραστικής ψηφιακής τέχνης και άλλων οπτικοακουστικών και εύστοχων ψηφιακών εργαλείων και υλικών για την χρήση τους στην τάξη. Οι φοιτητές καλούνται να δουλέψουν με καινοτόμο τρόπο, με δημιουργικά υλικά και ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα και να τα συνδυάσουν με διεπιστημονικές, συνεργατικές, και παιχνιδιώδεις παιδαγωγικές μεθόδους. Παραδείγματα αυτών των τεχνολογιών περιλαμβάνουν τα ψηφιακά εργαλεία κατασκευής, όπως η 3D εκτύπωση, μηχανές χάραξης λέιζερ, έξυπνα υλικά όπως τα e-Textiles, η ρομποτική και τα διαδραστικά συστήματα και περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως τα: Scratch, Processing, MAX/MSP. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η εξερεύνηση των υβριδικών ψηφιακών μεθόδων, όπως η οπτικοποίηση δεδομένων, η επαυξημένη πραγματικότητα, το video projection mapping και η διανομή των πληροφοριών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή υλοποιείται σε κοινότητες του Web 2.0 όπως το Facebook, το Twitter και το Flickr. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των νέων και αναδυόμενων ψηφιακών εργαλείων και υλικών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα πιο γνωστά εργαστηριακά υλικά όπως ο πηλός, το χρώμα, και χαρτόνι.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • να μπορούν να συγκεντρώνονται στα βασικά χαρακτηριστικά του “μέσου”, να εντοπίζουν συσχετισμούς, να επιδεικνύουν αιτιακές συνέπειες, χωρίς τα νοήματα να υποβιβάζονται σε γλωσσικά παιχνίδια και να χάνεται η συλλογική σημασία
  • ν’ αναλύουν, να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, να βοηθούν τους μαθητές τους στη συλλογή πληροφοριών χωρίς να υπάρχει συσσώρευση και αχρήστευση πληροφορίας
  • να σχεδιάζουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών εργαλείων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων της Τέχνης ώστε να ικανοποιούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή
  • να προτείνουν αιτιολογημένες διδακτικές πρακτικές και χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών
  • να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο της Τέχνης και της Τεχνολογίας

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Διδασκαλία μαθημάτων Τέχνης, προκλήσεις του παγκόσμιου και της νέας τεχνολογίας. Νέα μέσα και εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας, διαρκής κατάσταση διασύνδεσης, πολυπολιτισμική πραγματικότητα του Κυβερνοχώρου και της παγκοσμιοποιίησης, της εικονικής πραγματικότητας και του σύγχρονου Πολιτισμού

2η Εβδομάδα

Nέα μέσα και συνδυασμός γλωσσών, διάλυση των ειδολογικών συνόρων- Στρατηγικές μάθησης, ανά περίπτωση μέθοδοι (κριτική διδασκαλία, διερευνητική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση, κοινωνικογνωστική θεωρία)

3η Εβδομάδα

Τρόποι έκφρασης, γλώσσα ως κώδικας (κοινωνικές πρακτικές) και ως χώρος πληροφορίας, διαχείριση της προσοχής: οπτική έννοια της γνωστικής διαδικασίας, ποιητική της πλοήγησης, σαγήνη εικόνων, γραπτός λόγος, προφορικός λόγος, ακουστικές ικανότητες, ηχοτοπία, προσανατολισμός ή μη μέσα στο χώρο, ενδεχομενικότητα των αισθητικών αξιών

4η Εβδομάδα

Έννοια δικτύου και αέναη διαδικασία μετάβασης: Χρήση κριτηρίων συνάφειας, σχέσης, αιτίας, αποτελέσματος στην ομογενοποιητική λογική των δικτυακών κοινοτήτων. Ανάλυση μορφολογικών χαρακτηριστικών (από το λόγο στην εικόνα, αντικείμενο, κάθετα, οριζόντια, ομορφιά, συμμετρία, νόμος των ρυθμών, πληθωρικότητα, χρήση χρώματος, μεγέθη σχημάτων και χρωμάτων, χρόνος, χώρος)

5η Εβδομάδα

Ψηφιακή Τέχνη - Διαδικτυακή τέχνη (Internet art) με άπειρες δυνατότητες και πολιτιστικό πεδίο αντίστασης (ανάπυξη σχεδίων δράσης στο σχολείο)

6η Εβδομάδα

Νέοι ρόλοι των καλλιτεχνών (από το έργο στην εμπειρία) - πλουραλιστικό και πολυφωνικό πρόσωπο του καλλιτέχνη - Διαδικτυακός καλλιτεχνικός ακτιβισμός - κοινωνικές, πολιτισμικές, εκπαιδευτικές διαστάσεις

7η Εβδομάδα

Δημουργικότητα (στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, ικανότητες του δημιουργικού ατόμου) - ψηφιακά εργαλεία κατασκευής

8η Εβδομάδα

Ψηφιακή υλικότητα - Νέα θέματα για εκπαιδευτικά προγράμματα. Χρήση των ψηφιακών εργαλείων και υλικών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα εργαστηριακά υλικά όπως ο πηλός, το χρώμα, και χαρτόνι

9η Εβδομάδα

Καλλιτεχνική δημιουργία - χρήση οπτικών και ακουσιτκών μέσων, διαδραστικά συστήματα και περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως τα: Scratch, Processing, MAX/MSP

10η Εβδομάδα

Ψηφιακή αφήγηση - Διαδραστική αφήγηση - Ψευδαίσθηση, αφήγηση και διαδραστικότητα

11η Εβδομάδα

Πολιτισμικές πρακτικές (λαϊκός πολτισμός ως πεδίο ατομικής και συλλογικής έκφρασης) ως ψηφιακές αναπαραστάσεις, e-culture πολιτική, διαπολιτισμική εκπαίδευση

12η Εβδομάδα

Τέχνη και ψηφιακά παιχνίδια (παιχνιδοποίηση)

13η Εβδομάδα

Λογισμικά και διαδικτυακοί τόποι. Σχεδιαστική σκέψη, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλήματος


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Eagleton, T. (2006). H ιδεολογία του αισθητικού. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.
Καστοριάδης, Κ. (2008). Παράθυρο στο χάος. Αθήνα: Εκδόσεις Ύψιλον.
Moles, A. (2005). Θεωρία της πληροφορίας και αισθητική αντίληψη, Αθήνα: Εκδόσεις ΜΙΕΤ.
Castane, H. (2011). Λέξη και εικόνα. Πάτρα: Εκδόσεις Opportuna.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Ενεργητικές - συνεργατικές πρακτικές

Διερευνητική εκπαίδευση

Κατάκτηση εννοιών/ Συνεκτική

Επιστημονική έρευνα

Χρήση εφαρμογών - Xρήση οπτικοακουστικών μέσων

Εργαστήρια

Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση + επίδοση στο εργαστήριο/εργασίες
ή Projects/Εργασίες ως μέθοδος αξιολόγησης


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 20-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα